Eksamen, sol, vår og flink pike-syndrom

This content has been archived. It may no longer be relevant

Nå nærmer eksamen seg med stormskritt for alle studenter i byen. Noen har begynte å kjenne på stresset, mens andre må vente noen uker til før stresset kommer. De heldigste slipper unna nervene i det hele tatt.

En teori er at mange av de som kjenner på konstant stress og press er jenter. De kalles ofte for flinke piker, og om man drar strikken litt langt kan man si at en egen diagnose, flink pike-syndromet (FPS), har blitt tildelt dem (eller oss?). For er vi ikke alle litt flinke piker innimellom?

Flink pike-syndromet

De som har FPS, opplever ofte dette som veldig plagsomt, og plagene kommer ofte i veien for naturlig livsutfoldelse for de rammede. Selve navnet kan være noe misvisende, i og med at dette også kan ramme gutter og menn. Det er i hovedsak individer i tenårene og voksne som sliter med dette problemet, men en har også funnet individer helt ned i 10-årsalderen med slike problemer.

Kjennetegn

Typiske kjennetegn på flink pike-syndrom er overdreven pliktoppfyllende atferd, og at man er meget opptatt av å utføre sine oppgaver på best mulig måte. Ofte er det også en del problemer med grensesetting, og det å kunne si nei.

Årsaken til FPS er et velment, men mislykket, forsøk på å håndtere følelser i relasjoner til andre mennesker. På grunn av foreldrenes oppdragelsesstil i barndommen eller opplevelser senere i livet, har den som er rammet av FPS ofte lært å frykte egne følelser. Spesielt gjelder dette følelser som sinne, tristhet og skuffelse. Slike personer blir fylt med stress og uro av å kjenne på disse følelsene, forsøker å rømme fra dem, og ender deretter opp med selvkritiske tanker og dårlig samvittighet.

Løsningen

Det som er viktig å huske på er at det er sunt med litt stress en gang i blant, og at rett mengde stress faktisk kan hjelpe på prestasjonen. Så om en kjenner seg spesielt stresset i eksamenstiden og kjenner litt på stressets ubehag er det helt normalt, det er når stresset og jaget hindrer deg i en naturlig livsutfoldelse, en får problem og må forsøke å få hjelp. Det er dessverre slik at det ikke finnes noen hurtigvirkende løsning på flink pike-syndromet.

Tilstanden har ofte over lang tid blitt en del av den rammedes personlighet og en måte hun eller han forstår seg selv og verden på. Men gjennom blant annet samtaler med psykolog kan man få hjelp til å bryte med dette destruktive mønsteret og få det bra igjen.

Siste podcaster

    Anbefalte artikler