Skylder på samskipnadens historie

This content has been archived. It may no longer be relevant

I denne ukens utgave av Studvest kan man lese om hvordan Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) sin egenkapital er betydelig lavere enn deres motparter i Oslo og Trondheim. administrerende direktør i SiB, Per Kristian Knutsen, mener samskipnadens historie har skylden.

Administrerende Direktør i SiB Per Kristian Knutsen mener deter historiske grunner til at SiB har mindre egenkapital enn motpartene i Oslo og Trondheim (Foto: Karoline Baug)
Administrerende direktør i SiB, Per Kristian Knutsen, mener det er historiske grunner til at SiB har mindre egenkapital enn motpartene i Oslo og Trondheim (Foto: Karoline Baug)

– Oslo og Trondheim har hatt en inntjening over mange år. I Bergen var det ganske harde fronter. For eksempel på 70- og 80-tallet så var det husleiestreiker, de okkuperte kontoret til SiB og nektet at prisene skulle økes slik det var nødvendig for å få en inntjening, sier Knutsen.

Dette mener han resulterte i flere tiår med utilstrekkelig inntjening som har skapt forskjellen til de andre samskipnadene. I de senere årene har dette bedret seg.

– Da jeg kom inn i SiB i 2013 var det godt å se at det var full enighet i styret om at man må ha en akseptabel inntjening, og det nivået vi har etablert nå er tilstrekkelig, sier Knutsen.

Hør hele saken:

Mål om 20 prosent egenkapital

SiB har i dag en egenkapital på rundt 13 prosent, men målet er å øke denne til 20 prosent innen 2020.

– Vi må ha et overskudd per år som bygger opp denne kapitalen fram til 2020, sier Knutsen.

SiBs opptjening av egenkapital må ikke gå ut over studentene mener leder i VT, Linnea Reitan Jensen. (Foto: Jon Peder Horn Opsahl).
SiBs opptjening av egenkapital må ikke gå ut over studentene mener leder i VT, Linnea Reitan Jensen. (Foto: Jon Peder Horn Opsahl).

Leder for Velferdstinget Linnea Reitan Jensen mener det er viktig for SiB å skaffe seg bedre egenkapital.

– Men det skal ikke gå ut over studentene i form av økte priser, sier Reitan Jensen.

Velferdstinget er studentenes stemme opp mot SiB og Reitan Jensen mener de kan unngå at sparingen går ut over studentene ved at de har en god dialog med SiB.

– Vi er enige om at prisene ikke skal øke, og det er positivt for studentene om SiB får bygget opp sin egenkapital, sier Reitan Jensen.

– Vi tjener penger på det vi driver med i dag og det skal vi fortsette med. Det er ikke snakk om å heve prisene i noen spesiell grad, sier Administrerende Direktør Knutsen.

Frustrasjon rundt studentboliger

Som Nyhetsuka har dekket tidligere sliter SiB med å få bygget studentboligene de har fått tildelt fra staten.

– Nå skal vi innen kort tid søke Kunnskapsdepartementet om støtte til flere boliger og da skulle vi gjerne hatt i boks flere tomter som viser at nå har vi virkelig muligheten til å bygge, sier Knutsen.

Hvis ikke SiB har tomter står de i fare for å ikke få tildelt sin andel av de nye studentboligene statsbudsjettet legger opp til at skal bygges.

– Vi har veldig mange prosjekter på gang, nok til å møte målet om 20 prosent dekning, men problemet er at det er en kommunal saksbehandling og forskjellige problemstillinger rundt veldig mange av prosjektene slik at vi ikke har full kontroll på framdriften, sier Knutsen.

Men Knutsen mener disse problemene ikke har noe å si for SiBs økonomi.

Satser på å vinne rettssak

I februar i år anket SiB saken angående prosjektering- og utførelsesfeil i byggingen av studentboligene i Grønneviksøren. Fortsettelsen av denne saken i rettsystemet har i følge Knutsen påvirket SiBs økonomi negativt.

– Vi har i 2014 måtte ta et tap resultatmessig på 25 millioner kroner, og det er en konsekvens av den dommen vi fikk. Vi satser på å vinne når denne saken kommer opp for lagmannsretten, sier Knutsen.

Om de ikke skulle vinne vil det føre til tap av pengene de har måtte satt av til rettsaken.

– Våre prognoser tar utgangspunkt i at vi ikke vinner saken, vi har en konservativ holdning til det. Hvis vi vinner blir det en positiv innvirkning på vår egenkapital som vi egentlig ikke har hatt med i prognosene, sier Knutsen.

Gjensidig avhengighet

Reitan Jensen mener Velferdstinget kan bidra til SiBs sparing ved å påpeke hvor de kan øke priser, men det er ikke noe de planlegger å gjøre i nærmeste fremtid.

– SiB må fortsette med priser på sine tjenester som studentene klarer å betale. Samskipnaden er avhengig av studentene og studentene av samskipnaden. De har også noen år på å spare opp egenkapitalen, sier Reitan Jensen.

Knutsen mener inntjeningsnivået til SiB er tilfredsstillende slik at det ikke blir nødvendig med prisendringer.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler