Utveksling bør være normen, ikke unntaket

This content has been archived. It may no longer be relevant

Vi har snakket med kontorsjef for Studieadministrativavdeling ved Universitetet i Bergen, Nina Gry Stein og Tord Lauvland Bjørnevik, nestleder i Studentparlamentet i Bergen om forslaget kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom med hvor de ønsker å gjøre utveksling nærmest obligatorisk.

– Stein, hva tenker du om forslaget om å gjøre utveksling nærmest obligatorisk for studenter som ønsker å gå høyere utdanning?

– Jeg tenker at det er bra med en diskusjon om dette, fordi vi ser en nedadgående trend nasjonalt når det gjelder antall studenter som reiser på utveksling. Også ved UiB har vi sett en svak nedgang de to siste årene og vi ønsker at flere reiser på utveksling.

Stein forteller at hun tror de med dette forslaget ønsker å få en diskusjon rundt temaet og at det ligger til grunn en bekymring nå som man ser at færre reiser på utveksling, men UiB ser at flere studenter reiser ut og tar hele grader i utlandet. Hun mener det er ønskelig at studentene lærer noe nytt om kultur, lærer et nytt språk og at man kanskje får et nytt faglig perspektiv når man reiser på utveksling. Hun sier hun også tror det gjør noe med kvaliteten her hjemme når man har godt samarbeid med institusjoner i utlandet.

Utvekslingsopphold er kjempepositivt

Bjørnevik i Studentparlamentet forteller at vi allerede vet at utvekslingsopphold er kjempepositivt, og at man får med seg språk- og kulturkunnskaper og en stor mengde skjulte kunnskaper. Han mener studenter får mulighet til å opparbeide en større grad av nysgjerrighet, og å tenke utenfor «boksen».

– Det gir også større muligheter for nettverksbygging og en større evne til å takle motgang. Dette er egenskaper som vi ser er veldig attraktive for en arbeidsgiver, sier han.

Bjørnevik mener en student som har erfaring fra utveksling stiller mye sterkere når man skal ut i arbeidslivet.

Hør hele intervjuet her:

Blandede meninger

Leder og nestleder ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har stilt seg skeptiske til forslaget. De mener høyere utdanning skal være åpent for alle og at obligatorisk utveksling vil gjøre dette vanskelig, slik  universitetsavisa.no skrev for en tid tilbake. Bjørnevik i Bergen stiller seg derimot positiv til forslaget.

Tord Lauvland Bjørnevik og Nina Gry Stein. (Foto: Karoline Baug)
Tord Lauvland Bjørnevik og Nina Gry Stein. (Foto: Karoline Baug)

– Vi er positive til det vi klarer å lese ut av Isaksens uttalelser. Jeg klarer ikke å se at han på noen som helst måte sier at det skal være obligatorisk. At du skal nekte folk å bli. Det som vi leser ut av hans forslag er at du i stedet for å melde deg på utveksling sånn som det er i dag, så må du melde deg av. Det er en ny måte å tenke på, og når vi ser at det blir færre studenter som drar på utveksling, er det nyttig at vi begynner å tenke nytt om hvordan vi kan øke dette igjen.

– Vi har hørt litt hva noen av studentene tenker om utveksling. Hva tenker du om det de sier?

– Jeg tenker at vi hører fra mange at det er en del som har planer om å dra på utveksling og som synes det er nyttig, og det ser vi som veldig positivt. Så hører vi også at det er forskjellige tanker rundt det å reise på utveksling. Det som er viktig er at vi sørger for at alle studenter som kommer til Universitetet i Bergen gjør seg opp en tanke og vet hva slags muligheter som ligger der. Hvis man vet at man på ett eller annet tidspunkt må gjøre et valg når det kommer til utveksling, kanskje man må melde seg av utveksling, så har man i hvert fall gått en grundig runde med selg selv for å tenke om dette er noe for deg, sier Bjørnevik.

Flere og bedre avtaler

Leder ved Studenttinget ved NTNU, Jone Trovåg, har i et intervju med dusken.no sagt at det er en flott idé, og at de ved NTNU selv ønsker å få flere studenter på utveksling. De håper det vil bli økte insentiver til å gjennomføre dette. Her stiller Bjørnevik seg enig. Han mener også at vi ikke kan legge alt ansvar om den synkende utvekslingsraten på studentene.

– Det handler også om det tilbudet som i dag er for studentene. Hvis utdanningsinstitusjonene er klar over at det faktisk er forventet av studentene at de faktisk reiser ut og at utveksling er normen og ikke unntaket, så er de nødt til å se grundig over de avtalene de har og skaffer flere og bedre avtaler enn det de har i dag, sier han.

Stein ved UiB mener det er viktig med faglig forankrede utvekslingsavtaler, godt tilrettelagte avtaler, og at de også er kvalitetssikret slik at studentene får et godt læringsutbytte, men at de samtidig får med seg andre verdifulle erfaringer når de er ute.

 I den nye strategien som skal vedtas ved UiB har vi satt en målsetning om at 40 prosent av studentene skal ha et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, forteller Stein.

I 2014 forteller hun at 31 prosent av studentene som avla en grad ved UiB reiste på utveksling. Hun sier at dersom de ønsker at flere reiser på utveksling, er det klart at dette med tilrettelegging i studieprogrammene og at man hindre barrierer for at studentene skal kunne reise ut veldig viktig.

– Må være godt tilrettelagt i alle studieprogram

Stein sier at de i dag har veldig mange avtaler og at muligheten er der for å reise ut, men for at det skal være obligatorisk må man i hvert fall sikre at det er godt tilrettelagt i alle studieprogram og det kan i dag være at det er forskjell i studieprogram når det gjelder hvor lett det er å få til å få alle til å reise ut i løpet av et studieprogram.

Når det gjelder grunner for at man ikke ønsker å reise på utveksling, sier Bjørnevik at det finnes et par åpenbare utfordringer som for eksempel studenter med barn, studenter som har verv eller familiesituasjon utenom barn som ikke legger til rette for det.

– Det finnes mange gode grunner, sier han, men så tror han også at det dukker opp barrierer når det gjelder hvor mye folk vet om det.

– Man må også huske at det er et veldig stort steg å ta det å reise ut og komme til en helt ny livssituasjon. Det kan virke utfordrende for mange, og da er det viktig at vi får synliggjort den store gevinsten en faktisk har av å reise ut.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler