Fem A-er ble til B på HiB

This content has been archived. It may no longer be relevant

Etter en muntlig eksamen i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen (HiB), ble offentliggjøringen av karakterene utsatt en time – begrunnet med uenighet mellom sensor og eksaminator. En av elevene sendte i ettertid en klage til eksaminator Grethe Nina Hestholm på sin karakter, som han mente var for lav, og lurte på om dette skyldtes normalfordeling av karakterene.

Studvest sitter på kopi av e-post-korrespondansen mellom eleven og Hestholm. I sitt svar skriver hun at det som foregikk i timen karakterene ble forsinket, var at de «flyttet 5 av dei «svakaste» A-kandidatane til B. Vi hadde nemleg sett 11 studentar til A, altså halve klassen.»

Hestnes skriver videre at selv om de justerte ned en del av disse elevene til karakteren B, er dette langt i fra å drive normalfordeling, noe de heller ikke ønsker.

– Uønsket og ulovlig

Anders Kvernmo Langset, leder for Studentparlamentet ved høgskolen, reagerer kraftig på det Hestholm skriver i e-posten.

– Å flytte studenter ned fra karakteren de opprinnelig har fått fordi klassen holder et uvanlig høyt snitt, er å normalfordele. Vi har bare bevis for at det har skjedd med A-studenter, men hele klassen føler seg nå usikre, og lurer på om det kommer til å skje igjen, sier han.

Langset presiserer at den aktuelle klassen hadde et veldig høyt karaktersnitt ved opptaket til høgskolen, og at det derfor er godt mulig at halve klassen, 11 av 22 studenter, fortjente karakteren A.

– Normalfordeling er uansett både uønsket og ulovlig, sier han.

Frustrerte studenter

Elfrid Utne Midtun går på grunnskolelærerutdanningen og hadde den aktuelle eksamenen i vinter. Hun fikk karakteren B, og kan i dag ikke vite om hun opprinnelig ble satt til en A, og deretter nedjustert.

Hun sier episoden har skapt forvirring og frustrasjon blant medstudentene.

– Vi er en klasse som arbeider hardt med faget, og denne saken gjorde folk veldig opprørte. Alle følte seg utrygge til slutt, sier Midtun.

Videre forklarer hun at de hadde en ny eksamen uken etter.

– Etter det første oppstyret måtte de fleste raskt rette oppmerksomheten sin tilbake til lesing og forberedelser, sier lærerstudenten.

Forstår ikke studentene

Grethe Nina Hestholm, eksaminatoren på den muntlige eksamenen, stiller seg uforstående til at dette fortsatt er en sak studentene og Studentparlamentet er opptatt av.

– Det har riktignok skjedd en glipp i denne saken, men den ligger ikke i selve karaktersettingen. Feilen er at jeg fortalte studenten som klaget hva vi hadde brukt den ekstra timen på, noe som deretter er blitt mistolket, sier hun.

Hestholm forklarer at det i tillegg til henne var en ekstern sensor til stede under elevenes eksamen.

– Når vi har mange studenter inne til eksamen, setter vi hele tiden foreløpige karakterer. Deretter drøfter vi disse igjen, og sammenligner nivået mellom kandidatene. På denne eksamenen var vi uenige om karaktersettingen til noen av studentene, og brukte dermed ekstra tid. Men denne drøftingen gjør vi for å forsikre oss om at hver enkelt kandidat får en rettferdig karakter, og ikke med tanke på normalfordeling, presiserer hun, og synes det er merkelig at ikke studentene går videre med saken til Klagenemnda, dersom de er misfornøyde.

 

Klippet fra Studvest er en aktuell sak, saksa fra vår søsterorganisasjon. Studvest er en avis av og for studenter i Bergen, som kommer ut hver onsdag. Besøk dem her.

Anbefalte artikler