Nylig Norsk – Politisk Hjørne: Miljøpartiet De Grønne

Hør episoden her

Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nylig Norsk og vårt politiske hjørne. Det er jo valgår, som betyr at vi skal stemme på hvem som skal styre landet de neste fire årene. Derfor så skal vi snakke med noen av de største partiene for å høre hva de egentlig mener. Her i Nylig Norsk snakker vi sakte og tydelig. Og du finner transkriptene våre, altså der vi skriver ned ord for ord hva som blir sagt, på srib.no. I studio i dag har jeg med meg Josefine Gjerde fra Miljøpartiet de Grønne. Velkommen.

Hei.

Vi skal innom spennende temaer: sosiale forskjeller i samfunnet, helse, skatt, klima, asyl. Og så skal vi også innom feminisme og likestilling helt til slutt. Så Josefine, kan du fortelle oss om hvem du er?

Ja. Hei. Jeg heter Josefine Gjerde. Jeg er 22 år og 2.kandidat for Miljøpartiet de Grønne i Hordaland.

Og hva betyr det at du er 2.kandidat? Kan du komme inn på Stortinget?

Hvis nok personer i Hordaland stemmer på Miljøpartiet de Grønne, så kan jeg komme inn. Men det er én person over meg på listen som kommer inn først.

Skjønner. Du er jo engasjert i Miljøpartiet de Grønne. Hvorfor meldte du deg inn?

Jeg har alltid vært opptatt av urettferdighet, dyrevelferd og klima og miljø. Og når jeg skulle finne et parti å melde meg inn i i valget 2015, så var det bare Miljøpartiet de Grønne som tok sakene jeg var opptatt av på alvor.

Skjønner. Du hintet jo litt til det her, men kan du prøve å beskrive Miljøpartiet de Grønne, altså MDG, med tre år.

Ja. Utålmodig. Kompromissløs. Og myk.

Ok. Jeg må spørre deg hva du mener med kompromissløs.

Ja. Det betyr at vi er villig til å gjøre det som skal til for å nå målene våre. For eksempel stanse klimakrisen.

Spennende.

Da tror jeg vi setter i gang.

Så første tema ut i dag er sosiale forskjeller i samfunnet. Hva mener MDG på dette punktet?

Vi mener at det som gjør Norge til et godt land med høy tillit er at vi gjennom mange år har hatt små forskjeller. Nå ser vi at forskjellene øker, og de på toppen blir rikere og rikere. Det vil vi gjøre noe med.

Og hvordan gjør man noe med det?

Vi vil for eksempel at de som tjener eller eier veldig, veldig mye skal skatte mer, altså at de skal betale mer inn til staten og for vår felles velferd.

Mange vil jo si at boligpolitikk er viktig når man snakker om sosiale forskjeller.

Alle skal ha et sted å bo til en pris de kan klare å betale, men i dag så har vi et skattesystem som gjør at man tjener penger på å eie mange boliger. Og det gjør at de som er rike nok til å gjøre det, kan tjene penger på det, og de dytter prisene opp for de som har lite. Det gjør det vanskelig for mange å ha råd til å ha stor nok bolig både for unge, men også fattige familier.

Fra boligpolitikk og sosiale forskjeller, tar vi turen videre til helse og helsepolitikk. Hva mener MDG her?

Noe av det viktigste for god helse og god livskvalitet er det som skjer før folk blir syke. Nemlig forebygging. Da må vi bygge samfunn med mindre stress og press, mer tid til det vi liker å gjøre og dem vi er glade i.

Mer tid til det vi liker å gjøre – det høres jo ut som en drøm. Hvordan skal man gjøre det?

MDG ønsker å se på muligheten for å redusere arbeidstiden sånn at man kan være mer hjemme med familie eller gjøre hobbyer. Vi vil også se på muligheten for å innføre borgerlønn, som er en grunninntekt som folk kan ha. Særlig for dem som i dag trenger sosialhjelp eller går på trygd, er dette en sikkerhet som kan fjerne mye stress.

For borgerlønn det er noen penger alle borgere i Norge får, helt uavhengig av inntekt?

Ja. Det finnes ulike modeller, men det er tanken.

Et tema som er ganske komplisert, men som allikevel er viktig å forstå, det er skatt og skattepolitikk. Hva er MDGs politikk her?

Enkelt forklart så vil vi at de rikeste skal betale mer skatt. Det skal bli dyrere å forurense, og billigere å gjøre ting som er bra for kloden, for eksempel reparere heller enn å kjøpe nytt.

Kan du komme med et eksempel med, for eksempel i by, hvordan vil jeg merke MDGs skattepolitikk?

Det vil bli dyrere å kjøre bil, og da vil det bli bedre luft, mere plass til mennesker, og så vil vi gjøre det billigere å ta buss eller kjøpe el-sykkel.

Så egentlig er det sånn at de som forurenser betaler mer, og de som ikke forurenser betaler mindre?

Ja. Og med vår politikk blir det enklere for dem som i dag må forurense fordi de ikke har råd til alternativene å ta grønne valg.

Vi har da vært litt inne på klima- og miljøpolitikk. Og MDG heter jo Miljøpartiet de Grønne. Det er ganske tydelig hva deres viktigste sak er. Så da vil jeg høre litt hva dere tenker på dette området, altså klima og miljø.

Klimakrisen er vår tids største solidaritetskamp, og derfor må Norge gjøre mer. Vi har tjent oss rike på å pumpe opp olje og gass som skaper forurensning og CO2-utslipp som er årsaken til klimakrisen. Derfor skulle det bare mangle at vi gjør en ekstra innsats i møte med klimakrisen. Men i dag så har vi politikere som snakker pent om klima i festtaler, men bygger nye motorveier, åpner nye oljefelt, og fortsetter å stemme ned helt nødvendige klimatiltak. Det er veldig dumt.

