UiB vil ha studentombud

This content has been archived. It may no longer be relevant

– Erfaringer fra Oslo tyder på at det er et behov for det, og at dette er noe studentene ønsker, sier viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB), Oddrun Samdal.

Hun forteller at UiB nå vil vurdere ordningen med studentombud på nyåret, og at saken skal opp i Læringsmiljøutvalget. Tidligere har Samdal uttalt til Studvest at universitetet ønsket å vente med studentombud til man kunne dra erfaringer fra Oslo. Marianne Høva Rustberggard ble i februar Norges første studentombud, tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO).

– Jeg tenker at dette er noe som vil være med på å heve kvaliteten og bedre læringsmiljøet ved universitetet, sier Samdal.

Følger etter Oslo

Hun forteller at UiB ønsker å følge opp vedtaket fra Læringsmiljøutvalget i begynnelsen av 2012, hvor det ble bestemt at UiB skulle utrede om det var behov for et ombud.

– Første steg i prosessen vil være å ha et møte med studentombudet ved UiO for å høre om hennes erfaringer med arbeidet.

Samdal mener Oslo har tatt et viktig initiativ ved å opprette Norges første studentombud, og forteller at UiB vil vurdere en liknende funksjon. Samtidig understreker viserektoren at ombudet ikke skal overta hele ansvaret for studentvelferd, men at dette arbeidet har en sterk forankring og prioritet i organisasjonen.

Studentpolitikerne positive

– Vi har fått tydelige signaler fra studentene om at dette er noe de ønsker, sier Samdal.

Studentrepresentant i universitetsstyret, Heidi Fuglesang, er positiv til et studentombud ved UiB. Hun er enig med Samdal i at erfaringene fra Oslo viser at det er et behov også i Bergen.

– Når det gjelder saker som for eksempel seksuell trakassering, ser vi at en slik stilling er veldig viktig, sier hun.

Fuglesang mener det er spesielt viktig at et ombud er uavhengig fra universitetet og kan ha en støtterolle for studentene.

– Det er en rolle vi som representanter i styret aldri kunne tatt på oss, sier hun.

Viktig å være uavhengig

Medlem av Læringsmiljøutvalget (LMU) og fakultet- og læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet ved UiB, Hilde K. Moe, er også positiv til studentombud ved UiB. Hun mener samtidig det har vært rikig å vente med ordningen for å kunne dra erfaringer fra arbeidet i Oslo.

– Universitetet i Bergen er et stort universitet med mange studenter, og jeg tror det absolutt er et poeng å ha en uavhengig person som kan bistå studentene med juridisk hjelp, sier hun.

Rektor ved NLA Høgskolen, Bjarne Kvam, forteller at studentombud ikke har vært oppe til diskusjon ved høgskolen, og ønsker ikke å uttale seg videre om saken.

HiB avventer

Ole-Gunnar Søgnen, rektor ved Høgskolen i Bergen (HiB), sier saken foreløpig ikke har vært diskutert.

– Vi avventer de større institusjonenes erfaringer med dette før vi vil vurdere noe liknende for høgskolen, sier Søgnen, som mener det ikke er noe umiddelbart behov for et eget studentombud ved HiB.

– Vi avviser ikke tanken, men avventer foreløpig.

Det samme gjør de ved Norges Handelshøyskole.

– Det har ikke vært noe snakk om det per dags dato, men det er en aktuell tanke som vi kan vurdere nærmere i fremtiden, sier prorektor Sunniva Whittaker.

Ønsker ombud for alle

NSO mener et studentombud bør på plass ved alle læresteder for å sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt. 

– Vi ønsker at alle studentene i Norge skal ha et studentombud, sier velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO), Jonas Ohlgren Østvik.

I helgen vedtok NSO at de vil jobbe for at alle institusjoner for høyere utdanning i Norge skal ha et studentombud, noe som vil kreve omtrent 15 ombud til sammen.

– Et studentombud skal fungere som en uavhengig bistandsperson for studenter, sier Østvik.

Han mener dette er et tilbud som bør være tilgjengelig for alle studenter, og at det må komme på plass så raskt som mulig.

– Det er et viktig poeng at et ombud har jurisk kompetanse og er uavhengig av utdanningsinstitusjonen, sier han.

NSO ønsker at utdanningsinstitusjoner med over 10 000 studenter skal ha sitt eget studentombud, mens mindre institusjoner i nærheten av hverandre skal dele på et ombud seg imellom. De vil også legge opp til at stillingene finansieres av de enkelte utdanningsinstitusjonene.

– Vi befinner oss fremdeles på et planleggingsstadie, men vil fortsette å jobbe både lokalt og nasjonalt for at dette skal komme på plass så raskt som mulig, sier Østvik.

Anbefalte artikler