TV-Aksjonen 2013

This content has been archived. It may no longer be relevant

Siden 1974 har TV-Aksjonen samlet inn penger til veldedige formål. I år er det Nasjonalforeningen for folkehelsen som mottar midlene fra innsamlingen. Målet er å bedre livskvalitet til dem som rammes av demens under slagordet Dagene som forsvinner.

Engasjert i demens

tvak
Marthe Jansen og Kari Eiken Espedal i studio. (Foto: Anine Johnsen)

Studentmorgen hadde fredag besøk av Byaksjonsleder i Bergen for TV-aksjonen og sykepleier Kari Eiken Espedal og byaksjonsleder i Bergen, Marthe Jansen. De har ansvaret for at alle bydeler får besøk av bøssebærere på søndag 20. oktober, og de kunne fortelle til Studentmorgen at de i år håper på nye rekord i antall bøssebærere. Kari Eiken Espedal har lang erfaring med demens og  jobber tildaglig med demente pasienter på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Espedal håper TV-aksjonen kan bidra til et løft i forskningen og et bedre tilbud til både pasienter og pårørende.

Alzheimer og andre demenssykdommer

Det finnes ulike typer demenssykdommer, og felles for alle er at de angriper hjernecellene. Funksjonene disse hjernecellen har hatt blir gradvis tapt. Dermed blir egenskaper som språk, hukommelse og evnen til å gjenkjenne ting, situasjoner og personer svekket. I Norge opplever  300 000 at en av de nærmeste forsvinner litt etter litt. Sykdommen spres seg etterhvert til større deler av hjernen og  tilslutt kan demens ramme livsviktige funksjoner. Det er ennå ingen medisin eller vaksine mot denne sykdommen. Alzheimer og andre demenssykdommer er ofte forbundet med alderdom, men det forekommer også at yngre blir rammet.

Facebook-gruppe

På Facebook finnes det en lukket gruppe for yngre pårørende til demente. Gruppen er et tilbud for pårørende, med blant annet veileder. For å delta i denne gruppen, må man inviteres. Dersom man ønsker bli invitert inn i denne gruppen, kan man ta kontakt med demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Årets TV-Aksjon

Hensikten med årest innsamlingsaksjon er blant annet å styrke tilbudet til mennesker med demens og deres nærmeste, slik at de gode dagen kan bli flere og bedre. Gjennom TV-Aksjonen ønsker man også å gi et løft til forskningen slik at man kan komme nærmer en løsning på demnsgåten. Et annet mål  med årets innsamling er at så mange som mulig skal få informasjon som sykdommen, slik at tabuene og myten om demens ikke lengre skal være gjeldende. TV-aksjonen 2013 skal gi grunnlaget for å løse demensgåten og sikre personer med demens et verdig liv og en bedre hverdag.

Hør intervjuet med Marthe Jansen og Kari Eiken Espedal:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2013/10/tvak13.mp3]

Anbefalte artikler