– Fristen burde blitt satt etter sunt folkevett

This content has been archived. It may no longer be relevant

Før jul kom regjeringen med forslaget om at alle allmennfaglige studenter som skal ta PPU-utdanning i Norge må ha mastergrad. Fristen for dette er satt til 2017. Mange er nå bekymret for at den raske omveltningen kan bli problematisk for studentene.

PPU står for praktisk-pedagogisk utdanning, og er landets største lærerutdanning. Studiet gir rett til å undervise fra 5.-13. trinn.

Hør hele intervjuet her:

For kort frist

Kravet om masterutdanning før PPU var oppe for høring også i 2012, noe Utdanningsforbundet den gang stilte seg bak. Likevel var forbundet klare på at gode overgangsordninger burde vært prioritert, noe Ulvestad fortsatt etterlyser i dag.

– Vi trenger gode folk, og vi vil heller ha dem ute i skolen enn at de skal ‘tvangs-mastergrades’. Vi er ikke skuffet over innholdet [i den nye rammeplanen], den er god. Det er de smidige overgangsordningene vi er ute etter, og de er fraværende.

Ulvestad mener at med den korte fristen så vil man ikke rekke å ta innover seg de praktiske konsekvensene av gjennomføringen.

– I verste fall kan vi ha en kandidat som fyller alle kravene, men som er avskjært PPU fordi vedkommende mangler mastergrad. Da må faktisk denne personen som fyller kompetansekravene i tre fag være student i tre år til før de får slippe til i klasserommet.

Del av en en ny skolestrategi

Kunnskapsdepartementet hadde ikke mulighet til å stille til intervju hos Nyhetsuka, men sendte oss denne uttalelsen:

Roar Ulvestad fra Utdanningsforbundet er skuffet over overgangsordningen (Foto: Sara Løvhaug)
Roar Ulvestad er skuffet over overgangsordningen. (Foto: Sara Løvhaug)

“Regjeringen gikk til valg på å innføre masterutdanning for lærere, og dette er en del av strategien “Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen“.  Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for læring i skolen. Masterutdanning vil gi studentene større innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og vitenskapsmetode. Dette er viktig for deres faglige trygghet, samt evne til å tilegne seg ny forskningsbasert kunnskap gjennom et langt yrkesliv. Utdanningsforbundet har i lang tid ønsket en masterutdanning for lærere og den får de nå.

Kravene til opptak for PPU ses i sammenheng med omgjøringen av grunnskolelærerutdanningene til masterutdanning. Hovedregelen i norsk lærerutdanning er master fra høsten 2017, og derfor innfører vi også masterkravet i PPU samtidig.”

For dårlig kommunikasjon

Ulvestad kan fortelle at Utdanningsforbundet har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, men understreker at den kontakten har vært for dårlig. Han mener situasjonen kunne vært bedre løst med et tettere samarbeid.


Fakta:  • Kunnskapsdepartementet fastsatte ny rammeplan om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 21. desember 2015

  • PPU er landets største lærerutdanning og gir rett til å undervise fra 5-13 trinn

  • Fra studieåret 2017 er opptakskrav mastergrad/hovedfag med ett undervisningsfag. Kandidater med bachelor i praktiske og estetiske fag gis unntak fra krav om master og kan tas opp til PPU

  • Fagdidaktikken skal knyttes til fag i studentens fagkrets som gir undervisningskompetanse.


–  Vi som Utdanningsforbund er jo nøkkelen til lærerne, og lærerne er nøkkelen til klasserommene. Så jo mer Kunnskapsministeren hadde pratet med oss, jo mer gjennomslag ville han fått for planene sine.

–  Dette er dårlig gjennomføring av politikk. Nå har vi hatt kvalitetsreformen i høyere utdanning som har fått modnet i 10 år og som nå ser ut til å være godt etablert. Vi skulle gjerne sett tilsvarende tenking rundt PPU og masterutdanningen, sier Ulvestad.

Selv om Ulvestad mener masterutdanning er viktig, understreker han at fristen likevel ble for kort.

–  Fristen burde blitt satt etter sunt folkevett. Hvorfor skal vi stoppe en som har kompetanse i viktige fag fra å undervise? Vi trenger sånne gode folk.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler