NHH-medier i full etikk-krangel

This content has been archived. It may no longer be relevant

Etter en kritisk artikkel om studentfestivalen UKEN i K7 Bulletin (Bulle), studentavisen ved Norges Handelshøyskole (NHH), laget høyskolens tv-kanal K7 Minutter et innslag hvor det ble stilt spørsmål ved om Bulle hadde gått for langt i sin vinkling.

Dette innslaget er grunnlaget for at Bulle nå har klaget K7 Minutter inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– I reportasjen deres har de fjernet viktige fakta. Dette ser vi på som alvorlig og feil. De fremstiller det som at vi ikke har gjort jobben vår, og det har de ikke dekning for, sier Håkon Block Vagle, ansvarlig redaktør i Bulle.

– Unødvendig

I PFU-klagen mener Block Vagle at K7 Minutter har brutt syv punkter i Vær Varsom-plakaten, som er pressens etiske regelverk. Han legger blant annet vekt på manglende tilsvar og rolleblanding, ettersom de som laget innslaget alle er med i handelshøyskolens festival UKEN. Han mener også K7 Minutter har utelatt viktig informasjon.

– UKEN-sjefen påstår at vi ikke ville fortelle ham hva saken om NHHs vaktselskap dreide seg om. Under intervjuet tilbyr vi K7 dokumentasjon som viser at vi har informert UKEN i tråd med god presseskikk. Dette nekter de å ta imot. Ved å nekte å forholde seg til fakta, mener vi K7 Minutter bryter Vær Varsom-plakaten, sier Block Vagle.

Ansvarlig redaktør i K7 Minutter, Einar Sturlason Hem, ønsker ikke kommentere innholdet i klagen, men mener at han har alt på det tørre.

– Personlig syns jeg det er unødvendig å blåse saken ut av proporsjoner. Vi mener det er bedre å håndtere dette internt i studentforeningen, og mener ikke dette er noe vi burde bry PFU med, sier han.

– Vi fikk tilbud om informasjon fra både UKEN og Bulle, men takket nei til begge, fordi vi mener det ikke er det saken dreier seg om. Vi prøvde å belyse at det som står i artikkelen ikke nødvendigvis er riktig. Vi ble kontaktet av en kilde som sier at dette er feil. Det er ikke så ille som de skriver, sier Hem.

Rolleblanding

I klagen fra Block Vagle heter det også blant annet: «I et møte med meg dagen etter innslaget ble publisert, innrømmer K7 Minutters redaktør at han selv, i tillegg til alle reporterne som laget innslaget, samtidig har verv og er med i UKEN. Dette blir ikke opplyst i reportasjen.»

Dette mener Bulle-redaktøren er uheldig rolleblanding, og viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, som sier at man må unngå dobbeltroller som kan svekke journalistenes troverdighet.

– K7 Minutter sier de følger Vær Varsom-plakaten, og da gjelder samme etiske regler for dem som for andre medier. Du har ikke lov til å bryte reglene bare fordi du er NHH-student.

– Ikke problematisk

Einar Sturlason Hem er selv funksjonær i UKEN Video, og ser ingen problemer med å omtale en organisasjon han er med i.

– En tredel av høyskolens studenter er med i UKEN. Slik jeg ser det er det ingen rollekonflikter her.

– Er det ikke mulig å lage en sak om UKEN uten at redaksjonelle medlemmer som er med i UKEN lager den?

– Det er forsåvidt mulig i den forstand, men her var det en kilde som kom til meg personlig, og sa: «Denne saken skal du lage. Hvis ikke du lager den, skal dere ikke lage den i det hele tatt.»

Uenige om løsningen

Block Vagle forteller at avisen hadde et møte med K7 Minutter, hvor de forklarte hva de mente var brudd på god presseskikk, noe tv-kanalen skal ha nektet for.

Dette gjorde at avisen følte de måtte ta saken videre til PFU, samtidig som de bedyrer at de ønsker å komme frem til en løsning med K7 Minutter. Redaktør Sturlason Hem bekrefter at Bulle har tatt kontakt, men mener de ikke tilbyr noen god løsning.

– Jeg åpen for å snakke med ham. Han oppfordret oss ikke til å komme til en enighet. Han oppfordret oss til å imøtekomme deres standpunkt, sier Hem, som sier han skal svare PFU på den mottatte klagen.

– Et integritetsproblem

Ekspert på presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, mener rolleblandingen til K7 Minutter svekker deres troverdighet.

– Man har et integritetsproblem om man lager en journalistisk sak på en organisasjon man selv er medlem av. I utgangspunktet er man da inhabil, og det hjelper heller ikke opplyse publikum om at man er en del av organisasjonen. Da blir de bare oppmerksomme på inhabiliteten, og den forsvinner ikke av den grunn, sier Gunnar Bodahl-Johansen.

Han har tidligere vært sekretær i PFU, og jobbet inntil nylig med presseetikk ved Institutt for journalistikk i Fredrikstad. Han mener det er en helt normal ordning i hvilken som helst redaksjon at man ikke skal ha dobbelroller.

– Det sentrale i dette er at man ikke skal ha dobbelroller, da disse svekker troverdigheten. Man bør ikke kombinere rollen som journalist med å være aktør eller å ha medlemsskap eller tillitsverv i noe man selv skriver om.

I sin klage skriver K7 Bulletin at de ikke får tilsvar på UKEN-sjefens påstander om at avisen ikke ga ham god nok mulighet til å uttale seg. Også det er potensielt sett problematisk, mener Bodahl-Johansen.

– Hvis den ene parten kommer med beskyldninger hvor den andre parten kan identifiseres, skal den andre parten naturligvis få svare. Det er essensen i kravet om samtidig imøtegåelse.

 

Anbefalte artikler