Homeopati som alternativ?

This content has been archived. It may no longer be relevant

Etter torsdagens sending ble vi i Kroppslig gjort oppmerksomme på at vår fremstilling av homeopati, som en alternativ behandlingsform, var i overkant forenklet og lite detaljert. Derfor vil vi bruke denne nettsaken til å oppklare hva homeopati egentlig er. Hva Birgitte, Martin og Kari i studio måtte mene om homeopati som alternativ behandlingsform kan du høre i podcasten som ligger nederst i saken.

Paraplybegrepet alternativ behandling

Homeopati er en behandlingsform som kommer under den store paraplybenevnelsen «alternativ behandling». Inn under dette begrepet ligger også andre behandlingsformer som for eksempel akupunktur, lysterapi, musikkterapi, biofeedback, og mange, mange flere.

I torsdagens sending kom det frem mange sterke meninger rundt homeopati og andre alternative behandlingsformer. Men hva er egentlig faktaene rundt homeopati? Hva er det egentlig?

Homeopati

Homeopatien bygger på prinsippet om at likt behandler likt eller lignende. Altså prøves ulike stoffer fra naturen ut på friske mennesker for å se hvilke symptomlignende effekter disse kan ha. Deretter brukes de samme stoffene til å behandle tilsvarende symptomer hos syke. For eksempel vil det å skjære løk føre til rennende øyne og nese. Dette er symptomer som kan ligne på allergi. Homeopatisk medisin laget av løk brukes derfor noen ganger for behandling av allergi når symptomene er tilsvarende.

Et annet hovedprinsipp i homeopatien er at hele symptombildet tas med i betraktningen når medisin for behandling av sykdom skal velges. I legevitenskapen ville flere pasienter med samme diagnose gjerne fått samme medisin. I homeopatien derimot, kunne fem ulike mennesker ende opp med å få fem ulike homeopatiske medisiner selv om diagnosen er lik og lidelsene deres gjerne fremstår like. Dette er nettopp fordi det helhetlige symptombildet er forskjellig. Dette gjør at homeopatiske behandlere bruker mye tid på å sette seg inn i klientenes livssituasjon og sykdomsbilde før de velger medisin, nettopp for å være så sikker som mulig på at medisinen klienten får skal være rett.

Homeopatisk medisin fremstilles ved at de naturlige stoffene fortynnes i vann eller alkohol, igjen og igjen. Som oftest enten ved et forhold 1/10, eller 1/100. I tillegg til fortynningen ristes løsningen kraftig mellom hver fortynning. Denne kombinasjon av fortynning og risting kalles potensering. Den homeopatiske medisinen får mye kritikk for at stoffene som skal være aktive i medisinene fortynnes så mye at det etterhvert ikke er molekyler fra virkestoffene igjen. Den homeopatiske medisinen vurderes imidlertid ikke i styrke på samme måte som medisin i legevitenskapen, men snarere i potens. Ristingene av preparatene mellom fortynningene er essensiell i fremstillingen av, og for funksjonen av homeopatisk medisin, og en tenker seg at informasjon fra virkestoffet overføres til løsemiddelet.

Homeopati i dag

Den tyske legen og farmasøyten Samuel Hahnemann anses som homeopatiens far, og satte homeopatien i system for ca. 200 år siden. Siden den gang har homeopatien møtt massiv kritikk fra flere hold, men har likevel økt i utbredelse og popularitet.

I Norge i dag kan hvem som helst i prinsippet kalle seg homeopat, og tilby konsultasjoner i homeopatisk behandling. Det er ingen beskyttet tittel, og det er heller ikke noe offentlig system for utdannelse eller kontroll av homeopater. Det finnes imidlertid et register, Altbas-registeret, hvor alternative behandlere kan registrere seg. I tillegg er Norske Homeopaters Landsforbund en organisasjon for homeopater hvor man, for å kunne bli medlem, må oppfylle visse krav for utdanning og erfaring. I andre europeiske land, som for eksempel Frankrike og Belgia, er situasjonen en annen. Der må man være lege for å kunne utøve homeopatisk behandling, og homeopatien, som en alternativ behandlingsform, er høyere ansett og mer allment akseptert som noe som har en reell funksjon, enn den er i Norge i dag.

Kroppslig møtte homeopat og behandler Kari Helena Skogseid, for en interessant samtale. Intervjuet med henne kan du høre her: [audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2013/12/Alternativ-medisin-fullt-intervju-til-nettsak.mp3]

Er du interessert i å finne ut mer om homeopati spesielt eller andre alternative behandlingsformer generelt kan du ta en titt på Kari Helenas hjemmeside stemme-og-stillhet.no, eller lese deg opp på en av de mange informasjonssidene som finnes på nettet for ulike alternative behandlingsformer som for eksempel alternativ.no og nationalcenterforhomeopathy.org.

For å høre hva Birgitte, Martin og Kari hadde å si om alternativ behandling i torsdagens sending, kan du lytte til sendingen her:

Siste podcaster


Anbefalte artikler