UiB-studentenes engasjement faller

This content has been archived. It may no longer be relevant

Der 22 prosent av studentene i 2001 svarte at de ikke hadde vært med i en studentorganisasjon i gjeldende semester, har det nå steget til 43 prosent, Universitetet i Bergens (UiB) studentundersøkelse for 2013. Der knyttes sosial og faglig tilhørighet og studentengasjement sammen, og UiB frykter at lavere deltakelse fører til lavere tilhørighet.

Fagutvalget ved Institutt for geografi går motsatt vei. De har nå 14 medlemmer, mens de for et år siden bare hadde fire medlemmer.

– Nå kan vi kjøre mange prosjekter. For eksempel sender vi snart en representant til en geografikonferanse i Polen. Kommer vi igjen i en situasjon hvor vi bare er fire stykker vil det være umulig, sier Lars Petter Klem, som inntil dette semesteret var leder.

Med mange forskjellige tilbud, er det ikke alltid lett for et lite fagutvalg å konkurrere.

– Mange engasjerer seg først og fremst for å bli kjent med nye mennesker, sier den nye lederen for fagutvalget, Ida Bring Løberg.

– Definerer studietiden

Tommy Aarethun, velferd- og miljøansvarlig i Studentparlamentet ved UiB, liker utviklingen dårlig.

– Det er jo ofte sagt at det er engasjementet utenfor lesesalen som definerer studietiden, sier han.

Han tror noe av årsaken kan være at mange studenter prioriterer vekk studentorganisasjoner til fordel for lønnet arbeid.

– Det kan tenkes at det er flere og flere som jobber ved siden for å finansiere studietiden. Gjør man det, er det naturlig å velge lesesalen fremfor studentorganisasjoner. Det er færre heltidsstudenter nå.

Aarethun peker på studentlokaler som en mulig løsning på problemet.

– Engasjementet har blomstret ved Det humanistiske fakultet etter de fikk Ad Fontes, sier han.

Årsak til frafall

En tredjedel av studentene som svarte på undersøkelsen føler lav sosial tilhørighet til sitt program, og en fjerdedel føler lav faglig tilhørighet.

Arild Raaheim, professor ved Institutt for pedagogikk ved UiB, sier at mangel på tilhørighet fører til større grad av frafall blant studenter.

– En av de viktigste årsakene til frafall handler om manglende opplevelse av tilhørighet og eierskap til faget. Dette er faresignaler som kan forklare hvorfor folk faller fra, og ikke gjør det så bra faglig, sier han.

Konservativ undervisning

Raaheim mener det er vanskelig å si nøyaktig hvorfor så mange studenter føler lav faglig tilhørighet.

– Men jeg vil anta at det til en viss grad handler om at studenter får veldig mye tilrettelagt for seg. Det har jo positive sider, men hvis de ikke opplever at de har en stemme føler de at kontrollen ligger utenfor dem, sier han.

Han tror også at universitetsmodellen med store forelesningssaler ikke gjør ting bedre. Mer dialogbaserte undervisningsmetoder mener han vil skape bedre grunnlag for både sosial og faglig tilhørighet.

– Det er fortvilende å se at det bygges kjempestore forelesningssaler, i stedet for å tenke kreativt i nye undervisningsformer, sier Raaheim.

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, mener det er viktig å integrere nye studenter, blant annet for å skape motivasjon og forhindre frafall.

– Vi må sørge for at man eksponeres for det fagmiljøet man skal være en del av i studietiden, sier han.

Mer forskning inn i utdanningen er et tiltak rektoren har tro på.

– Mer veiledning og deltaking i forskning på masternivå kan også bidra til en identitetsbygging, fortsetter han.

 

«Alle» deltar på NHH

Undersøkelser fra NHH viser at så godt som alle bachelorstudentene har vært innom grupper i studentforeningen.

– Vi jobber veldig mye med inkludering av nye studenter, og at alle skal være med. Allerede i fadderuken blir de presentert for hva studentforeningen har å tilby, sier Kristoffer Landmark Marø, leder for kjernestyret ved Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS).

Studentforeningen ved NHH har over 70 grupper, hvor man kan delta i alt fra bardrift til videoproduksjon. Marø mener studentengasjement er veldig viktig, både som et supplement til utdanningen og for det sosiale.

– På høyskolen har man kanskje noen timer i auditorium med mange andre mennesker. Da har man ikke det samme sosiale fundamentet som for eksempel på videregående skole. Man må møte nye venner og trives der man er. Derfor tror jeg studentforeninger er viktige, fordi de danner et sosialt fundament, sier han.

Leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen (HiB), Anders Veggeland, har ingen oversikt over hvor mange av deres studenter som deltar i studentorganisasjoner. Men han har inntrykk av at det går opp og ned.

– Det går i perioder. Ofte er det jo slik at det kommer mange nye til en organisasjon fra en enkelt klasse.

Veggeland mener HiB mangler tilstrekkelige fasiliteter for et godt miljø for studentorganisasjoner, og at dette er noe som må forbedres.

– Vi ser helt klart behovet for kontorlokaler for å videreutvikle studentengasjement.

 

“Saksa fra Studvest” er en aktuell sak, saksa fra vår søsterorganisasjon, Studvest. Studvest er en avis av og for studenter i Bergen, som kommer ut hver onsdag. Besøk de her!

(Foto: Anders Helgerud)

Anbefalte artikler