Vil øke kvaliteten i høyere utdanning

I slutten av januar kom regjeringens kvalitetsmelding Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Regjeringen foreslår blant annet en økt satsing på de mest talentfulle studentene. De vil bygge ut en konkurransearena for utdanningskvalitet, og skape et tettere samarbeid med arbeidslivet. Marianne Aasen stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap) og statssekretær Bjørn Haugstad tok debatten i fredagens Nyhetsuka.

Hør intervjuet her:

– Det er for mange som ikke møter krevende, givende og engasjerende studier

Kvalitetsmeldingen tar opp en rekke utfordringer som eksisterer i norske utdanningssinstitusjoner i dag. Forelesere som alltid underviser på en ensidig måte, og undervisningsgrupper som halveres i løpet av et semester er blant problemene som nevnes. Haugstad forteller at det finnes for lite engasjerende studier, og at for mange studenter faller fra.

– Det er de viktigste tingene vi skal gjøre noe med, sier han.

Regjeringen sier i kvalitetsmeldingen at de forventer at universitetene skal utvikle tilbud for de mest talentfulle og motiverte studentene. Innføring av flere forskerlinjer er et av forslagene. Marianne Aasen (Ap) er derimot kritisk til flere av tiltakene som er lagt frem.

– Vi er kritisk til at det blir smale tiltak for de få, istedenfor brede tiltak for de mange

– Vi mener at hovedproblemet er at det er for mange som begynner studiene, men ikke fullfører, sier Aasen.

Hun setter spørsmålstegn ved satsingen på de mest talentfulle studentene, og sier det er mange andre viktige områder som heller burde blitt prioritert. Hun mener det er for lite fokus på frafallet blant norske studenter fra regjeringens side, og påpeker at kun fire av ti studenter klarer å holde normert studietid.

Kan satsing på superstudenter gå utover kvaliteten?

– Det regjeringen og Høyre kunne vært mer opptatt av er at det skjer en del feilvalg. Det er mange studenter som velger studier som de enten ikke har forutsetninger for eller kanskje ikke ønsker å utdanne seg til, sier Aasen.

Aasen ytrer bekymring for at satsing på en liten gruppe flinke studenter kan gå på bekostning av kvaliteten for den resterende andelen av studenter. Haugstad på sin side er svært uenig, og sier det ikke vil gå utover kvaliteten på høyere utdanning, men at det heller bare er et økt tilbud for de som trenger det.

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne tilby prestisjefylte studier, for eksempel innenfor humaniora. Dette blir et studie hvor det kreves ekstra mye, og hvor man får ekstra mye igjen. Det er ingen grunn til at det skal gå på bekostning av kvaliteten i bredden, sier han.

Ønsker tiltak for økt rådgivning til studentene

Aasen påpeker at det er mange av forslagene Arbeiderpartiet kommer til å stemme på.

– Det som er flott med denne meldingen er at den gir tydelige signaler på at undervisningen skal bli bedre, og at utdanning er viktig, sier Aasen.

Likevel har Aasen en rekke eksempler på hva som burde endres. Hun mener blant annet at dagens opptaksordning er for simpel.

– Denne regjeringen er alt for opptatt av ensidig karakterkrav som opptakskriterium

Aasen understreker at det burde blitt gjort mye mer med opptaksordningen som finnes i høyere utdanning i dag. Hun sier det burde vært flere alternativer enn bare opptak som er basert på karakterer.

Har lyttet til norske studenter

Kunnskapsdepartementet har innfridd  mange av studentenes ønsker. Norsk studentorganisasjon la frem sin egen kvalitetsmelding våren 2016. Bjørn Haugstad kunne fortelle at studentene vil gjenkjenne mye av dette innholdet i regjeringens melding.

– Veldig mye av det vi har kommet med er helt i tråd med studentenes kvalitetsmelding. Vi har blant annet mer vekt på varierte undervisnings- og læringsaktiviteter, samt flere evalueringsformer, sier Haugstad.

Haugstad sier at det viktigste som har kommet frem i årets kvalitetsmelding er problemene som skal tas tak i.

– Vi har fortsatt et stykke igjen før løftene til studentene i kvalitetsreformen er gjennomført, erkjenner Haugstad.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler