Bryter anbefaling fra WHO

Helse Bergens planer om å sende de fleste av barselkvinnene hjem seks til åtte timer etter fødselen har skapt sterke reaksjoner. Uroen er stor for at kvinner som føder skal føle seg presset til å forlate sykehuset før de føler seg trygge og klare. Den Norske Jordmordforening er ikke fornøyde med planen, de mener sykehuset har ansvaret for barselkvinner i opp til fem dager etter fødselen.

Nye retningslinjer

Norge har fått nye retningslinjer for barselomsorgen som åpner for at spesialist helsetjenesten, altså sykehusene, kan sende kvinner hjem tidligere. Dette mener Eline Skirnisdottir Vik fra den Norske Jordmorforeningen er problematisk ettersom ikke alle kvinner er komfortabel med å reise hjem med nyfødte barn så tidlig.

Vi kritiserer mest av alt at barselomsorgen har blitt en salderingspost. Barselkvinnene er blitt en gruppe kvinner som ingen vil ta ansvar for.

Planen bryter med anbefalingen fra Verdens Helseorganisasjon

Verdens Helseorganisasjon sier sjansen for komplikasjoner øker betraktelig om hjemreise etter fødsel skjer for tidlig. Skirnisdottir mener at det er økonomiske grunner som fører til at man trosser anbefalingen og innfører de nye retningslinjene. 

Det er mye enklere og mer økonomisk å ha én modell enn å ha en fleksibel modell som gjør at man kan ha et mer differensiert tilbud.

Norsk Jordmorforening mener det skal være kvinnens valg. (Foto: Pixabay.com)
Norsk Jordmorforening mener det skal være kvinnens valg. (Foto: Pixabay.com)

Kvinnens valg

Slik ordningen er nå så er det ikke kvinnen selv som bestemmer om de vil bli på barselavdeling eller få oppfølgning hjemme. Vurderingen blir tatt ut i fra om kvinnen og barnet er friske nok. Dette mener Skirnisdottir ikke er riktig ettersom det selv burde være kvinnen som tar valget på hva slags oppfølgning og hjelp hun skal få. Hun kritiserer den nye ordningen for at den fører til at barselkvinner faller mellom to stoler, ettersom ingen vil ta ansvar for dem.

Hvis man har som målsetting å sende kvinnen hjem med sitt nyfødte barn fordi hun er frisk og har født et friskt barn, så er ikke det en god nok begrunnelse. Man må se på om kvinnen føler seg trygg nok til at hun vil være i sitt eget hjem eller om hun ønsker å være på barselavdeling.

 

Helse Bergen ønsket ikke kommentere saken

Nyhetsuka prøvde å få med Helse Bergen på en debatt med Norske Jordmorforeningen men vi lyktes ikke med dette.

 

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

 

Anbefalte artikler