Varsler protester mot Statoil-avtale

This content has been archived. It may no longer be relevant

Universitetet i Bergen (UiB) har i høst vedtatt å forlenge Akademiaavtalen med Statoil i ytterligere fem år. Ordningen innebærer at Universitetet får tildelt 55 millioner kroner, og at Statoil får innflytelse over hvilke områder det skal forskes på ved institusjonen.

Høyden Sosialistisk Ungdom (SU) har tatt initiativ til en kampanje rettet mot avtalen, og styreleder Albert Øydvin understreker at dette ikke er en ren SU-sak.

– Vi har allerede fått med oss ansatte ved universitetet, samt organisasjoner som Grønn Ungdom og Fremtiden i våre hender. Målet er en bred kampanje, og vi inviterer med så mange som mulig, sier han.

Regner med gjennomslag

Kampanjen er i planleggingsfasen. Ifølge Øydvin er det flere grunner til å protestere.

– Ikke bare vil dette bidra til å forlenge oljealderen, men UiB vil også binde seg til å drive positiv medieomtale av et børsnotert selskap. Når vi vet at klimaendringene er alvorlige og at en omstilling er nødvendig, hvordan kan det være forsvarlig å investere i en avtale med et selskap som representerer fortid, ikke fremtid?

– Tror du at dere kan oppnå noe konkret med disse protestene?

– Helt klart, vi har allerede sett stort engasjement blant både studenter og ansatte ved UiB. Universitetet skal være en demokratisk styrt institusjon, så vi regner med å bli hørt, sier Øydvin.

Avviser anklager

Statoils informasjonssjef Jannik Lindbæk Jr. avviser anklagene, og mener det er flere klimavennlige aspekter ved Statoils arbeid.

– Ledende institusjoner, som det internasjonale energibyrået, legger til grunn at olje og gass vil være svært viktige energikilder i mange tiår fremover, også i en utvikling der verden lykkes med å begrense den globale temperaturøkning til to grader.

Lindbæk Jr. sier avtalen vil bidra til en mer effektiv utvinning av eksisterende reservoarer.

– Dagens forskning er vesentlig for å sikre at morgendagens energiforsyning og forbruk skjer på en mest mulig klimavennlig måte, sier han.

– Ikke enten eller

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, støtter opp under Statoils standpunkt i saken, og avviser at avtalen vil gå på bekostning av forskning på fornybar energi.

– Det er ikke enten eller i dette tilfellet. Vår forskning på for eksempel geotermi (jordvarme, journ. anm.) har sitt utspring i oppdagelser gjort av matematikere tilknyttet forskning på reservoarer, en av flere felles interesser vi har med Statoil.

– Er det noen reell sjanse for at dere snur i denne saken?

– Vi har fått 55 millioner kroner vi ellers ikke hadde hatt til rådighet, så med mindre det kommer nye argumenter på banen kan jeg ikke se for meg det. Deler av summen vil brukes på forskning på fornybar energi, og ingen er tjent med at vi skulle gå glipp av denne muligheten, sier Olsen.

Anbefalte artikler