Legestudenter mer utsatt for mentale lidelser

This content has been archived. It may no longer be relevant

Stort press på medisinstudentene ved Universitetet i Bergen (UiB) fører til at flere sliter med lav selvtillit, depresjoner og i noen tilfeller selvmordstanker.

I 2012 viste en trivselsundersøkelse blant studentene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) at flere av studentene på studiet har utfordringer knyttet til sin mentale helse. Blant annet opplyste 35 av de 889 spurte at de hadde vurdert å begå selvmord. 17 ønsket ikke å svare på spørsmålet.

– Umulig å lære alt

Trygve Austeng går andreåret ved MOF, og innrømmer at studiet kan være krevende.

– De første to årene er ganske greie, men så blir det verre etter hvert. Da får man praksis i tillegg til enda mer pensum, sier han.

Selv om han ikke har så store problemer med studiet selv, mener Austeng at man må være motivert for å gå medisinstudiet.

– Skal man få A må man kunne alt, og lese veldig mye. Jeg leser mye, men ikke sånn at det går utover fritiden. Man må velge ut det viktigste, for det er nærmest umulig å lære alt, sier Austeng.

– Verre ved UiB

Han får støtte av lederen i Norsk medisinstudentforening, Bjørg Bakke.

– Jeg skjønner godt at mange sliter med lav selvtillit og depresjoner. Det er et veldig krevende studie, med lite positiv tilbakemelding og kun kritikk på hva en gjør feil. Det er i tillegg for dårlig oppfølging og kontakt fra fakultetet, sier hun.

Hun går selv på medisin ved UiB, og tror dette er et større problem her enn ved andre studiesteder.

– Ut ifra tilbakemeldingene vi har fått, så er det et større problem ved UiB. Jeg har selv gått fem år på UiB, og ikke fått en eneste personlig tilbakemelding.

–Ikke for høye krav

Visedekan for utdanning ved MOF, Arne Tjølsen, syns tallene er bekymringsfulle.

– Vi har visst om selvmordstanker blant medisinstudenter og nyutdannede leger lenge, men ikke at det var så knyttet til studiet. Medisinstudenter er en ambisiøs gruppe, og det er et presset studie. Mange føler nok en belastning ved å utdanne seg til et så ansvarsfullt yrke, sier han.

Han tror likevel ikke fakultetet alene skal ta skylden for de høye tallene.

– Vi opplever ikke at det stilles for høye krav, og tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte er at studiet ikke er for vanskelig. Vi gir ingen studenter ansvar over liv og død, og jeg tror ikke det er så store forskjeller fra andre fakulteter og institusjoner.

Utbrenthet og rusmisbruk

Reidar Tyssen er professor ved Universitetet i Oslo, og har lenge forsket på problemer knyttet til leger og medisinstudenters mentale helse. Han mener problematikken er sammensatt.

– Det spesielle hos medisinstudentene er at de er perfeksjonister, samtidig som de er veldig samvittighetsfulle. Blandingen av høy perfeksjonisme og høy sårbarhet fører til at mange får problemer. I tillegg er det ofte høyt stressnivå ved eksamen, noe medisin har oftere enn mange andre studier.

Han tror ikke tallene fra UiBs trivselsundersøkelse er verre enn ved andre universiteter i Skandinavia, men sier at depresjoner kan føre til store problemer senere.

– Konsekvensen kan være utbrenthet senere i livet, og alkohol- og rusmisbruk for å takle stresset. Vi vet at leger er en risikogruppe i samfunnet og at det er mer selvmord blant leger enn andre akademikere, men oftest er det kun selvmordstanker, uten at disse gjennomføres, sier han.

Vil modernisere studiet

UiB vil etter press fra studentene endre medisinstudiet, og ønsker å bedre kontakten og oppfølgingen.

Etter press fra blant annet studentene har Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) i lengre tid jobbet for en endring av medisinstudiet. Den tradisjonelle modellen Universitetet i Bergen (UiB) lenge har vært tro mot skal dermed moderniseres.

– Den gamle modellen er mislikt av studentene, og det skjønner jeg godt. Vi er den eneste medisinutdannelsen som fortsatt bruker forelesning som hovedform. Vi snur skuta, men det krever mye planlegging og tid, sier professor Anders Bærheim, som inntil nylig var ansvarlig for utviklingen av den nye studieplanen.

Den nye planen er for øyeblikket i en høringsprosess, og vil sannsynligvis være klar til studiestart i 2015. Bærheim sier det er mange utfordringer knyttet til endringen.

– Vi og studentene etterlyser mer kontakt og oppfølging, og vi vil innføre mer studentaktivisert læring. Fakultetet har vært lite interessert i endringer og vi har etter hvert fått en ganske gammeldags utdanning, men vi planlegger nå en bedring, sier han.

Samtidig som UiB vurderer å modernisere studiet, velger Universitetet i Oslo (UiO) å gå andre veien. Der diskuteres det om man skal innføre mer teori og forelesning, før studentene begynner i praksis. Reidar Tyssen, professor ved UiO, ser både fordeler og ulemper med de to modellene.

– UiO vurderer å gå mot en modell som ligner den tradisjonelle. Vi føler studentene trenger mer basisfag før de prøver seg på en pasient. Ved UiB har studentene mye mer kunnskap når de starter med pasienter, sier han.

 

“Saksa fra Studvest” er en aktuell sak, saksa fra vår søsterorganisasjon, Studvest. Studvest er en avis av og for studenter i Bergen, som kommer ut hver onsdag. Besøk de her!

(Foto: Sindre Sommerfelt)

Anbefalte artikler