Studentene må belage seg på å betale mer

This content has been archived. It may no longer be relevant

Differensiert treningsavgift har vært et hett tema i studentmiljøet det siste året. Fredag 13. mars møttes Johanne Vaagland fra Sosialdemokratisk liste og Ulrik Tallhaug Sydnes fra Liberal liste til debatt.

Johanne Vaagland syns det er uheldig at enkeltstudenter kan bli rammet for at instutisjonen ikke bidrar nok til Studentsamskipnaden i Bergen.

– Sosialdemokratisk liste er absolutt ikke noen tilhenger av differansiert treningsavgift. Vårt mål er at vi må få instutisjoner som BI og NLA til å bidra mer til samarbeidet med SiB, slik at det ikke går ut over studentene.

Hør hele debatten her:

Uenig i hvordan problemet skal løses

Ulrik Tallhaug Sydnes fra Liberal liste er enig i at BI og NLA må bidra mer, men understreker at ettersom insitusjonene ikke bidrar, må studentene selv belage seg på å betale mer.

– Vi syns jo at alle burde bidra likt.

Vaagland mener det er et poeng at Universitetet i Bergen er størst, og dermed har mulighet til å bidra mer, men påpeker viktigheten av at de mindre institusjonene også drar sin del av lasset.

– Bidraget fra BI og NLA er fortsatt for lavt, og vi må fokusere på at de skal løfte sitt bidrag. Det handler da om at hvis for eksempel BI og NLA ikke vil bidra mer til SiB, så kan vi kanskje ta en diskusjon om hva kan vi gjøre for å bedre det.

SiB er i samtaler med BI om å støtte mer, og Vaagland vil avvente hva utfallet blir der før det blir gjort noe mer.

 Vi kan ta diskusjonen om igjen i løpet av året.

Kjønnskvotering – et drastisk tiltak?

Vaagland og Sydnes diskuterte også kjønnskvotering da de var i studio. Der Sydnes og Liberal Liste er prinsipielt imot kjønnskvotering, går Sosialdemokratisk Liste inn for å se på muligheten.

Vi ser at det begynner å bli en stor andel jenter, spesielt på studier som psykologi og medisin. Det er jo de som skal bli psykologer og leger, som skal tilby en viktig tjeneste for folk og samfunnet. Av og til kan det være avgjørende for hvor god hjelp du får, at du faktisk kan velge mellom en mannlig og kvinnelig psykolog.

Sydnes er enig i at en viss kjønnsbalanse er viktig, men har troen på andre løsninger.

– Ved ubalanse i studieprogrammene, så tror vi det er bra å ha holdningskampanjer og aktiv rekruttering. Vi er imot kvotering, for vi mener at det er karakterer og ikke kjønn som skal avgjøre.

Kvinner mer kvalifiserte

Sydnes mener det er viktig at en kan velge mellom mannlig og kvinnelig psykolog eller lege, men mener problemet er at kvinner rett og slett er mer kvalifiserte.

Problemet her syns jo vi er at kvotering kan være en løsning hvis det gjelder å bryte glasstak, men det er ikke problemet. Det er mye flere og bedre kvalisfiserte kvinner som søker. Tall fra SSB fra 2014 viser at på høyere utdanning var det 109 000 menn og 162 000 kvinner som. Da vil det nok bli ubalanse på noen studier.

Vaagland ser mulighetene i aktiv rekruttering og jente- og gutte dager, men synes kjønnskvotering likevel kan fungere som et slags siste virkemiddel.

Samtidig tror jeg kjønnsbalanse er viktigere enn det at den best kvalifiserte skal komme inn, fordi det er så viktig at vi har en jevn kjønnsbalanse blant leger og psykologer. Da er det mange som er redd for at vi favoriserer noen som er mindre kvalisfiserte til å komme inn på studiet hvis man for eksempel gir ekstrapoeng, men så må vi huske på at inntakskravet på studier som psykologi og medisin er kjempehøyt, det er jo oppe i 6.0 i snitt på enkelte fag. Det betyr av hvis man innfører et ekstrapoeng på to og får inn noen som egentlig er på 5.8, så er jo ikke det en mindre kvalifisert søker.

Annerledes på realfagslinjene

Vaagland påpeker at de sliter med kjønnsbalansen på realfagslinjene også, i alle fall i enkelte fag. Når det gjelder disse linjene mener hun at problemstillingen er litt annerledes.

Der tror jeg ikke problemet er at man har for dårlig kvalifiserte kvinner til å komme inn, der tror jeg problemet er at de ikke søker seg inn på enkelte fag, for eksempel informatikk. Der er det mer aktiv rekruttering som er trikset, man må rett og slett få dem til å søke seg dit. Da må vi ta vårt ansvar på UiB. Jeg tror det er viktig med formidling, også på realfagstudier, sånn at man kommer bort fra disse manne- og kvinneyrkene som vi ser en del av.

Det er Liberal Liste enige i.

– Det er det aller viktigeste vi kan gjøre, å si at alle disse yrkene er åpne for både menn og kvinner


Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler