Gul Liste vil innføre hookeforbud i fadderuken

Et hookeforbud har allerede blitt innført hos OsloMet og ved journalistikkstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå stilles det spørsmål ved om andre utdanningsinstitusjoner skal henge seg på den samme bølgen.
Hookeforbudet har sin opprinnelse i et annet tema som har preget nyhetsbildet i år, nemlig seksuell trakassering. Tanken er å etablere klare retningslinjer på hva som er greit og ikke-greit, noe et hookeforbud muligens vil forsterke. En som støtter denne tankegangen er Edel-Marie Haukland fra Gul Liste. Hun mener at “Tydelige retningslinjer og regler om hva som er innafor og ikke, kan være en stor hjelp både for fadderne og de som er nye på universitetet.”

Kun et krav for å bli fadder

For å bli fadder, stilles det foreløpig kun ett krav – at du er student ved utdanningsinstitusjonen. Før selve ansvaret i fadderuken blir tildelt studenten, er det naturligvis en rekke obligatoriske forberedelser og kurs de fremtidige fadderne må gjennomføre for å kvalifiseres. Tobias Jensen Otterstad fra Blå Liste, understreker at det er andre områder institusjonene kan forebygge seksuell trakassering i fadderuken på. Otterstad mener blant annet ved å gi en bedre opplæring i forkant i de viktige spørsmålene fadderne burde reflektere over. Slike spørsmål vil eksempelvis være “Har h*n drukket for mye? Bør h*n få en drosje nå? Hvem er det som tar vare på dette fadderbarnet mitt?”

—Vi må heller stille de viktige spørsmålene og dermed ta vare på fadderbarna, Otterstad.  

 Må se på andre forebyggende tiltak

Tobias Jensen Otterstad fra Blå Liste mener vi må se på andre faktorer enn å innføre et hookeforbud.
Tobias Jensen Otterstad fra Blå Liste mener vi må se på andre løsninger enn å innføre et hookeforbud. (Foto: Hanne Tveit)

Ulike institusjoner i Bergen er kritiske til forslaget. Tidligere i år kom Universitetet i Bergen med “Si-fra” kampanjen med intensjonen om å fokusere på forebyggende tiltak for seksuell trakassering, overgrep og lignende ubehagelige opplevelser. Som Otterstad sier, er det heldigvis slik at mesteparten av sexen som foregår, ikke er seksuell trakassering. Han ser ikke for seg et velfungerende system der utdanningsinstitusjonene skal vedta et forbud – spørsmål om hva som er frivillig sex, hva som er dårlig sex, og hva som er bra sex, er vel ikke deres ansvar å kontrollere. Kritikken og motargumentene bygger også på hvordan det skal fungere i praksis. I teorien høres det fornuftig ut, men hvordan skal det reguleres? Otterstad er nyskjerrig på om det vil bli et “hookepoliti” og en “hookedomsstol” dersom forbudet skulle få gjennomslag.

 

Hør hele debatten her:

Hvilke ansvar skal følge med fadderjobben?

Haukland vektlegger at det ene ikke trenger å gå på bekostning av det andre. En gjennomgang av hvilket ansvar som følger med fadderjobben er en nødvendig forutsetning, men et forbud er ifølge Haukeland en tilleggsfaktor som vil legge klare retningslinjer på dette ansvaret. Fadderuken varer tross alt bare en uke. 

—Dersom man ikke skulle klare å holde seg unna en uke så er man kanskje ikke sikret til å være fadder.

Det er flere som støtter Hauklands perspektiver på problemstillingen. Både Henrik Madsen fra Venstrealliansen og Sara Marie Skaug Bjørkly, leder for Humanistisk studentutvalg, har tidligere uttrykt til Studvest at de støtter forbudet. Bjørkly understreker imidlertid at hun uttaler seg som privatperson og ikke på vegne av Humanistisk studentutvalg.

 

Ser ikke for seg et “hookepoliti”

Haukland er klar på at hun ikke ser for seg noe “hookepoliti”. Det er retningslinjene og fokuset på hvem som er kvalifisert for å være fadder og hvem som ikke er det, som er nødvendige krav. I debatt hos Nyhetsuka forteller Haukland at flere studenter tydelig melder seg på som fadder for å målrettet hooke med nye studenter. Dette syns hun er en uakseptabel motivasjon for å søke om å bli fadder. En tydelig grense i form av “Hookeforbudet” skal gi klare signaler om at det ikke er sånn vi vil ha det i fadderuken, sier hun.

—Hvis du finner “the man of your life” eller “the woman of your life” så må du kanskje si fra deg den fadderrollen- det er rett og slett så enkelt, Haukland

Edel-Marie Haukland fra Gul Liste påpeker at et hookeforbud ikke er til hinder for kjærligheten. Foto: Hanne Tveit
Edel-Marie Haukland fra Gul Liste påpeker at et hookeforbud ikke er til hinder for kjærligheten. (Foto: Hanne Tveit)

Når det kommer til de “viktige spørsmålene” Otterstad nevner, hevder Haukland at det kan være betryggende og godt å vite for alle at dersom man står der, mann eller dame, og tenker “Har denne personen det bra? Er denne personen for full? – at faddere har et spesielt ansvar for sine fadderbarn og at et regelverk som inneholder forbud mot seksuell nærkontakt mellom fadder og fadderbarn. Samtidig, er ikke forbudet til for å hindre kjærlighet.

Det er trolig et tema og en debatt som vil fortsette og aktualiseres fremover. Om det blir et “hookeforbud” på utdanningsinstitusjonene i Bergen til høsten eller i fremtiden gjenstår å se.

 

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler