Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Libanon – en splittet nasjon

KOMMENTAR: Libanon, den lille nasjonen ved Middelhavet, ligger i veikrysset mellom det vestlige Europa og det arabiske Midtøsten. Det er et etnisk og religiøst mangfoldig land, med muslimer, kristne, buddhister og jøder. I dag får denne lille fjellstaten føle på kroppen hvordan den syriske borgerkrigen skaper enorm uro i regionen.