Studenter føler seg lurt

This content has been archived. It may no longer be relevant

Read the article in English here.

Det har i det siste kommet frem at flere studenter mener at Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) lurer dem til en ny leiekontrakt i stedet for å gi en forlengelse av den gamle kontrakten. Tor S. Prestegard, styreleder for SiB, sier at de ikke er kjent med dette problemet i styret, men at de nå har orientert seg om saken.

På spørsmål om hvorvidt studentene blir lurt, svarer Prestegard at han ikke kan si seg enig i påstanden.

– Vi prøver alltid å gi best og mest mulig nøktern informasjon til alle studenter. Det er selvsagt dumt om noen føler at vi har lurt dem, men det er jo ikke på ingen måte noe som SiB gjør eller har intensjon om å gjøre.

Prestegard forklarer videre at det er SiBs jobb å forsikre seg om at studentene har forstått hva kontrakten går ut på og hvilke retter og plikter de har i forhold til leiekontrakten.

Institusjonenes feil?

De fleste av klagene går ut på at utvekslingsstudenter kun får leiekontrakt for ett semester, og dermed må få ny kontrakt fra januar av, hvilket fører til at de må betale også for juni måned til tross for at de fleste drar tilbake til hjemlandet allerede i mai.

Prestegard forklarer at det er institusjonene som gjør at utvekslingsstudentene ikke får kontrakt for et helt år.

– De får en såkalt “bestillingskode” som sier at disse studentene skal bo hos oss i ett halvt år. Og det er jo det som går inn i systemet vårt og med den kontrakten de får. Det er rett og slett utdanningsinstitusjonene som sier at denne studenten skal være her i ett halvt år.

Prestegard sier videre at SiB har innsett at dette kan bli en utfordring og at de planlegger å endre systemet fra og med denne våren.

– Vi skal få lagt inn nye koder slik at man kan søke eller be universitetet om et helt år, hvis man er studenter for ett år. Dermed kan de unngå slike utfordringer slik som dette.

Det blir også sagt at SiB baserer leiekontraktene på bakgrunn av det utdanningsinstitusjonene sier, og at det deretter blir tegnet opp en kontrakt til studentene. Prestegard påpeker at det er viktig for begge parter å følge de forpliktelsene og rettighetene som leiekontrakten tilsier, og når det kommer en ny kontrakt fra januar av, så følger det med nye rettigheter og forpliktelser.

Hør hele intervjuet med Prestegard her:

Ny kontrakt i stedet for en forlengelse

Grunnen til at studentene føler seg lurt er at de blir tilbudt en ny kontrakt i stedet for en forlengelse av den gamle kontrakten. Prestegard forklarer at SiB juridisk sett må gi studentene en ny kontrakt, fordi den eldre kontrakten da er utgått og ikke lenger gyldig.

– Men det skal sies at det sannsynligvis er veldig få tilfeller dette gjelder for; kun de studentene som bodde hos oss et semester eller hadde en kontrakt for ett semester, men som skulle bo to semestre.

Han forteller videre at SiB skal se nærmere på akkurat disse tilfellene, og at de i fremtiden skal forsikre seg om at ikke flere studenter kommer i slike situasjoner. Han påpeker at dette selvsagt er et stort problem for SiB:

– Vi skal jo sikre at alle studenter har så gode velferdstjenester som mulig. Så det er klart, her må vi følge opp og sikre at studentene ikke føler at de blir gitt et dårlig tilbud og ikke minst at de føler at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt.

Forvirrende svar fra informasjonssenteret

Naturlig nok går mange til SiBs informasjonsskranke på Studentsenteret for hjelp dersom man føler seg forvirret. Men i det siste har flere følt seg enda mer frustrert og forvirret etter å ha snakket med dem bak skranken. Prestegard mener at personalet på informasjonssenteret er ikke uvitende.

– Vi har et veldig godt personale på Studentsenteret som skal svare på utrolig mange spørsmål om hele SiBs portefølje, tilbud og tjenester. Det er selvsagt uheldig dersom studenter som har fått feil eller uklar informasjon. Det skal ikke skje.

Prestegard sier at de følger opp de ansatte ofte, slik at disse kan gi rett informasjon til studentene, men at det er svært mye informasjon de ansatte skal holde styr på og at det potensielt kan oppstå misforståelser. Han oppfordrer til å ta kontakt med SiB dersom man føler at man har fått feil informasjon.

– De som føler de har fått feil eller uriktig informasjon kan ta kontakt med boligavdelingen vår for å sikre at vi kan følge dem opp på en god måte slik at de blir ivaretatt hos oss.

Den beste samskipnaden i Norge

Prestegard sier at studenter er flinke til å ta kontakt med SiB, og føler at de har fått en god dialog med studentene.

– Det er viktig for oss å være veldig tilgjengelige for studentene. Det er jo studentene som både er oss og eier oss, egentlig. Det er studentene som styrer samskipnaden, og ikke minst er det jo studentene som bruker samskipnaden.

Til tross for at SiB selv føler at de har god kontakt med studentene og at de ble rangert som den beste samskipnaden i Norge, så er det fortsatt ting som kan forbedres.

– Vi skal alltid jobbe for å bli bedre, gi bedre informasjon til studentene og for å sikre at de faktisk får den oppfølgingen de ønsker og trenger.

Når det gjelder klagene på leiekontraktene, er Prestegard presis på at folk må ta kontakt dersom de føler at de ikke har fått rett behandling.

– Vi skal sikre at studentene er fornøyde og at de får de tilbudene de skal ha. De skal være trygge på at vi skal prioritere alle henvendelser de kommer med på en god og imøtekommende måte, avslutter Prestegard.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler