Hvilken betydning har karakterene dine?

Universitas publiserte resultatene fra en undersøkelse, som ble utført av NIFU, hvor det kom frem at arbeidsgiverne ikke satte karakterene høyest på prioriteringslisten. De mente at utdanningsnivå, faglig spisskompetanse og erfaring er langt viktigere kriterier.

Karakterer er viktig, men de andre faktorene er viktige også

Daglig leder og hodejeger for “Dynamic People AS” og styreleder i “Dynamic People Talent AS”, Trine-Lise Jagge forklarer at det varierer i yrkene om hvilke kriterier de setter høyest.

– For eksempel så er det slik at advokat og konsulenthusene er svært opptatt av karakterer når vi skal plukke ut kandidater for dem, men det som vi definitivt ser på er jo de studentene som har utmerket seg under studietiden.

Trine-Lise Jagge, Daglig leder og hodejeger for Dynamic People AS og styreleder i Dynamic People Talent AS.
Trine-Lise Jagge, Daglig leder og hodejeger for Dynamic People AS og styreleder i Dynamic People Talent AS.

Jagge understreker videre at de aller helst plukker ut kandidater som har gode karakterer, men som også har hatt verv under studietiden.

Et av kriteriene som arbeidsgiverne satte høyest var erfaring, noe som gjør nyutdannede bekymret for de føler ingen vil gi dem den erfaringen de trenger. Jagge jobber nemlig med dette i “Dynamic People Talent AS”, hvor de plukker ut de studentene som utmerker seg.

– Det er jo slik at man kan ikke ha den arbeidserfaringen når man er helt nyutdannet, men det vi ser på er jo hva de har gjort i tillegg til utdanningen sin, og at en har kunnskap, men også lidenskap. Du må være motivert, og vi ser også på de som er løsningsorienterte og som ikke er redde for endringer.

Hun vektlegger også at du må ha gode karakterer, men trenger nødvendigvis ikke å ha toppkarakterer om man kan ha disse parametrene tillegg.


NIFU’s undersøkelse  • Undersøkelsen er utført av NIFU (Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)

  • Den ble utført på vegne av Universitetet i Oslo, og er en oppfølging av en rekke undersøkelser gjort i 2006 og 2010

  • Totalt 2439 respondenter av 7645 virksomheter som ble spurt.

  • Omfatter kun virksomheter som har ansatte med høyere utdanning.

  • Undersøkelsen har tittelen: “Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra Universitetet i Oslo?”


 

Vil helst ha en ny undersøkelse

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, mener at det er viktig å se på denne undersøkelsen med et kritisk blikk

– Det var slik at arbeidsgiverne kunne rangere de forskjellige kriteriene, de viktigste alternativene fra 1 til 4 som det stod i spørreskjema. Da er det jo klart at arbeidsgiverne må se på hva som er det viktigste og det er helt riktig at det viser seg at arbeidsgiverne ser utdanningsnivå, faglig spisskompetanse og arbeidserfaring som viktige faktorer, men det betyr ikke at karakterene er uviktige.

Ottersen mener at undersøkelsen kan sende mange positive signaler til studentene,

– Å oppnå en full grad ser arbeidsgiverne på som veldig viktig, og det er også et positivt signal til studentene om at det ikke er så dumt å hente litt erfaring. Det å faktisk ha litt erfaring med hvordan man skal kunne anvende kunnskapen sin.

Ole Petter Ottersen, Rektor ved Universitet i Oslo.
Ole Petter Ottersen, Rektor ved Universitet i Oslo.

Han har også et ønske om at denne undersøkelsen skal bli gjentatt og at denne gangen må den bli utført på en mer sofistikert måte.

– I neste omgang vil vi få tydeligere frem prioriteringer og kanskje kvantifisere de forskjellige prioriteringene som gjøres.

Han mener også at vurderingssystemet til universitetene ikke burde endres på bakgrunn av denne undersøkelsen.

– Her er det enorme forskjeller mellom forskjellige fag og disipliner, slik at man må også se på fordelingen mellom respondenter og de forskjellige fagene. Det er jo også viktig informasjon for å tolke disse dataene på en god måte

Hør hele intervjuet her:

Utenlandsopphold, gull på cv?

Når arbeidsgiverne ble spurt om hvorvidt utenlandsopphold var noe av de formelle kriteriene, så var det kun fem prosent av bedriftene som satt dette kriteriet høyt, noe som er oppsiktsvekkende med tanke på den enorme vekten som er blitt lagt på utveksling.
Jagge mener det kommer veldig an på hvilke bedrifter de jobber med, men vanligvis blir de med utenlandsopphold prioritert.

–Når vi sitter å selekterer så vektlegger vi utenlandsopphold høyt, og hvis vi må velge mellom en kandidat som har utenlandsopphold og en som ikke har det så velger vi ofte den som har hatt et utenlandsopphold. De har fått med seg noe ekstra i sekken, de har vært borti en helt annen kultur og må ha måttet klare seg i et annet miljø enn i det trygge norske miljøet.

Ottersen mener dette resultatet er såpass unormalt at det nesten ikke kan være sant, og ønsker igjen å understreke hvordan denne undersøkelsen ble utført.

– Der er jo ofte en respondent i de bedriftene som spørres, og det er klart at den respondenten i disse bedriftene har ikke nødvendigvis oversikt over hvordan de forskjellige segmentene i bedriftene ser på utenlandsopphold slik at vi skal være skikkelig forsiktig med en overtolkning der.

Han mener at utenlandsopphold kan gi en god tilleggskompetanse.

– Jeg tror ærlig talt at norske arbeidsgivere er så oppegående at de i realiteten ser hvilken fordeler det gir, for at deres ansatte har vært i andre kulturer og i utlandet.

Hva kan man gjøre for å bli attraktive i arbeidsmarkedet?

En del av jobben til Jagge er å holde intervju med potensielle kandidater til ulike bedrifter, slik at ansettelsesprosessen til de ulike bedriftene blir mye lettere. Hun vet dermed hva man kan gjøre for skille seg ut fra de andre kandidatene.

–Når man stiller opp på intervju så må du vise engasjement, innlevelse og vise innsikt for at du har gjort gode forberedelser på den jobben du søker på. Vise nysgjerrighet for stillingen og det faget du har studert. Vi velger jo ut de studentene eller de nyutdannede som faktisk viser mest engasjement og lyst, i tillegg til at vi forutser at de har kunnskapen til stillingen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler