Mindre kø, mer kunnskap

This content has been archived. It may no longer be relevant

Charlotte Spurkeland har travle dager nå før valget, med plass som 8.kandidat på Hordaland Høyres liste og med lederverv i Høyres Studentforbund. I tillegg studerer hun juss ved Universitetet i Bergen, men har for tiden tatt det hun omtaler som en «politikkpause» fra studiene.

Viktig sak for Høyre

Partiet har satt stort fokus på skolen og lærerne denne valgkampen.

– Skolepolitikken er en utrolig viktig sak for Høyre. I år har vi snakket veldig mye om lærere og behovet for et «lærerløft», uttaler Spurkeland.

Høyre anerkjenner at det finnes veldig mange flinke lærere, men mener også at mange som jobber som lærere kan bli bedre. For å få til dette ønsker partiet å se nærmere på og forbedre lærerutdanningen.

– Vi må få til en enda bedre lærerutdanning slik at de som skal bli lærere også blir styrket.

Høyere utdanning og forskning er også en stor sak for Høyre.

Helse- og arbeidspolitikk

Selv om skolepolitikken er en sak som står Høyres hjerte nært, er det også plass for andre hjertesaker. En av disse er helsepolitikken.

– Det står 280 000 mennesker i helsekø i dag, og det synes vi er altfor høyt. På samme tid er det kapasitet i private klinikker, så vi ønsker å få køen unna ved å ta i bruk denne kapasiteten.

Spurkeland understreker at et godt offentlig helsevesen selvfølgelig også skal beholdes.

– Høyre har regnet på finansieringen og tror at det vil ligge på 2-3 milliarder kroner å gi pasientene fritt brukervalg. De siste åtte årene har statsbudsjettet økt med 400 milliarder, og jeg er ganske sikker på at vi greier å omdisponere og bruke disse på en bedre måte enn det vi gjør i dag, sier hun.

Partiets tredje hjertesak inn mot valget dreier seg om arbeidspolitikk.

– Det skal alltid lønne seg å jobbe, sier Spurkeland.

Høyre ønsker at flere av de som går på trygd i dag kommer seg over i arbeid.

Bedre studentenes hverdag

Utover det å gi lærerstanden et løft har Høyre planer for hvordan de som studerer kan få det bedre.

– Det første man må gjøre er å ta tak i studiekvaliteten, mener Spurkeland før hun unnskylder at det kan høres dølt og kjedelig ut.

– Sånn som det er i dag får universitet og høyskoler penger fra staten basert på studentenes progresjon og antall studiepoeng som tas, samt grunnfiansieringen som ligger i basisbevilgningen. Vi mener at disse er altfor lave.

I Høyres alternative statsbudsjett har denne finansieringen blitt økt, noe partiet ønsker å fortsette å gjøre for å bidra til å forbedre studiekvaliteten.

– Alle partiene sier at de vil ha flere studentboliger, men vi sier at vi vil ha dem i pressområdene, altså byene. Med vår politikk vil Bergen, Oslo og Stavanger komme bedre ut enn distriktene.

 

Hør hele intervjuet med Charlotte Spurkeland her for mer om Høyres tanker om skole, helse, arbeid og bruk av oljefondet:

Foto: Privat

Anbefalte artikler