Semesteravgiften økes neste høst

This content has been archived. It may no longer be relevant

På sitt møte tirsdag gikk Velferdstinget i Bergen (VT) inn for å øke semesteravgiften med 100 kroner fra høsten 2014. Det er styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) som tar den endelige avgjørelsen i saken.

Ettersom det var SiB selv som foreslo en økning i semesteravgiften med bakgrunn i kostnadsvekst knyttet til lønn til profesjonsstillinger, er det svært sannsynlig at vedtaket passerer styret. Det bekrefter SiB-direktør Per Kristian Knutsen til Studvest.

Økningen vil i hovedsak gå til en forbedring av velferdstilbudene innenfor helse, som psykologtjenesten, studentenes helsestasjon, tannlege og Legene på Høyden, samt et tilskudd på omtrent en halv million kroner til potten som går til blant annet idrett, studentmedier og kultur.

 

– Glad det ble godkjent

Før voteringen holdt leder for SiB Helse og veiledning, Hege Råkil, en presentasjon der hun redegjorde for hvorfor SiB mener det er nødvendig å øke semesteravgiften.

– Jeg er glad for at studentene godkjente forslaget som vi la på bordet. Det ligger en grundig og faglig vurdering bak forslaget, og jeg håper at SiB-styret vedtar en endelig økning, sier hun.

Råkil mener at økningen i semesteravgiften vil komme studentene til gode, blant annet fordi en økning vil frigjøre ressurser til å øke med 1,2 årsverk i psykologhelsetjenesten.

– Med økningen kan vi opprettholde et bredt og helhetlig tilbud til studentene, i tillegg til at vi kan sette inn forsterkninger der det trengs, sier hun.

 

– Positivt for studentene

Representant for NLA Høgskolen, Camilla Hermansen, omtalte økningen av semesteravgiften som en «sinnssykt viktig sak» i debatten før voteringen.

– Psykisk helse er en viktig sak, derfor er økningen en viktig sak for studentene. NLA er en privat institusjon, men likevel har jeg studentene jeg representerer i ryggen for en økning i semesteravgiften, sier Hermansen.

Leder for arbeidsutvalget til VT, Anna Gjertsen, er også fornøyd med at VT går inn for å øke semesteravgiften.

– Jeg er glad for at VT ønsker en økning, og jeg håper SiB-styret tar VT sitt syn til etterretning, sier hun.

I likhet med Råkil mener Gjertsen at studentene vil få mye igjen for semesteravgiften.

– Studentene vil få uendelig mye mer enn det de legger inn, i form av lavterkselstilbud som psykologer, tannleger og andre velferdstilbud som kommer studentene til gode, sier hun.

 

Ikke alle var enige

Men ikke alle på møtet var enige med Gjertsen.

I avstemningen kom Blå liste fra Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen med et forslag om å la være å øke semesteravgiften – et syn listen har flagget tidligere i Studvest. VT-representant Arne Sandvik mener at økningen ikke er nødvendig.

– Begrunnelsen for økning er ikke god nok. Vi mener at VT burde sett på alternative løsninger før de sender en 22 prosents økning til studentene, sier han.

Blant de alternative løsningene Blå liste foreslår er egenandeler på blant annet psykologhelsetjenesten. I debatten nevnte Sandvik et eksempel med 300 kroners egenandelstak i året.

– I tillegg bør man se på alternative måter å finansiere Karrieresenteret, tannhelsetilbudet og studentidretten på, sier han.

 

Saksa fra Studvest er en aktuell sak, saksa fra vår søsterorganisasjon. Studvest er en avis av og for studenter i Bergen, som kommer ut hver onsdag. Besøk dem her.

Anbefalte artikler