Med “the end” som tema

This content has been archived. It may no longer be relevant

Samle livets lyder

Etter å ha slått Music Factory og Autunnale sammen til en festival i 2003, stod Borealis klar – en festival for samtidsmusikk, støy og lydkunst som finner sted hvert år i Bergen. Etter ti år med festival, går årets festival av stabelen onsdag 6. mars, med “the end” som hovedtema. Et tema kunstansvarlig Alwynne Pritchard har tenkt på lenge.

– Temaet er noe vi har tenkt på siden vi jobbet med et prosjekt “Fortapt i naturen” for flere år siden. Prosjektet dreide seg om å intervjue eldre om lyder fra deres barndom, og deres følelser og tanker rundt dem. Da slo det meg: Hvorfor får jeg ikke gjort dette oftere? Altså å utforske hvordan liv preger hele livsforløpet? Lyd er noe som følger oss gjennom livet, og noe vi ser tilbake på dersom vi er såpass heldige å leve lenge nok.

Utforske lydopplevelsen

Som festival kan Borealis lettest defineres som en samtidsmusikk- og lydkunstfestival.

– For meg er det likevel en svært bred ting: Borealis handler om å utforske musikk sammen: høre på den, snakke om den og reflektere. Å utforske det som skjer når vi lytter.

Artikkelen fortsetter under bildet

borealis3

“Søppelmusikk”

Borealis er kjent for å bruke alternative scener, og årets festival vil bli intet unntak. Selve åpningskonserten, som holdes av en av landets fremste kunstnere på støyscenen, Lasse Marhaug, vil fremføres på Rådalen søppelanlegg. Her vil selve forbrenningsovnen tjene som instrument: En rekke mikrofoner er plassert rundt i bygningen, og Marhaug vil bruke byggets egne akustikk for å fremføre “Søppelmusikk (fra to avfallsovner)”. Videre vil festivalen utspille seg på flere forskjellige scener, bl.a. Østre og Landmark.

Mye moro

En festival som Borealis lages ikke av seg selv, og mye jobb ligger bak – særlig i idéutformingen.

– Mesteparten av året er vi tre stykker som jobber sammen. For det meste har vi det bare gøy: Vi tenker sammen og utforsker sammen, for å komme frem til et ferdig produkt. De fleste artistene synes det er spennende med så forskjellige scener, og noen ber vi om kan lage musikk til gitte steder, mens andre igjen ber selv om de kan lage stykker til spesifikke plasser.

Noe for de lærenemme

Borealis kan gi inntrykk av å være for spesielt interesserte, men Pritchard mener selv det er en festival de fleste vil ha glede av.

– Den typiske Borealisgjest er ung og kunstinteressert, men så lenge man ønsker å lære noe nytt, tror jeg man vil ha stor glede av festivalen.

Intervjuet med Alwynne Pritchard kan du høre under

[audio: https://srib.no/wp-content/uploads/2013/03/Intervju-med-Boreialis.mp3]

Bilder: Borealis Festival

Anbefalte artikler