Slik kan dine penger bli fordelt

This content has been archived. It may no longer be relevant

Mandag ettermiddag avholdt Velferdstingets Budsjettkomite budsjettmøte for å informere om sine anbefalinger for hvordan semesteravgiften skal fordeles på Bergens studentorganisasjoner.

Pressekonferansen, minutt for minutt:

16:48 – Pressekonferansen er over.

16:40 – Vil du se den fulle oversikten over innstillingene? Se Velferdstinget sine sider.

16:37 – Her vil alle som søker om midler også få muligheten til å diskutere innstillingene.

16:36 – Budsjettseminaret blir holdt 16. november. Her vil alle studentorganisasjoner få muligheten til å presentere sin søknader. Endelig innkalling sendes ut neste fredag.

16:36 – Det var alle innstillingene. Nå over til litt praktisk informasjon og generelle spørsmål.

16:35 – Velferdstinget får ikke et nytt honorert verv, slik de ønsket. Til neste år får de innstilt 315 000,- Det er nesten halvparten av hva velferdstinget søkte om.

16:33 –  Studvest får også mindre å rutte med i dette budsjettet. Dette er 57 000,- mindre enn i fjor.

16:32 – Studentradioen i Bergen får innstilt 585 000, dette er 54 000,- mindre enn i 2013.

16:30 – BSI får et løft på 200 000.

16:23 – BSTV får innstilt 139 000,- mindre enn ønsket. BSTV får ikke lønnet ansvarlig redaktør.

16:17 – Prinsipp om likelønn i Student-Bergen – honorering av stillinger skal være lik for alle organisasjonene. Budsjettkomiteen ønsker at alle i honorerte stillinger skal kunne drive organisasjonsarbeid på heltid.

16:17 – Komiteemedlemmene virker i godt humør.

16.16 – Leder, Marte H. Stabbetorp (fra NHH), leder pressekonferansen.

16:16 – I år har de mottatt 15 søknader –  alle er behandlet.

16:15 – Totalt skal det deles ut 5 250 000 kr.

16:15 – Budsjettkomiteen legger frem sin innstilling – pressekonferansen starter på tiden

Det er viktig å understreke at Budsjettkomiteens innstilling ikke er en fasitt for hvordan studentenes penger skal fordeles, men mer å regne som en anbefaling til Velferdstinget. Den endelige avgjørelsen skjer under Velferdstngets budsjettmøte, 16. november.

Tildelingen 2013

For året 2013 mottok 13 forskjellige studentorganisasjoner tilsammen 5 millioner kroner fra Velferdstinget. Slik ble pengene fordelt da:

– Det Akademiske Kvarter (kr 42 000,–)
– Bergen Student-TV (BSTV) (kr 200 000,–)
– Bergensstudentenes Allianseidrettslag (BSI) (kr 707 000,–)
– Høgskolen i Bergens Idrettslag (HiBI) (kr 27 000,–)
– Jussformidlingen (kr 150 000,–)
– K7 Bulletin («Bulle») (kr 170 000,–)
– Kulturstyret (kr 1 340 000,–)
– Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) (kr 200 000,–)
– Studentersamfunnet i Bergen (kr 180 000,–)
– Studentradioen i Bergen (SriB) (kr 639 000,–)
– Studvest (kr 857 000,–)
– Velferdstinget i Bergen (kr 438 000,–)
– Økonomiformidlingen (kr 50 000,–)

 

(Toppfoto: srib.no)

Anbefalte artikler