– En fantastisk følelse

This content has been archived. It may no longer be relevant

Anders Kvernmo Langset ble på helgens landsmøte i Norsk studentorganisasjon (NSO) valgt til leder. Den 26 år gamle masterstudenten på undervisningsvitenskap ved Høgskolen i Bergen (HiB) skal fra 1. juli i år være den fremste representanten for mer enn 200 000 norske studenter.

– Det var en fantastisk følelse. Det å få tillit fra en fullsatt landsmøtesal er noe jeg kommer til å leve lenge på, og da var det godt å gå ut i Tønsberg og ta seg en skikkelig fest etterpå.

Lang fartstid

Langset begynte sin karriere i studentpolitikken som tillitsvalgt, og senere som nestleder og leder for studentrådstyret på avdeling for lærerutdanning på Høgskolen i Bergen. Siden den gang har han gått gradene, blant annet i Velferdstinget og som nestleder ved Studentsamskipnaden i Bergen.

I år har han vært leder for Studentparlamentet ved HiB, men fra 1. juli skal han forlate Bergen til fordel for jobbene med å lede arbeidsutvalget i NSO.

– Det blir jo synd å måtte forlate Bergen, men det er verdt det når jeg får muligheten til å jobbe i NSO.

Langset går en travel høst i vente. Stillingen som NSO-leder fylles mer eller mindre automatisk opp med reising og politisk arbeid å ta fatt på, og det er ikke mangel på saker den nyvalgte lederen ønsker å ta tak i.

Hør Anders Kvernmo Langset fortelle om hvordan han ser for seg livet som NSO-leder her:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2014/04/NSO-leder-Anders-Kvernmo-Langset-del-1.mp3]

Statsbudsjett og studentvelferd

Noe av det første som står på plakaten for Langset og resten av arbeidsutvalget er høstens statsbudsjett. Der vil blant annet tildelingene til studentboliger og studiefinansieringen være viktige fokusområder. Krav om bygging av 3000 studentboliger årlig for å dempe den høye leieprisen og lette økonomien til mange studenter, er bare et av tiltakene NSO mener at må gjennomføres.

I tillegg til å hjelpe norske studenter økonomisk, tror også Langset at studentboliger og andre økonomiske tiltak er en viktig faktor når det kommer til å bedre studenters velferd.

– Det første man burde gjøre er å skru opp studentfinansieringen og gi oss tid og mulighet til å være studenter. En ting er å bli tatt opp på et studie, men man må jo få muligheten til å gjennomføre det også.

Langset mener også at man må øke fokuset på studenters tilbud til psykisk helsehjelp. Når SHOT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) kommer senere i år, tror Langset den vil vise at over 15 % av norske studenter har behov for psykisk helsehjelp i løpet av studiet.

– Da er det grunn til å satse på å gi studentene et skikkelig godt psykisk helsetilbud.

Hør Anders Kvernmo Langset utdype om frafallsproblematikk og de andre viktige student- sakene i tiden som kommer her:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2014/04/NSO-leder-Anders-Kvernmo-Langset-del-2.mp3]

Anbefalte artikler