Semesteravgiften skal fordeles

This content has been archived. It may no longer be relevant

Dette er forslaget til hva de ulike studentorganisasjonene skal motta i økonomisk støtte fra Velferdstinget.

5 250 000 kr skal i år fordeles mellom de 15 studentorganisasjonene som har søkt om midler. Marte H. Stabbetorp presenterte som leder av Budsjettkomiteen årets innstilling på pressekonferansen mandag.

Fire hovedkriterier

Marte forklarer at de har lagt fire hovedkriterier til grunn når de har vurdert søknadene om midler.

For det første skal organisasjonen skape studentvelferd for flest mulig av Bergens studenter. Dernest er god og streng økonomistyring et viktig kriterium for tildeling.

Bruken av honorering og frikjøping av studenter, altså finansiering av studenter som ikke mottar studiestøtte når de innehar verv, spiller også en rolle for tildelingen. Til slutt har budsjettkomiteen foksuert på om organisasjonene klarer å skape inntekter som ikke kommer fra Velferdstinget.

­– Vi synes det er veldig viktig at man prøver å fungere som en vanlig bedrift og tjene penger selv, ikke bare være avhengige av støtte, sier Marte.

Store endringer i honorarene

Honorering og frikjøping av studenter får mye plass i årets innstilling. Grunnen til dette er at blant annet at Velferdstinget har søkt om en ny honorert stilling, noe Budsjettkomiteen mener vil føre til at for mye går inn i honorerte stillinger uten nødvendigvis å skape mer studentvelferd. Dette er grunnen til at Velferdstinget innstilles med under halvparten av midlene de søkte om.

Samtidig ønsker komiteen at det skal innføres lik honorering av heltidsvervene i student-Bergen. De har innstilt på 125 000 kr for en 10-månedersstilling og 150 000 kr for en 12-månedersstilling.

­- Vi har sagt at det skal være lik honorering av verv i student-Bergen og prøvd å finne et nivå som virker rimelig, forklarer Marte.

Kommiteen ønsker dermed ikke å differensiere honorarene ut i fra arbeidsoppgaver, og har valgt å ikke se på de ulike arbeidsoppgavene stillingene innebærer. Dette begrunnes med at alle frikjøpte studenter burde vurderes likt.

Mer penger til idretten

Idretten får et solid tilskuddshopp i innstillingen for 2014 sammenlignet med tidligere bevilgninger. Dette skyldes først og fremst at Bergen Studentidrettslag (BSI) innstilles på over 200 000 kr mer enn de fikk tildelt i 2013. Til sammenligning innstilles Bergen Student-TV (BSTV) på omlag 110 000 kr mindre enn de søkte om, en nedjustering på nærmere en tredjedel. Den store økning til BSI begrunnes med god økonomistyring og høye medlemstall.

­– De bruker relativt lite penger på administrasjon og mye av pengene går rett videre til velferd i lagene. Vi mener de bidrar til mye studentvelferd på mange nivåer.

Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) innstilles med alle sine omsøkte midler av de samme grunnene. Studentidrettsmesterskapet Bergen Challange innstilles samtidig til støtte for første gang.

Budsjettkomiteen ønsker å støtte Bergen Challange for å sikre at de kan gjennomføre neste års arrangementet, som også inkluderer kulturarrangementer, og fordi komiteen mener det bidrar til å promotere Bergen som studentby.

På tross av de økte bevilgningene mener Marte at Budsjettkomiteen ikke har valgt å prioritere idretten spesielt.

­– Vi har bare sett på hver enkelt organisasjon. Det har tidligere en diskusjon om idrett kontra kultur eller media, men det er et fokus vi ikke har hatt.

Det endelige budsjettmøtet hvor bevilgningene vedtas finner sted 16. november kl 12. Der har alle studenter tilknyttet SIB både tale- og forslagsrett. Om du ønsker å lese mer om Budsjettkomiteens innstilling til fordeling av semesteravgift for 2014 finner du budsjettforslaget på Velferdstingets sider.

 

Hele intervjuet med Marte H. Stabbetorp kan du høre her:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2013/10/Intervju-med-marte.mp3]

Anbefalte artikler