Uenigheter om Velferdsting-budsjett

This content has been archived. It may no longer be relevant

Hør hele debatten om Velferdstingets budsjett her:

[audio: https://srib.no/wp-content/uploads/2012/11/Budsjett-debatt-Prestegard-Bratz-Queseth-og-Kvernmo-Langset.mp3]

– Kvarteret må få drive forsvarlig

Lørdag skal Velferdstinget i Bergen (VT) holde et budsjettmøte for å avgjøre hvilke studentorganisasjoner som skal få penger av VT for 2013, og eventuelt hvor mye. Representantene som skal avgjøre dette har allerede en innstilling fra VTs budsjettkomité.

– Vi mener at de prioriteringene vi har gjort er de beste for Bergenstudentene i 2013, sier Tor Prestegard – leder for budsjettkomiteen – på spørsmål om hva han tenker om de to endringsforslagene som har blitt fremmet av Liberal Liste ved UiB, og Studentparlamentet ved HiB.

Liberal Listes endringsforslag handler primært om at Det Akademiske Kvarter får 73 000 kroner, mens de i innstillingen ikke får noe. Mathias Bratz-Queseth fra Liberal Liste utdyper hvorfor de har prioritert Kvarteret.

– Vi så i innstillingen at det ikke var noe penger til Kvarteret. Det er ikke gøy å kutte i andres tildelinger slik som vi har foreslått, men vi ser på Kvarteret som et så viktig velferdstilbud for studenter at vi ønsket at de skulle få penger til å fortsette driften sin på en forsvarlig måte.

Av de 73 000 kronene som Liberal Liste vil omfordele i Kvarterets favør, kommer 66 000 fra NHH-organisasjonene NHHI, K7 Bulletin og K7 Minutter. Bratz-Queseth uinderstreker at det er tilfeldig at NHH-organisasjonene er de som mister mest av sine tildelinger i endringsforslaget til LL.

– Det er helt tilfeldig, vi er ikke kritiske til NHH. Jeg har vært på NHH for å besøke organisasjonene derfra som søkte om penger, og det var absolutt gjeve formål de ville ha midler til. Men vi må prioritere, og da må vi kutte for eksempel 16 000 kroner til en lysrigg til K7 Minutter, og vi anser det å kunne ha trygge arrangementer på Kvarteret som bedre studentvelferd.

Prestegard begrunner Budsjettkomiteens prioriteringer med Kvarterets søknadsprioriteringer.

– Vi har gått ut fra søknaden som Kvarteret sendte til oss, og i den søknaden var ikke Teglverket prioritert øverst, det var oppussing av Stjernesalen, og vi mener at det ikke er god nok velferd satt opp mot de andre organisasjonene som søkte. Det er umulig å si hvorvidt de hadde fått penger hvis prioriteringene hadde vært annerledes, da hadde også søknaden blitt vurdert på en annen måte.

– Dårlig disponering av Studentersamfunnet

Det andre endringsforslaget som har kommet inn står Studentparlamentet ved Høgskolen bak. Der er det en mer spredt omfordeling av midlene, og forslaget innebærer blant annet et kutt på 50 000 kroner fra Studentersamfunnet. Anders Kvernmo Langset – leder ved Studentparlamentet på HiB – begynner med å forklare hvordan de har gått frem for å komme frem til sitt endringsforslag.

– Det er ikke et altfor dramatisk kutt når man ser på det totale budsjettet til Samfunnet. Vi har gått gjennom alle søknadene fra organisasjonene som søkte om midler, og sett om vi er enige i begrunnelsen for at de skal få midlene de har søkt om fra Velferdstinget.

Langseth kritiserer Studentersamfunnets bruk av midlene de ble tildelt ved forrige budsjettmøte.

– Når det gjelder Samfunnet, ser vi at forskjellen fra i fjor til i år er at de har hatt økning i aktivitet og de har fått flere medlemmer. Det var det man håpet på å få til i fjor, da man gå mer støtte til Samfunnet. De svarer med å kutte i møteavgifter og å innføre femti kroner i medlemsavgift. Vi er ikke sikre på om det er en velferd som vi ønsker å støtte med så mye, siden det bare kommer de som går på Samfunnets møter til gode. Det er bra at Samfunnet har mye aktivitet, men vi mener de heller burde hatt høyere medlemsavgift, og innføre en “drop-in”-avgift for de som bare stikker innom på et møte eller to. I dag er det femti kroner uansett om du drar på alle møtene i semesteret eller bare ett, og det mener vi er en dårlig disponering av Samfunnet.

Bratz-Queseth er uenig i at dette bare gagner et fåtall studenter, og mener at en lavere medlemsavgift vil gjøre møtene mer tilgjengelige, og at dette konkretiseres i høye besøkstall for Studentersamfunnet.

– Likhet for loven

Et punkt som HiB-representantene er spesielt tydelige på i sitt endringsforslag, er at de ikke ønsker å sponse tiårsjubileumet til Bergen Student-TV. Prestegard forsvarer innstillingen.

– Vi mener at dette jubileumet bidrar til god studentvelferd, til en ikke spesielt markant sum. Studentparlamentet ved HiB ber BSTV i sitt endringsforslag om å heller søke penger fra Kulturstyret, men likevel gir de ikke mer penger til Kulturstyret, noe som i praksis reduserer deres handlingsrom. Hvorfor det? Spør Prestegard.

– Hvis vi gir ekstra penger til Kulturstyret for at de skal gi dem til BSTV, ville Kulturstyre blitt overstyrt. Ting som jubileum er engangskostnader, og ikke årlige tildelinger, så vi ser ingen grunner til å inkludere det i Velferdstingets budsjett. De bør søke om prosjektstøtte fra Kulturstyret, så kan det vurderes der om det er et formål verdt å støtte, slik som det ble gjort da Studentradioen hadde jubileum i år. Det handler om likhet for loven, svarer Kvernmo Langset.

Bratz-Queseth stiller seg på Budsjettkomiteens side, og er uenig i Langseths premisser for tildeling av midler.

– Det virker som om det er en ideologisk uenighet som handler om årlige søkere. Jeg mener at det burde være mulig for søkere å komme inn og søke om midler ett år, for så å forsvinne det neste. Det burde ikke være sånn at listen over søkere som mottar støtte skal være helt lik hvert år, da er det ikke lenger behov for noen budsjettkomité.

Velferdstingets budsjettmøte holdes lørdag fra klokka 12.00 i auditoriumet på Studentsenteret.

Anbefalte artikler