Kvarteret kan bli tørrlagt

This content has been archived. It may no longer be relevant

I høst fikk Kvarteret i løpet av kort tid totalt syv prikker av skjenkekontrollen. Åtte prikker eller mer kan føre til inndragning av skjenkebevillingen.

Da skjenkekontrollen kom til Kvarteret i september fant de en person som hadde tatt med seg alkohol inn i lokalet uten å bli stoppet. Dette førte til to prikker. Én måned senere var kontrollørene innom Kvarteret igjen – og nok en gang fant man brudd på skjenkereglementet.

– I kontrollen i oktober var det en tydelig beruset person som ikke ble vist ut, forteller Gro Gaarder, leder for kontor for skjenkesaker i Bergen Kommune.

– Ekstremt uheldige

Dette resulterte i fem prikker til. Ifølge Kontor for skjenkesaker sine retningslinjer, avhenger antall prikker som blir delt ut av alvorlighetsgraden av bruddet på alkoholloven. Et svært alvorlig brudd på alkoholloven fører til fem eller åtte prikker. Slike brudd omfatter blant annet at en tydelig beruset person ikke blir vist ut av lokalet eller at det skjenkes utover de tillatte tidene.

Kvarteret risikerer nå å miste skjenkebevillingen i opptil to måneder. Det vil si, om det kommer en ny kontroll som avdekker tilfeller med en straff på én prikk eller mer innen september 2013.

– Vi var ekstremt uheldige, sier Arne Sandvik, leder for Kvarteret.

Får økonomiske konsekvenser

I løpet av et år huser Kvarteret over 1300 arrangementer med totalt 67 000 besøkende. Omlag 200 000 personer er innom. Sandvik sier at en eventuell inndragning av skjenkebevillingen kan få ringvirkninger.

– Vi gjør alt i vår makt for å hindre flere prikker. Driften på Kvarteret vil overleve det, men økonomisk sett vil det få konsekvenser for oss, sier han.

Sannsynligheten for at det skal komme en ny skjenkekontroll før september er høy. Ifølge Kontor for skjenkesaker sine rapporter ble det i 2010 utført elleve skjenkekontroller på Kvarteret, og totalt fikk de seks prikker det året.

Mister oversikten

Jonas Angelsen, driftsansvarlig ved Kvarteret, sier det er vanskelig å ha full oversikt for vakter og bartendere på et utested av Kvarterets størrelse.

– Med 7-800 gjester forsvinner jo folk litt i mengden, og når du som bartender har 150 mennesker i lokalet ditt, mister du gjerne overblikket, sier Angelsen.

Han mener Kvarteret er godt nok forberedt i påvente av nye kontroller.

– Vi har strammet inn på kontroll og opplæring, og lag listen høyere for tilfeller vaktene skal ta tak i, men ellers har det ikke skjedd de store endringene internt. Jeg er forberedt på at det skal komme skjenkekontroll hver dag, sier Angelsen.

Ingen spesialbehandling

Hyppigheten av kontroller på et utested skal stå i tråd med antall besøkende, og det er da spesielt utesteder med ungt klientell som blir mest kontrollert, som Kaos, Lille, Exodus, Metro og Kvarteret.

– Skjenkekontrollørene pleier å ha spesifikke punkter de ser etter hver gang, de kan fokusere på legitimasjon en dag og skjenking utover tillatt tid en annen dag, sier Silje Bjorøy, tidligere driftsleder ved Kvarteret, som ikke tror Kvarteret er hevet over andre i en slik vurdering.

Gaarder i Bergen kommune kan ikke si noe om Kvarteret, som et vitalt studentorgan, vil få annerledes behandling enn andre aktører i faresonen.

– Dette er en vurderingssak vi tar om situasjonen inntreffer. Vi ser på tilfellene som har inntruffet, ikke stedet, sier hun.

Tror folk kommer uansett

Konsertarrangørene på Kvarteret forholder seg rolig til situasjonen. Khiem Tran, leder for Aktive Studenters Forening (ASF), mener alle monner drar.

– Vi har gjort opplæringen av våre frivillige, som vi bringer med oss på Kvarteret mer omstendelig. Vi sørger for at alle våre frivillige er inneforstått med reglementet. En som jobber med å rydde glass skal for eksempel bistå bartenderne ved å ha overblikket der hvor bartenderne ikke ser, sier han.

Om Kvarteret skulle blitt tørrlagt en periode, sier Tran at ASFs drift vil fortsette som vanlig.

– Det vil jo være et problem om Kvarteret får inndratt skjenkeløyve, men jeg tror at selv om en ikke får kjøpt øl så vil folk likevel komme på konsert, sier han.

Yri Helene Ljosdal, president i Bergen Realistforening, er ikke bekymret over situasjonen og har tillit til de frivillige vaktene og bartenderne på Kvarteret.

 

Klippet fra Studvest er en aktuell sak, saksa fra vår søsterorganisasjon. Studvest er en avis av og for studenter i Bergen, som kommer ut hver onsdag. Besøk dem her.

Anbefalte artikler