Med solidaritetskamp, mener du at Norge har et ekstra ansvar? Er det det du tenker?

Ja. For klimakrisen fører til at natur forsvinner, arter dør ut, men også at mennesker må  flykte fordi  jorden tørker ut eller det kommer flom og naturkatastrofer, og derfor har vi i Norge et spesielt ansvar.

Så dere vil med andre ord stoppe letingen etter olje?

Ja. Etter 2035 bør Norge ikke holde på med olje.

Men som du litt forklarer her så har olje jo vært viktig for norsk økonomi. Hvis vi skal stoppe med olje etter 2035, hva skal vi leve av da?

Det er et veldig viktig spørsmål. Og et godt svar på det kan være å se til nabolandet vårt Sverige, som har god velferd, ikke olje, men de har innovasjon på mange andre områder. De har en næringspolitikk som gjør at man kan leve av mange ulike typer næringer, og ikke binder seg til én. For det har vi gjort i Norge i mange år, og det må vi slutte med nå.

Har du noe konkret når du sier næringspolitikk? Er det noe spesielt MDG vil satse på?

Havvind er et eksempel på en næring, fordi vi både trenger fornybar energi og det å satse på havvind vil gi oss muligheten til å eksportere teknologi.

Så lurer jeg på hva Miljøpartiet de Grønne tenker om innvandrings- og asylpolitikk.

Vi mener at Norge bør hjelpe flere mennesker på flukt, og vi vil ta imot flere kvoteflyktninger enn det Norge gjør i dag, og gjøre det enklere å søke om asyl.

Da lurer jeg med en gang på hvorfor. Hvorfor mener dere at man skal ta imot fler, og hvorfor gjøre det lettere å søke om asyl?

Jeg mener at som et rikt land med god velferd så har vi et ansvar for våre medmennesker som ikke har vært like heldig. Det er en tilfeldighet at jeg er født i Norge og ikke i Jemen, for eksempel. Og derfor må jeg vise solidaritet. Og til det andre spørsmålet ditt så har vi sett over lang tid at europeiske land har gjort det vanskeligere å komme trygt til Europa for å søke asyl. Å søke asyl er en menneskerettighet, og derfor kan det ikke være sånn at vi har et system som tvinger barnefamilier, unge mennesker på flukt i gummibåter over havet. De må få komme hit på trygge måter og søke hjelp.

Kan vi få et spesifikt tall på hvor mange kvoteflyktninger dere ønsker å ta imot?

Vi har sagt at vi vil ta imot minst så mange som FN ber oss om. Sist jeg sjekket var det 5000. Norge har som mål i dag å ta imot 3000, men på grunn av korona gjør vi ikke det nå. Vi mener også at den usikkerheten mange lever i etter å ha fått opphold og venter på statsborgerskap, eller til og med har fått statsborgerskap men lever med trusselen om å miste det igjen er urettferdig. Derfor vil vi gjøre asylprosessen raskere. Gi mindre ventetid. Og sørge for at folk ikke skal miste statsborgerskapet når de først har fått det. Å være statsløs er en enorm urettferdighet, og du mister grunnleggende rettigheter. Det bør ikke Norge tilllate.

Og nå har vi kommet til siste punkt for dagen. Og da jeg snakket med deg, Josefine, før vi skulle spille inn denne episoden, så spurte jeg deg om hva du ville snakke om på siste punkt. Og det var feminisme.

Det stemmer. Jeg er svært opptatt av at alle skal møtes likt i samfunnet. Og selv om vi har drevet kvinnekamp i mange tiår er vi langt fra likestilt i Norge. Det vil vi i MDG gjøre noe med. For eksempel, denne våren så raser abortdebatten i Norge hvor man på den ene siden ønsker å  endelig fjerne abortnemdene og gi kvinner full råderett over egen kropp, og på den andre siden innskrenke denne retten til selvbestemmelse.

Da må jeg spørre: hva er abortnemnd?

For at kvinner i dag skal kunne ta abort etter uke 12, må de få lov av to leger i noe som kalles en abortnemnd. Og det er denne praksisen vi vil fjerne, fordi vi mener at valget bør ligge hos kvinnen eller kvinnen og hennes partner.

Og et annet spørsmål når vi snakker om feminisme er jo for eksempel kvotering. Hva betyr det ordet og hva mener dere om dette?

I mange yrker for eksempel er det en overvekt av menn, eller det har historisk vært en overvekt av menn. Da kan man kvotere inn kvinner, altså at man sier at det skal være et visst antall kvinner for å jevne ut denne forskjellen. Det er særlig viktig i styrer, i større bedrifter og selskaper. Fordi selv om flere og flere kvinner tar høyere utdanning, så er det ofte menn som sitter på toppen. En siste ting jeg vil legge til at MDG ønsker en samtykkelov i Norge. Det er en lov som betyr at for å ligge med noen må du få et tydelig “ja”, det må ikke bare være et tydelig “nei”. For det er fortsatt et stort problem at mange kvinner opplever overgrep og vold, og da trengs en endring i lovverket, men ikke minst en holdningsendring og et nytt syn på kvinner.

Da har vi vært innom mange temaer. Hvis du synes det er litt vanskelig å bare lytte så husk at du finner transkriptet på srib.no. Da kan du lese og lytte samtidig. Så må jeg jo si takk til Josefine som tok turen hit.

Takk for meg. Og husk å stemme, og stem gjerne på Miljøpartiet de Grønne.

Så vil jeg også be alle dere som lytter på å følge på sosiale medier. Der heter vi Nylig Norsk. Og så er det bare å lytte med i neste episode. Ha det bra.

Siste podcaster

Anbefalte artikler