Svømmeundervisningen må skje uten basseng

This content has been archived. It may no longer be relevant

LES OGSÅ: Den nye høgskolen holder ikke mål

Mange lærerstudenter tar idrett i år, hvor svømming er en del av faget, men den nye høgskolen har ikke svømmebasseng. Derfor har svømmeundervisning og livredningsprøve blitt utsatt nå på grunn av mangelen på et basseng, og det setter et hinder i utdanningen.

– Det er en skandale, sier førsteamanuensis i idrett, Jan Emil Ellingsen.

For mange år siden, da avdeling for lærerutdanning og idrett holdt til på Landås, så hadde de basseng og var fornøyd med det til tross for en noe liten størrelse. På tegningene over den nye høgskolen fikk de se at et basseng var tegnet inn. Gleden og overraskelsen var veldig stor, men det skulle ikke vare evig.

Noe senere henvendte politikere, samt Bergen kommune til høgskolen, og etterspurte et samarbeid, i forhold til det nye Riksanlegget i svømming. Idrettsseksjonen var først betenkt til å gå inn i samarbeid fordi de var usikre på hva det ville føre til. Men de gikk etter hvert inn i dialog med politikerne og Bergen kommune. Deres forutsetning var at det nye riksanlegget skulle ligge på den nye høgskolens tomt.

Men politikerne snudde tvert om, og hadde bestemt seg for at svømmebassenget ikke skulle ligge på Kronstad allikevel.

Det viste seg fra tidligere av, at det var en dårlig løsning å ha undervisning i et annet sted, da forflyttingen ble tungvint.

– Nærhet til svømmeanlegg er svært viktig, mener Ellingsen.

Det å måtte flytte seg til og fra bassenget på Studentsenteret er et problem, i tillegg til at studentene ikke kan trene når det måtte passe dem. Det er noe Ellingsen mener at man må gjøre for å bli dyktig til å svømme og å lære bort å svømme. Det er betydelig vanskeligere nå enn før.

– Skal du bli en dyktig svømmer, og en dyktig svømmelærer, så kan du ikke bare ha kunnskap om svømming og livredning, men du må også ha gode svømmeferdigheter.

For å få faget, og utdanningen, godkjent må man i utgangspunktet vise god svømmedyktighet for det. Ellingsen er derfor spent på utfallet av det, med tanke på at mangel på basseng gir et stort fall i svømmeopplæringen til studentene.

Trenger mer enn bare kunnskap om svømming

Ellingsen har merket seg det at Bergen kommune har sagt at de vil gjøre et løft av svømmeopplæringen i Bergen, og ære være dem for det, mener han. Men Ellingsen vil personlig mene at ut ifra sitt faglige ståsted så er det viktig at de som skal undervise i svømming også har kunnskap om barns utvikling, og det er ikke sikkert at hvilken som helst svømmeinstruktør har den kvalifikasjonen i like stor grad som en lærer.

– I og med at svømming har med liv og helse å gjøre, så er det svært viktig at man da har dyktige svømmelærere som ikke bare har kunnskap om svømming, men selvsagt også da kunnskap om barns utvikling og pedagogisk forståelse. Det har lærerne, understreker Ellingsen.

Det utdanner seg alt for få lærere med kompetanse i svømming, og det ser Ellingsen på som et alvorlig problem.

– Barn og unges svømmedyktighet har ikke bare vist en fallende tendens, men den er klart og tydelig fallende. Unge mennesker er ikke flinke til å svømme, eller kan ikke svømme i det hele tatt. Det skyldes to ting; det er alt for få basseng som er tilgjengelige, og de som eventuelt skulle være tilgjengelige har ikke vann.

Videre ser Ellingsen veldig langt etter et basseng på den nye høgskolen.

– Et svømmebasseng på Kronstad tror jeg ikke vil skje på minst 15-20 år, hvertfall hvis man skal legge til grunn de erfaringene man har med selve høgskoleprosjektet på Kronstad, og tilsvarende prosjekter. Det betyr at svømmeundervisningen vil halte i mange, mange år. Det vil ha sin negative forplantning til barn og unge som i neste omgang vil få dårligere eller mangelfull undervisning, avslutter Ellingsen.

Hør hele saken fra Nyhetsukas fredagssending her:

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.
 

Anbefalte artikler