NHHS-debatten fortsetter

This content has been archived. It may no longer be relevant

Det har lenge blitt debattert om NHHS skal bli en partipolitisk vennlig skole. 17. februar fikk Unge Venstre NHH interessegruppestatus etter en klar flertallsavstemning, men debatten fortsetter likevel. Vil et slikt fokus på partier innen skolen skape splittelse? Hva er det denne debatten egentlig går ut på? I studio hadde vi med oss leder i Kjernestyret Dina Mikalsen og NHH-student Hans Falck.

KRITISERER UNGE VENSTRE-VALGET

– 300 av 3000 studenter stemte på om hvorvidt Unge Venstre skulle bli tatt opp i studentforeningen eller ikke. Da er det kurant, sier Hans Falck.

Mange studenter mente de måtte stemme ja på bakgrunn av at lovverket ikke sier noe om at dette skal være ulovlig.

– Spørsmålet blir nå om vi skal endre på lovverket eller ikke, for å kunne gjøre det slik at politiske partier ikke skal kunne etablere seg på innsiden av studentforeningen. Det er det spørsmålet som gjenstår å besvare.

VIKTIG Å FORSTÅ FORSKJELLEN

Dina Mikalsen fra Kjernestyret svarer på hva denne debatten egentlig går ut på.

– Denne debatten som har vært nå har dreid seg mye om Unge Venstre NHH og om de skal bli en interessegruppe eller ikke. Det er viktig at man skjønner forskjellen på den problemstillingen og om vi skal ha politiske partier i studentforeningen. Vi har ikke avgjort noe om politiske partier utenom at det nå er bestemt at Unge Venstre NHH skal være en interessegruppe.

TAR STUDENTENE PÅ ALVOR

NHHS’ studentforening er studentenes talerør, og leder Mikalsen gjør det klart at det eneste de jobber for er at studentene skal få det mest mulig på den måten de ønsker.

– Det blir gjort mye forskjellig i de ulike studentforeningene rundt omkring i Norge. Vi i Kjernestyret er åpne for at vi skal ha en inkluderende studentforening, men det er også viktig at vi tar generalforsamlingen på alvor og ser hva studentene faktisk ønsker. Det handler ikke om å ekskludere. Det handler om å kanskje organisere annerledes. Det viktigste for oss i Kjernestyret er at vi gjør det flertallet av studentene vil. Vi håper det kommer enda flere studenter på neste møte når denne diskusjonen da antakeligvis vil komme opp. 

NØYTRALT VS. PARTISK

Den største bekymringen i denne debatten har vært om hvorvidt et nytt system vil føre til splittelse. Falck svarer på bekymringen.

– Det er jo ikke til å legge skjul på at det som følger av politiske partier kan føre til at man i større grad sitter på hver sin tuft basert på hva man stemmer, i stedet for et opplegg som vi har hatt frem til nå. Når debatten startet hadde vi ingen politiske partier. Da er det eksempelvis SPU som taler studentenes sak, og det er 100 prosent partipolitisk nøytralt og det er 100 prosent fokus på studentpolitikken. Å gå fra et system der alt er nøytralt og så å gå til et system som ikke er det, er den store debatten. Man får nok av det på utsiden. Det er et kjempefint tilbud, og det kommer ikke til å dø selv om vi kanskje bestemmer oss for å organisere det på utsiden av studentforeningen.

VEIEN VIDERE

Studentforeningen har noen store valg å beslutte. Det neste møte vil være 10. april, noe de ser veldig fram til.

– Denne debatten kommer som sagt til å komme opp på neste foreningsmøte. Vi syns det er veldig spennende å høre de forskjellige meningene om denne saken, og vi har allerede arrangert en debatt som holdt sted sist mandag. Nå håper vi på å få den samme fruktbare debatten på neste møte.

Hør innslaget om NHHS-debatten i sin helhet:
[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2014/03/NHHS-debatt.mp3]

Anbefalte artikler