Stor uenighet om yrkesbachelor

This content has been archived. It may no longer be relevant

Mannen bak forslaget, stortingsrepresentant Kent Gudmundsen, tror innføring av en yrkesbachelor vil åpne flere dører i den yrkesfaglige utdanningen.

Hør debatten her:

– Det handler om å gjøre yrkesutdanningen mer attraktiv. Jeg har ikke tatt til orde for at man skal endre innholdet i fagskolen, men at man skal gjøre som NOKUT har uttalt, nemlig å sikre faglig sammenheng. Da er det ikke noe poeng hva man kaller de studiepoengene som følger med de ulike skolene, enten i en høyskole, et universitet eller en fagskole.

NOKUT er opptatt av at relevant faglig kompetanse oppnådd ett sted i utdanningssystemet må bli anerkjent i andre deler.

Direktør i NOKUT, Terje Mørland, skriver på deres nettside at “Dersom en søker har relevant kompetanse for opptak eller innpassing, bør det ikke ligge formelle hindringer i veien for et videre utdanningsløp – verken innenfor fagskole eller høyere utdanning”.

Undergraving av fagskolens egenart

Leder av Unio, Ragnhild Lied, ser i likhet med Gudmundsen at det er behov for å gjøre yrkesfaglig utdanning mer attraktiv. Hun mener imidlertid at fagskolen vil miste sin egenart dersom den skal tilfredsstille kravene til studiepoeng. Ifølge henne vil dette føre til at fagskolen må bevege seg bort fra tilbudet om arbeidslivs- og praksisrettet utdanning.

Unio-leder Ragnhild Lied, til venstre, mener en yrkesbachelor vil undergrave fagskolens egenart, mens Kent Gudmundsen er opptatt av at fagskolen skal annerkjennes på lik linje med annen høyere utdanning. (Foto: Stortinget) (Foto: Utdanningsforbundet)
Unio-leder Ragnhild Lied, til venstre, mener en yrkesbachelor vil undergrave fagskolens egenart, mens Kent Gudmundsen er opptatt av at fagskolen skal anerkjennes på lik linje med annen høyere utdanning. (Foto: Utdanningsforbundet og Stortinget)

– Vi kan ikke bare bestemme oss for at de skal få studiepoeng, og så er det likt med studiepoengene man får i høyere utdanning. Det er derfor jeg synes det er så viktig at vi er tydelige på hva denne utdanningen faktisk gir, og ikke prøver å sette et annet navn på det.

Lied er lei av å høre at man skal heve statusen i yrkesutdanning ved å gjøre dem akademiske.

– Det er da man snakker ned verdien av yrkesfagsutdanningen. Vi må begynne å snakke om yrkesfagsutdanningen med den spesielle kompetansen som finnes der, ikke ved å gi den en annen status, mener hun.

Uenig i at innholdet må endres

I henhold til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket EQF, har fagskolen muligheten til å få studiepoeng. Gudmundsen trekker frem Danmark og Tyskland som eksempler hvor dette praktiseres, og mener det er på høy tid at Norge følger etter. Han er opptatt av at det faglige innholdet som fagskolen leverer, skal anerkjennes på lik linje med annen høyere utdanning.

– NOKUT bekrefter at det er det samme hva du kaller poengene så lenge det er en indre faglig sammenheng i studiene og at det er det faglige utbyttet som vurderes. Dermed er det full åpning for å gi studiepoeng til fagskolene om man ønsker det, uten å endre innholdet.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

 

Anbefalte artikler