Folket: Nei til fjorddeponi i Førde

This content has been archived. It may no longer be relevant

Fire miljøengasjerte studenter fra Sogn og Fjordane våknet i forrige uke opp til nyheten om at regjeringen hadde godkjent fjorddeponi for gruvedriften som selskapet Nordic Mining planlegger i Førdefjorden. Siri Vatsø Haugum er en av de som nå er bekymret for fremtiden til distriktet.

– Sogn og Fjordane er jo et distriktsfylke og har som mange andre problemer med utflyttere, så det er veldig viktig å få folk hjem igjen etter at de er ferdig å studere, sier Haugum.

Fortidsfylket

Etter å ha opplevd stor utflytting fra fylket har de i Sogn og Fjordane prøvd å tenke fremtidsrettet for å få utflytterne hjem igjen etter endt utdanning. Nå mener Haugum at hjemfylket hennes er tilbake der de startet.

– Alt arbeidet som Sogn og Fjordane har lagt inn i varemerket “Framtidsfylket” er nå lagt i grus, sier hun.

Haugum er en engasjert Sogn og Fjording, som bryr seg om framtiden til fylket, men sier at hun ikke lenger vet hvor hun skal flytte etter hun er ferdig å studere.

– Før denne pressemeldingen ville det vært et veldig realistisk alternativ, men nå er jeg ikke så sikker lenger, sier hun til Nyhetsuka.


Dette er saken:  • Nordic Mining ønsker å starte gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal for å utvinne rutil.

  • Man regner med å finne rundt 250 millioner tonn rutilmalm i fjellet, noe som vil gjøre Norge til en av de ledende eksportørene av stoffet.

  • Selskapet vil dumpe ca 92 prosent av massene i fjorden.

  • Området er et viktig gyteområdet for torsk og laks og disse vil forsvinne om dumpingen tar til.

  • Rutil er hvitfargen i tannkrem og hvitmaling, men kan også brukes til å lage proteser for mennesker.


Norsk miljøversting

30 internasjonale miljøorganisasjoner verden over har levert skriv til den Norske regjeringen og klaget på avfallsdumpen fra Engebøfjellet i Naustdal. I Norge har også engasjementet fra interesseorganisasjoner vært stort og blant de som har meldt sin misnøye er Lars Haltbrekken og Naturvernforbundet.

– Dette er en av de største forurensningssakene i Norge i nyere tid, sier han.

Haltbrekken sier at Norge ikke kan være fanebærere for slik politikk i 2015 og kaller det et brudd på de internasjonale forpliktelsene vi har til å fremme bærekraftig miljøpolitikk.

– I dag er det bare et fåtall land i verden som godkjenner sjø og fjord som avfallplass.

Lars Haltbrekken kritiserer ignorant klimapolitikk. (Foto: Trondheim Havn/Flickr)
Lars Haltbrekken kritiserer ignorant klimapolitikk. (Foto: Trondheim Havn/Flickr)

Disse landene er Papua Ny-Guinea, Tyrkia, Indonesia og Chile.

Rutiner ikke godt nok

Næringsminister Monica Mæland har gitt garantier om at Førdefjorden er i gode hender så lenge rutinene man har lagt ned blir fulgt. Det stoler ikke naturverneren på. Han siterer Miljødirektoratets skriv til regjeringen i fjor:

– Selv ikke de strengeste kravene i en utslippstillatelse vil kunne bøte på de skadene som oppstår i fjorden som en følge av at så enorme mengder masse deponeres.

Kritisk

Jan Helge Fosså fra Havforskningsinstituttet har god erfaring fra gruvedumping og vet hvilke problemer dette kan påføre livet under havoverflaten.

– Vi er ikke i tvil om at dette blir en massiv forurensning av fjorden og etter som tiden går vil faren for spredning øke ut i det marine miljø utover i fjorden etter som årene går, sier han

Fosså sier at økosystemet som er i kontakt med avfallet vil forsvinne og torsk og laks som trenger dette området som gyteplass vil få store utfordringer.

– Det er fortsatt uvisst hvor stor skade fjorden vil ta av dette, men i løpet av femti år som Nordic Mining planlegger å bruke på prosjektet vil fjorden bli kraftig nedslammet, sier Fosså.

– Vi konstaterer at i denne saken, har regjeringen ikke hørt på våre faglige råd, avslutter han.

Anbefalte artikler