Skoleeksamen øker eksamensangst

This content has been archived. It may no longer be relevant

Tommy Aarethun etterlyser en omvending av utdanningsmodulen. Han mener at dagens modell med vurdering ved slutten av semesteret, gjennom skoleeksamen, er med på å bygge opp under eksamensstresset som 70 prosent av norske studenter opplever.

– Ti prosent opplever så mye stress knyttet opp til eksamen at de ikke klarer å vise den kunnskapen de har. De trenger mental trening for å håndtere denne stressituasjonen.

Det sier Helge Hauge fra Studentrådgivningen ved SiB. Han forteller om studenter som blir så påvirket av eksamensangst at de ikke klarer å formidle informasjonen de sitter med. Det er disse studentene som først og fremst trenger eksamensmestringkurs.

Eksamen må bli mindre farlig

Studentparlamentet mener at kurs om eksamensmestring og åpen diskusjon om vurdering og undervisning er viktig for å ufarliggjøre fenomenet.

Tommy Aarethun vil skifte ut en foreldet eksamensmodell. (Foto: Jon Peder Horn Opsahl.)
Tommy Aarethun vil skifte ut en foreldet eksamensmodell. (Foto: Jon Peder Horn Opsahl.)

– Vår kampanje om variasjon i undervisning og vurdering handler om å gå bort fra seks timers skoleeksamen, for å spre vurderingen mer utover og gjøre den mindre skummel. Eksamen bør brukes som et ledd i læringen, og ikke være noe som studenter har angst for, sier Aarethun.

– Ti prosent opplever så mye stress knyttet opp til eksamen at de ikke klarer å vise den kunnskapen de har.

Hauge er enig med Tommy Aarethun og Studentparlamentet om at en samlet vurdering ved enden av året har mye av skylden for angsten blant norske studenter.

– Det er klart at det er den avsluttende skoleeksamen som skaper denne eksamensangsten.

Fokus på kunnskaputvikling

Oddrun Samdal fra UiB er enig i at 70 prosent er høye tall, men sier at problemene ikke ligger i å bytte ut skoleeksamen. Hun vil heller legge fokuset på å gjøre forandringer i hvordan man forbereder studentene på eksamen for å gjøre det til en viktig del av læringen.

– Vi må få vridd samfunnsoppfatningen ved universitetene og sette fokus på læring og kunnskapsutvikling, og ikke gode karakterer og det å være den beste studenten.

Samdal ser viktigheten i at eksamen skal være et ledd i læring og ikke noe som studentene skal grue seg til, eller være redd for.

– Det er et økende prestasjonspress i samfunnet. Det som er viktig er det å være flink i seg selv og å få gode karakterer. Da er det ikke slutteksamen som bør fokuseres på, men hvordan man jobber med læring gjennom semesteret.

Samdal ser frem til å gjøre forberedningen bedre for studentene inn mot eksamen, men advarer også om at studentene må passe seg for å bli for avslappet .

– Vi må nå forberede studentene såpass godt at de føler seg kompetent til å utføre en eksamen, men la oss ikke glemme at litt stress før en eksamen kan være bra.

Hør debatten mellom Tommy Aarethun, Oddrun Samdal og Helge Hauge her:

Anbefalte artikler