Fra rusmiddel til medisin – fra ulovlig til lovlig

Cannabis er en fellesbetegnelse på hasj, marihuana, hasjis, rev, tjommi, joint, bønne, pinne. Denne grønne hampplanten har spilt en stor rolle for mange, alt fra hippienes kamp for uavhengighet og impotensmiddel for de gamle grekerne, til dagens debatt omkring den medisinske fordelen med cannabis. Bruken av cannabis strekker seg langt tilbake i historien, omtrent 4000 år. Cannabis inneholder over 400 kjemiske forbindelser, hvor THC og CBD er de antatt viktigste. Flere av disse stoffene har hallusinogene egenskaper og påvirker sentralnervesystemet. Ruseffekten man oppnår kan være endret virkelighetsoppfatning, sløvhet/døsighet, redusert konsentrasjonsevne og økt sensitivitet overfor lyd, lys og berøring. I tillegg til en følelse av letthet og oppstemthet vil man kunne oppleve angstanfall og paranoia.

Ofte sammenlignes alkohol og cannabis. Mange mener at det er feil at cannabis likestilles med andre tyngre narkotiske stoffer, og at vi burde skape et tydeligere skille på lik linje som at vi skiller mellom øl og brennevin.

Dagens debatt rundt bruken av cannabis har mange sider. Skal det avkriminaliseres? Legaliseres? Skal vi åpne for reseptbelagt cannabis til medisinsk bruk? Hvor mye skal de samfunnsøkonomiske fordelene legges vekt på? Det er vanskelig å vite hvilke sider man skal vektlegge, og hvilke positive og negative aspekter som teller mer enn andre. Ofte sammenlignes alkohol og cannabis. Mange mener at det er feil at cannabis likestilles med andre tyngre narkotiske stoffer, og at vi burde skape et tydeligere skille på lik linje som at vi skiller mellom øl og brennevin. Debatten har mange aspekter og det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Heldigvis har vi i kroppslig prøvd å diskutere det litt nærmere i vår siste podcast. Gå inn på https://srib.no/kropp/ eller hør oss på iTunes!

Prevantivt arbeid

Det tas opp mange fordeler knyttet til legalisering og/eller avkriminalisering av cannabis. Ved legalisering vil myndighetene kunne kontrollere alt fra produksjon til salg. De vil kunne regulere ting som styrke, CBD/THC mengde, aldersgrense, begrensninger på mengde, antall og type utsalgssteder, innholdsfortegnelse, helseadvarsler på forpakning osv. Mange mener at dette dreier seg om et viktig preventivt arbeid. Man sparer politi og rettsvesen for mye arbeid, og man fjerner en stor inntektskilde for kriminelle som ofte blir reinvestert i mer kriminalitet.

Avkriminalisering kan bety at bruk og besittelse til eget bruk ikke får like sterke reaksjoner, og at man lar voksne cannabisbrukere være i fred. Besittelse og bruk vil fortsatt teknisk sett være ulovlig, men en vil ikke bli straffet på samme måte som det blir praktisert i dag. Det vil fortsatt kunne være kriminelle nettverk som står for produksjon og salg, og man vil ikke kunne kontrollere markedet i like stor grad. Ved en avkriminalisering vil det på et vis gjøre at markedet skiller harde og myke stoffer fra hverandre.

Positivt eller negativt?

Hva skjer med kroppen ved bruk av cannabis? Og hvilke positive helsegevinster fins det? Studier gjort på området viser delte meninger om helsefaren knyttet til bruk av cannabis. I flere studier er det rapportert om en sammenheng mellom cannabisbruk og utvikling av psykose, samt at cannabis kan bidra til en fremskynding i utvikling av schizofreni. På en annen side viser bruk av cannabis god effekt knyttet til bruk i forbindelse med smertelindring hos pasienter med kroniske smerter. Bruk av cannabis har også vist en effekt mot kvalme muskelkramper, skjelvinger, migrene og AD/HD. Det er midlertidig vanskelig å si om effekten i forbindelse med den medisinske bruken av cannabis er et argument for eller mot legalisering.

Siste podcaster

Anbefalte artikler