BI skroter Akademika i bytte med nettbutikk

Forrige ukes bokhandelstrid har vekket stor interesse både blant studenter og andre. Akademika vil nå byttes ut med en nettbasert ordning etter forespørsel fra ledelsen på BI. Akademika vil fortsatt være fysisk tilstede på BI i Bergen og like ved BI i Trondheim. Forskjellen er at BI vil inngå avtale med en ny leverandør som vil være lik på alle de fire campus i landet.

Dagens ordning

Akademika er i dag en betydelig aktør når det kommer til fagbøker og pensumslister for studenter. Trolig er denne leverandøren i størst mulig grad den eneste med et slik tilbud som oppfyller studenters krav om studiematerialet. Sylvi Rommetveit Steine, representant fra Akademika, forteller at dagens ordning gir det beste tilbudet til studentene. Her får de muligheten til å velge selv hvor de vil handle fagbøker enten det er fysisk i bokhandelen på skolen, andre bokhandlere, nettbutikker eller liknende. Her hevder hun også at ved å fjerne dette tilbudet vil BI studenters tilbud være dårligere enn hva andre studenter omkring landet opplever. Med tanken på at Handelshøgskolen BI er Norges desidert største private utdanningsaktør der studentene betaler tusenvis av kroner i semesteret for utdanning, vil ikke dette være særlig rettferdig.

— Vi tror genuint at det å ha et fysisk bokhandler-tilbud til studentene som en supplering og i tillegg til nettbutikk, vil være sunt.

Ny avtale

Styreleder i BIS sentralledelsen, Fredrik Hegdal, ser på saken fra et annet perspektiv. Først og fremst, forteller han at det er viktig å bokstavere at den “nye” avtalen det snakkes om, ikke er fremlagt av BI Studentsamfunn men heller en avtale mellom Akademika og BI. Bakgrunnen for den nye ordningen er visstnok at to nye campus som blir flyttet på, ett i Trondheim og ett i Stavanger, ikke har inntegnet fysiske bokhandler. Akademika har i mange år tilbudt studentene å handle både fysisk i butikk på campus eller i nettbutikken på deres hjemmeside. BI ønsker en ren nettleveranse noe Akademika stiller seg kritisk til på bakgrunn av tilbakemeldinger fra studentene. Flere av studentene sier selv at Akademikas fysiske og nettbaserte tilbud har fungert opptimalt tidligere og ønsker dermed ikke å inngå en ren nettbasert leveranse. BI går nå ut eksternt for å finne et nytt tilbud til campusene som ville være lik de fire skolene i Norge, sier Hegdal. Han har imidlertid tiltro til det nye systemet og hevder at:

—Distribuering over nett kan føre til enklere og mer fleksibel løsninger for studentene.

Hva sier studentene?

BI har havnet i en unik og spesiell situasjon der BI vil digitalisere bokhandelen, mens studenter aldri har klaget på ordningen. Flere av studentene ønsker og vil aller helst lese pensum på papir. Dermed kan det være lurt å ha fysiske bokhandler på campus slik det fremtrer på de aller fleste utdanningsinstitusjonene rundt omkring i landet. Steine forteller at Akademika alltid har hatt et godt forhold til studentene på BI ved å lytte til tilbakemeldinger og jobbe mot forbedring der det gis rom for det. Det er derfor hun er i stor fortvilelse over BI sin avgjørelse. Steine stiller seg kritisk til Hegdal sin uttalelse om at den nye ordningen vil være i større grad fleksibel og sier at Akademika opplever at avgjørelsen ikke er tatt på vegne av studenter. 

Konkurranse

Til tross for at Akademika sies å ha monopol på fagbøker, er det tydelig at det er sterke konkurrenter. Norli, Ark, Amazon og andre fysiske- og nettbaserte butikker kommer stadig på banen. I tillegg til at studenter ofte kjøper pensum brukt. Hva den nye ordningen vil bringe gjenstår å se.

Anbefalte artikler