Overturisme i verden

I løpet av det siste tiåret har antall billige flybilletter økt med mer enn 10% hvert år. Samtidig har Airbnb stadig ekspandert og blitt en av de største plattformene for ferieplassutleie, sammen med flere andre aktører som hele tiden kjemper om å gi det rimeligste tilbudet. Resultatet av dette har ført til en enorm slitasje på flere turistattraksjoner verden over. Flere europeiske storbyer er overveldet av den enorme masseturismen, og turisme er ikke lenger bare assosiert med noe positivt.

Tidligere har turisme vært en god inntektskilde for flere land og populære byer. Dette har vært med på å opprettholde den økonomiske sirkulasjonen. Gjennom turistenes konsum i disse byene, er de med på å opprettholde flere arbeidsplasser innenfor områder som hotellnæringen, restaurantbransjen og innbetalinger rundt attraksjoner. I høysesonger har flere området tjent godt på turistnæringen og vært en avgjørende inntektskilde for flere aktører i flere land. Dette har endret seg på noen områder.

De siste årene har masseturismen blitt så ekstrem, at det er flere byer og steder som ikke lenger klarer å håndtere det enorme trykket. Flere har ikke lenger kapasiteten til å opprettholde attraksjonene slik de tidligere har vært, og slitasjen er med på å ødelegge flere steder som har hatt stor betydning for flere personer.

De billige flybillettene og de rimelige boplassene er med på å skape denne situasjonen. Kortreistdestinasjoner som Barcelona og Amsterdam, er typiske byer som virkelig har fått kjenne på trykket. Tilgjengeligheten til disse destinasjonene har gitt disse byene et så høyt trykk at befolkningen rett og slett har blitt misførnøyde. Burde det være slik?

Vi lever i en globalisert verden hvor flere mennesker konstant er på reise på tvers av landegrensene. Ny teknologi og innovasjon har gjort at flere mennesker har muligheten til å oppleve og se større deler av verden. Sett utenifra er dette et gode, men konsekvensene kan ikke defineres derav.

Det er flere aspekter som kan bli dratt inn i en slik kontekst, men det er unngåelig å ikke trekke inn klima og miljø. Utslippene som følge av den enorme masseturismen er ekstreme. Vi lever i en verden hvor det går flere millioner fly akkurat nå. Vi lever i en verden hvor utslippene er så store at man ikke vet helt hvor man skal starte. Likevel er dette bare en unnskyldning. Det er mulig å starte med det små, tenkte over hvor mye man selv reiser og hvilke konsekvenser det har for flere enn seg selv.

Anbefalte artikler