Diktator-Kjell

This content has been archived. It may no longer be relevant

Mannen blir som regel omtalt som Kjell Laugerud. Navnet høres ut som et helt alminnelig norsk navn, men mannen som bar navnet i Guatemala var alt annet enn alminnelig. Kjell Eugenio Laugerud García var president, eller diktator, i Guatemala fra 1974 til 1978.

Fra Hokksund

Kjell Laugeruds far, Per Laugerud, var derimot en helt alminnelig norsk mann fra Hokksund i Buskerud som dro til sjøs i ung alder og som til slutt fant kjærligheten i Guatemala. Kjell ble født i Guatemala City i 1930. Han var interessert i en militær karriere og tok deler av sin militære utdannelse i USA før han ble uteksaminert i hjemlandet. Unge Laugerud ble guatemalansk delegat til Inter-American Defense Board fra 1968 til 1970. Han ble etter hvert også opptatt av politikk og var forsvarsminister under president Carlos Arana frem til 1974, da han selv ble forfremmet til landets president. Omverdenen så på valgresultatet som valgfusk. Både fjernsyn og radio skal ha blitt avslått mens valgresultatene ble talt opp.

Krig og naturkatastrofer

Selv om han var president, ble han sett på som en diktator som styrte landet med jernhånd. Kjell tilhørte det høyreorienterte partiet Movimiento Liberacíon Nacional (MLN), som var et antikommunistisk parti. Kjell og hans parti fryktet kommunismen som bredte seg både i Guatemala og i nabolandene som for eksempel Cuba. Dette er også bakgrunnen for den lange borgerkrigen som herjet i Guatemala fra 1960 til 1996. På Kjells side stod USA, og på den andre siden stod ulike kommunistiske geriljaer støttet av nettopp Cuba.

Jordskjelvet slo til tidlig en fredags morgen, 4 februar, og skapte enorme ødeleggelser. (Foto: US Federal Government)
Jordskjelvet slo til tidlig en fredags morgen, 4 februar, og skapte enorme ødeleggelser. (Foto: US Federal Government)

Kjell hadde planer om å ta tilbake den britiske kolonien Belize med militærmakt, som han mente britene hadde stjålet fra Guatemala tidligere. Planen gikk derimot i vasken da Guatemala ble rammet av et kraftig jordskjelv i 1976. Jordskjelvet resulterte i at over 20 000 guatemalanere omkom i løpet av sekunder. Kjell tok blant annet opp lån fra Verdensbanken og får selv i dag æren for at veier, sykehus, kraftlinjer og annen industri ble bygget opp igjen etter jordskjelvet.

Etter jordskjelvet ble imidlertid den politiske situasjonen i landet forverret. Uroen mellom geriljaen og Laugeruds regime vokste. Amnesty International hevdet at Laugeruds menn bortførte, torturerte og drepte venstreorienterte geriljasympatisører. Også USA og daværende president Jimmy Carter kritiserte Laugerud for dette. Kjell svarte med å avslå mer militærhjelp fra USA og henvendte seg heller til våpenindustriland som blant annet Israel. Han har senere fortalt at han ikke hadde kontroll over hva hans underordnede gjorde fordi noen oppførte seg som dyr i krigen. Han ville dermed ikke ta på seg ansvaret for de sivile livene som gikk tapt.

“Folkets slave”

Den norske programlederen og komikeren Alex Rosén, som i 2001 laget programmet Folk i farta for NRK, dro til Guatemala for å besøke Kjell Laugerud. Kjell omtalte seg selv som “folkets slave” da han var president: – Det er folket som betaler lønna, og de krever så mye at man ikke har tid til å oppfylle alle kravene deres. Selv om han ble sett på som en diktator, var Kjell opptatt av at folket hadde det bra. Han satt det guatemalanske folket over sin egen familie, spesielt etter jordskjelvet, som tok mye tid og energi fra den norsk-guatamalanske diktatoren. Kjell stod ikke til gjenvalg i 1978 og han pensjonerte seg som brigadegeneral i 1983. Kjell Laugerud døde i 2009.

Anbefalte artikler