Showing: 33 - 40 of 40 RESULTS

Libanon – en splittet nasjon

KOMMENTAR: Libanon, den lille nasjonen ved Middelhavet, ligger i veikrysset mellom det vestlige Europa og det arabiske Midtøsten. Det er et etnisk og religiøst mangfoldig land, med muslimer, kristne, buddhister og jøder. I dag får denne lille fjellstaten føle på kroppen hvordan den syriske borgerkrigen skaper enorm uro i regionen.

Utenriksmagasinet Mir

I mange år trodde man at Russland beveget seg mot et vestlig demokrati, men i løpet av det siste året har det blitt klart at vinden har snudd.