Disse vil bli UiB-rektor

This content has been archived. It may no longer be relevant

DAG RUNE OLSEN

– Vi skal være det utadvendte, offensive universitetet som vi alle fortjener, sier Dag Rune Olsen. Han ønsker at UiB skal bli enda bedre på kjernevirksomhetene: utdanning, forskning og formidling.

Universitetets samfunnsrolle

– Det er kunnskap som former samfunnet. Det er et ønske at den kunnskapen vi får frem gjennom forskning, og den som overføres til studentene, skal påvirke det samfunnet vi bor i, sier Olsen, og legger til at dette også reiser flere etiske dilemmaer.

– Det er jo ikke sånn at all kunnskap er brukt til samfunnets beste. Noen forskere har misbrukt vitenskapen. Vi som fremmer kunnskap har et ansvar for at den blir brukt på en etisk forsvarlig måte.

Nygårdsparken og åpenhet

I et leserinnlegg i Bergens Tidende skriver Olsen om hvordan russcenen på Nygårdshøyden gir store utfordringer for UiB. Han mener det er et viktig prinsipp at ikke universitetet blir en lukket institusjon, til tross for mye kriminalitet i området.

– Med flere tiltak som reduserer tilgangen mener jeg vi går på akkord med hva et universitet skal være. Jeg vil heller bruke ressurser på et mer synlig vakthold.

I tillegg mener Olsen at UiB har et moralsk ansvar, som en stor og synlig aktør i Bergen, og at det må åpnes for en ny debatt om sprøyterom.

– Vi skal ikke prøve å tre løsninger ned over hodet på noen, men UiB sitter på ressurser som kanskje kan bidra til å finne gode løsninger. Det er personlige tragedier dag på dag, og det er ikke enkelt å sitte og se på.

Samfunnsengasjert realist

Hvis Olsen blir valgt, vil han være den første rektoren fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet siden 1989.

– Man kan kanskje si at en del av det å utøve politikk ligger nærmere noen av samfunnsvitenskapene, men da glemmer vi individene. Det ville vært ille hvis samfunnsviterne skulle hatt monopol på samfunnsengasjement.

Olsen tror forskjellen mellom han og Kuvvet Atakan først fremst er hvor offensive UiB skal være i møte med politikere.

– Jeg tenker å sette meg på venteværelset hos Monica Mæland. Vi skal legge til rette for gode rammebetingelser for forskerne, så må vi hele tiden utfordre politikerne, og være tilstede i Brussel når forskningspengene deles ut. Vi skal sitte i førersetet framfor å sitte og vente på at ting skal skje.

KUVVET ATAKAN

– Samfunnet utvikles gjennom kunnskap. Derfor er det vår oppgave å bidra til kunnskapsutviklingen, i form av forskning og koblingen mellom forskning og utdanning, sier Kuvvet Atakan.

Viserektoren og rektorkandidaten trekker frem hvordan universitetet er en viktig samfunnsaktør på mange områder, men at å sikre kvalitet i utdanningen alltid vil være blant de viktigste oppgavene et universitet har.

– Det er mange ting jeg brenner for, men det er helt klart at kvalitetet i utdanningen er noe av det viktigste.

Fremtidens utdanningsmetoder

Digitalisering av utdanningen har vært en het potet i rektorvalgkampen til nå.

Studentene som kommer inn på universitetet er født og oppvokst med digitale hjelpemidler. Da vil de også forvente at det er slik på universitetsnivå. Der har vi et stort ansvar, ved at vi skal ivareta det behovet, men samtidig legge vekt på dannelsesperspektiver ved selvstendig og kritisk refleksjon.

Gjennom å ha vært Sigmund Grønmos viserektor har Atakan vært med på å utvikle prosjekter sammen med dagens rektorat. Han føler seg langt fra ferdig, og håper å få fortsette det arbeidet de har startet.

– De siste tre og et halvt årene har jeg fått vært med på å starte en rekke prosesser jeg er veldig opptatt av. Det handler om kvalitet i utdanningen, hvilken kompetanse samfunnsaktørene trenger, og digitaliseringsperspektivet. Jeg vet at vi er inne på rett spor, og at vi kan gjøre det bedre, sier han.

Internasjonal kompetanse

Han trekker frem viktigheten av at UiB er et internasjonalt synlig universitet, med et sterkt forskningsmiljø. Atakan tror hans rektorteam er sterke nettopp her.

– Vi har lagt vekt på internasjonal kompetanse. UiB er et universitet som driver med forskning på toppnivå, og da kan vi ikke isolere oss. Vår internasjonale bakgrunn gjør at vi er i stand til å forstå hva som foregår på det planet.

Atakan tror han og motkandidat Dag Rune Olsen er enige om mye, men at de vil skille seg ved at hans team går mer konkret til verks.

– Når det kommer til de store problemstillingene tror jeg vi er ganske like i det vi sier og mener. Forskjellen mellom vårt og andre team er at vi har veldig klare og gjennomførbare tiltak som vi vil sette i gang, og dette vil vi være enda tydeligere på i fremtiden.

 

Saksa fra Studvest er en aktuell sak, saksa fra vår søsterorganisasjon. Studvest er en avis av og for studenter i Bergen, som kommer ut hver onsdag. Besøk dem her.

Foto: Anders Helgerud og Jin Sigve Mæland.

 

Hør de to rektorkandidatene i debatt i Nyhetsuka 25.01 her:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2013/01/rektorvalg-debatt.mp3]

 

Anbefalte artikler