Korridorpolitikk i Studentparlamentet?

Nestleder i Studentparlamentet, Svein-Martin Stenseth (Foto: Studentparlamentet).
Nestleder i Studentparlamentet, Svein-Martin Stenseth (Foto: Studentparlamentet).

Arbeidsutvalget er Studentparlamentets egen ledelse, og på mandag var det duket for konstitueringsmøte hvor diverse verv skulle velges, blant annet leder for Studentparlamentet. Fakultetsstyremedlem Jill Walker Rettberg ved Universitetet i Bergen kritiserte tidligere i vår universitetsdemokratiet, hvor hun ga uttrykk for at universitetet holder makt skjult, og at det legges til rette for korridorpolitikk. Forrige uke inviterte Nyhetsuka Johanne Vaagland, styremedlem på UiB og Svein-Martin Stenseth, nestleder i Studentparlamentet, til studio for å diskutere om skjulte agendaer er et reelt problem også i Studentparlamentet.

Er studentpolitikken for lite transparent?

– I utgangspunktet synes jeg ikke det. Det er jo slik at når man skal velge ut arbeidsutvalg slik som det er snakk om her, så er det slik at man prøver å diskutere seg fram til, og å finne et team som fungerer godt sammen, i tillegg til å finne ut hvem som skal ha ansvar for hva – det tror jeg er lurt, svarte Vaagland.

Hør hele debatten her: 

Viktig å nyansere

Styremedlem på UiB Johanne Vaagland. Foto:privat
Styremedlem på UiB Johanne Vaagland. (Foto:privat)

Nestleder i Studentparlamentet, Svein-Martin Stenseth ga orde for at det er viktig å skille mellom valgene.
– Når det gjelder studentdemokratiet, så synes jeg det er viktig at man skiller valgene. Du har valget av listene som sitter i parlamentet – det er jo veldig transparent, der er målet å få med så mange studenter som mulig. Men så har du det andre valget til Arbeidsutvalget – der velger Studentparlamentet sin egen ledelse. Når Studentparlamentet velger Arbeidsutvalget, så velger de ut sin egen leder. Da må man ha tillit i Studentparlamentet, sa Stenseth.

Overraskelsen var for mange stor da fjorårets budsjettmøte i Velferdstinget ble avsluttet før det hadde gått to timer, i motsetning til andre år, hvor forhandlingene har vart mellom 6 og 8 timer.

– Velferdstingets budsjettmøte i 2015 varte ganske lenge. I 2016 varte det i litt under 2 timer, og det kom frem i etterkant at det var fordi dere hadde snakket mye på forhånd. Men skal det være sånn i et åpent demokrati?

– Semesteravgiftsprosessen har vært veldig vanskelig tidligere med veldig mye krangling mellom de ulike institusjonene – så det vi gjorde annerledes i år var at vi begynte i forveien å ha møte og prøve å komme frem til en enighet som da skulle gagne alle, uttalte Stenseth.

Under debatten ble det lagt vekt på at det er viktig å ta opp spørsmål som blir diskutert bak lukkede dører, også på åpne møter. Under fjorårets budsjettmøte kom diskusjonene som åpenbart hadde funnet sted bak lukkede dører – dårlig frem. Stenseth forsvarte Studentparlamentet ved å argumentere for at prosessen i etterkant av VT’s budsjettmøte i fjor har vært roligere enn før.

– På disse møtene hvor studentdemokratiet snakker sammen, så er ikke studentene representert, men de er jo representert via de valgte representantene. Nå har det vært en mye roligere og bedre prosess enn det har vært tidligere. Når en ikke diskuterer i forkant av møtet har man ingen klar plan og man vet ikke hva man vil, og man ender opp med en budsjettfordeling som har vært ganske dårlig, sa Stenseth.

Der skal vi ta selvkritikk, og det er nok flere ting som vi kan gjøre bedre som vi burde fokusere på neste år.

Etterlyser bedre informasjon

Vaagland mente imidlertid at Arbeidsutvalgets møte kunne blitt bedre informert om.

– Det synes jeg er en ting som kunne vært bedre informert om på forhånd i år. Tidligere har vi hatt en praksis hvor man før hvert møte konstituerer møtet, hvor man sender ut en e-post til alle UiB’s studenter. Vi har ikke lov til å misbruke tilgangen vi har på alle e-postadresser, men det er en ting som vi naturlig har pleid å gjøre, så det kunne vel Arbeidsutvalget i år ha vært flinkere på, sa Vaagland.

Stenseth erkjente, i likhet med Vaagland, at Studentparlamentet kan bli bedre til å informere studenter om hva som skjer innad i parlamentet.

Der skal vi ta selvkritikk, og det er nok flere ting som vi kan gjøre bedre som vi burde fokusere på neste år, sa han. 

Håkon Mikalsen er den eneste som stiller til ledervervet. Hvorfor det?

– Det vet jeg ikke. Det har faktisk vært flere som har lurt på å stille, men som ikke ville ta opp kampen mot Håkon, kunne Stenseth informere om.

Ble dere enige om på forhånd at han skulle stille, og at alle kom til å stemme på han?

– Nei, det er fritt fram til å stille.

Er det slik i praksis?

– Ja, det er det faktisk. Det er bare å sende et kandidatskjema til vår organisasjonskonsulent.

Hvor høy er terskelen for å gjøre det?

– Du bør ha sittet i parlamentet, du bør være en person som har litt kontroll over det som skjer på UiB, og det er litt derfor det blir litt sånn som det her.

Stenseth kunne si seg enig i at Studentparlamentet godt kan ta selvkritikk på enkelte punkter, men når det gjelder å velge ledelse innad, ga han uttrykk for at parlamentet har sitt på det tørre.

– En kan ta selvkritikk på listevalg, at det ikke er godt nok – eller en kan ta selvkritikk på alle disse utvalgene(…), vi har 30 forskjellige utvalg som vi trenger studenter til. Men akkurat arbeidsutvalget vil vi ikke ta så mye selvkritikk for, avsluttet han.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler