Rafto 2022: Tsjads menneskerettslige fyrtårn og kampen mot tortur

Vinner av årets Raftopris, Nodjigoto Charbonnel (Foto: Victor Botnevik)

Radioens utenrikspolitiske alibi har snakket med årets Rafto-vinner om den menneskerettslige tilstanden i Tsjad og kampen mot tortur.

Årets vinner av Raftoprisen er Nodjigoto Charbonnel, leder og grunnlegger av Association jeunesse pour la paix et la non-violence (AJPNV), forkortet Youths for Peace på engelsk. Organisasjonen arbeider med å rehabilitere torturofre og forebygge tortur i Tsjad.
Landet i hjertet av Afrika styres av et militærdiktatur som jevnlig bruker tortur for å undertrykke sine borgere. Blant disse var Charbonnels egen far, som ble holdt av sikkerhetspolitiet i 18 måneder der han ble utsatt for grov tortur som preget både far, sønn og familie dypt fysisk og psykisk.

Det var farens beskrivelser fra torturkammeret som gav Charbonnel drivkraften til å grunnlegge Youths for Peace i 2000, sammen med noen av hans medstudenter. Veien til å bli årets Raftoprisvinner har likevel vært alt annet enn enkel for Charbonnel, som lever under et regime som ikke ønsker ham. Prisvinneren har vært arrestert tre ganger for sitt menneskerettslige arbeid.

Menneskerettigheter under press

Charbonnel kaller menneskerettighetenes tilstand i Tsjad for kritisk. Landets øverste leder, Mahamat Déby, er sønn av den avdøde Idriss Déby som ledet et militærkupp og avsatte Hissène Habré i 1990. Avsettelsen av den brutale diktatoren og krigsforbryteren skapte demokratisk stemning blant landets innbyggere.

Likevel, demokratisk vår ble til autoritær vinter. For selv om Déby sr. åpnet for flerpartisystem i landet, forble hans eget parti alltid styrende. Han forkastet også landets grense for antall styreperioder som gjorde at han ble sittende fra 1990 til sin død i 2021. Mahamat Déby fulgte sin fars autoritære fotspor, og ledet et såkalt overgangsråd etter presidentens død. Problemet er at “overgangen” ikke ser ut til å ta slutt.

Det er altså i denne konteksten Charbonnel og hans organisasjon arbeider – i et land som er dypt preget av menneskerettighetsbrudd, vold og terrorregime. Under far og sønn Déby har flere tusen forsvunnet sporløst og tortur brukes jevnlig som et verktøy for å undertrykke befolkningen.

Raftokonferansen 2022 (Foto: Victor Botnevik)
Raftokonferansen 2022 (Foto: Victor Botnevik)

Youths for Peace

Der unge soldater blir brukt av myndighetene til å utføre tortur og undertrykke befolkningen, spurte Charbonnel seg hvorfor ikke unge kan brukes til å fremme fred istedenfor. Det er slik organisasjonen ble startet opp og fikk sitt navn i 2000.

Youths for Peace arbeider først og fremst med å rehabilitere overlevende fra tortur. De tilbyr medisinsk, psykologisk og psykososial bistand. Alt sammen gjøres frivillig, opplyser Charbonnel, og døren deres er åpen for alle som ønsker å fremme fred og menneskerettigheter.

Non-violence is not refusing to act, but to act differently

Nodjigoto Charbonnel

Likevel er ikke Charbonnel lenger den unge studenten som ved tusenårsskiftet, og ved spørsmål om hvilken rolle dagens unge har i dagens og fremtidens Youths for Peace er han positiv. Organisasjonen arbeider for det meste med unge, og prisvinneren sier at han ønsker å lære unge å ikke begå de samme feilene som deres foreldre og besteforeldre.

Raftoprisens pris

Utdelingen av årets pris gjør Charbonnel både stolt og skjerpet.

Han er først og fremst stolt av å være i samme kategori som tidligere Raftoprisvinnere og utdelingen er enda et steg i kampen mot tortur og bidrar til å gjøre organisasjonens arbeid bedre kjent. Han kaller Raftoprisen en ny kilde til energi, men hevder at det er nå det virkelige arbeidet begynner.

For prisutdelingen er også en utfordring, erkjenner Charbonnel. På et internasjonalt plan vil prisutdelingen ta Youths for Peace i et rampelys som den ikke har vært i tidligere. Nå må de være klare til å motta den hjelpen som vil komme fra utenfra og fortsette det arbeidet som var begrunnelsen for prisutdelingen.

På et lokalt og nasjonalt plan bidrar også utdelingen til et ytterligere ansvar. Nå vil flere og flere i Tsjad se til Youths for Peace for råd og deres rolle i kampen mot tortur og promotering av menneskerettigheter vil utvides. Det er ikke utenkelig at denne utvidelsen vil medføre større press fra Tsjads myndigheter.

Prisvinner Charbonnel er derimot resolutt. Som en av Tsjads fremste beskyttere for fred, som han kaller den primære menneskerettighet, har han har arbeidet med å forebygge tortur i over 20 år.
Og han har ingen tanker om å gi seg med det første.

Hele intervjuet med Nodjigoto Charbonnel ligger ute der du selv hører på podkast. Søker du etter “Utenriksmagasinet Mir” finner du intervjuet, samt andre utenrikspolitiske analyser.

Anbefalte artikler