Debatt: Venstre vil erstatte alderspoeng med arbeidserfaring

Sentralstyremedlem i Unge Venstre, Sondre Hansmark Persen diskuterte viktigheten av alderspoeng kontra arbeidserfaring sammen med SU-leder Andrea Sjøvoll. FOTO: Sissel Alice Refsdal
Sentralstyremedlem i Unge Venstre, Sondre Hansmark Persen diskuterte viktigheten av alderspoeng kontra arbeidserfaring sammen med SU-leder Andrea Sjøvoll. (Foto: Sissel Alice Refsdal)

I Venstres forslag til nytt partiprogram foreslår partiet blant annet å erstatte alderspoeng med arbeidserfaring. Sentralstyremedlem i Unge Venstre, Sondre Hansmark Persen peker på at forslaget ikke har blitt vedtatt enda, men mener det er viktigere å belønne studierelevante prestasjoner enn at man har blitt ett år eldre.

– Folk konkurrerer på samme kvote når de ønsker å komme inn på et universitet, og jeg synes det er viktigere å belønne de som har stått i en studievant jobb enn at en 22-åring er eldre enn en 21-åring. Det viktigste er jo kompetansen din, og ikke hvor gammel du er, påpeker Persen.

Han henviser til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som om et par uker skal legge frem en kvalitetsmelding for høyere utdanning, på spørsmål om å definere såkalt relevant arbeidserfaring.

– I den kvalitetsmeldingen konkluderer man forhåpentligvis med at det blir opp til universitetene å bestemme inntakskrav på forskjellige studier. Mitt poeng er ikke å sitte her og fortelle hvilke jobber eller karakterer som er relevante, men jeg ønsker at fakultetene og instituttene selv skal gjøre den vurderingen. Det vet de som jobber på de høyere utdanningsinstitusjonene bedre enn de som jobber i utdanningsdepartementet, fortsetter han.

Vil legge mer vekt på karakterer

SU-leder Andrea Sjøvoll frykter at Venstres forslag kan gjøre opptakskravene enda mer urettferdig enn det noen mener de allerede er.

– Jeg er helt enig i at dagens opptakssystem er urettferdig, og det må vi gjøre noe med. Likevel tror jeg at dette forslaget kan bidra til å gjøre ting enda mer urettferdig. Hva er relevant jobb for sosiologi, for eksempel? Det blir ekstra mye mer byråkrati, og dette kan føre til en urettferdig ordning der noen får godkjent arbeidserfaringen sin mens andre ikke får det, sier Sjøvoll.

Sjøvoll foreslår heller å legge vekt på relevante karakterer. Hun peker på studenter som for eksempel får drømmen sin om å bli psykolog knust, bare fordi vedkommende har dårlig

gymkarakter fra videregående. Sistnevnte kan Hansmark Persen støtte.

– Jeg er helt enig i det siste Andrea sier med at man i stedet for å vektlegge alle karakterer fra videregående, bør begynne å se på de forskjellige karakterene.

Mener karakterer fra Videregående burde vektlegges mer: SU-leder Andrea Sjøvoll
Mener karakterer fra Videregående burde vektlegges mer: SU-leder Andrea Sjøvoll. (Foto: Markus Andersson Photography)

– Meldingen kunne ha kommet for mange år siden

Videre mener Hansmark Persen at det er først nå endringen kan komme.

– Problemet er at SU og SV ikke gjorde noe med dette i regjering. Dette kommer først nå når Torbjørn Røe Isaksen er kunnskapsminister, men denne meldingen kunne ha kommet for mange år siden. Nå endrer vi strukturen, opptakskravene og vi har endret studiestøtten. Så jeg synes det er synd at SU nå bare er ord og lite handling, kommer det fra Hansmark Persen.

Sjøvoll svarer med å peke på utfordringene slike endringer bringer med seg.

– Dette er noe SU har ment lenge, og det er vanskelig å få gjort en så stor reform av opptakssystemet som dette. Nå kommer Venstre med et sånt forslag, og jeg håper jo ikke at de får gjennom det før vi får en ny regjering, da dette vektlegger arbeidserfaring fremfor alderspoengene. Det mener jeg er problematisk, for det er ikke bare arbeidserfaring som er god erfaring og det er en grunn til at man har disse alderspoengene som man har i dag, sier SU-lederen.

 

Mener alderspoeng er et viktig insentiv

Videre forfekter hun verdien av at man med alderen opparbeider seg ulike typer erfaring om verden og den allmenne refleksjonen av “livets skole”. Å reise rundt i verden og å være med i frivillige organisasjoner er andre argumenter Sjøvoll reiser som hun mener forbereder unge mennesker for studielivet.

– Alderspoeng er et insentiv for å få eldre folk til å ta utdanning, da dette gjør det lettere for dem å komme inn, fortsetter hun.

Hansmark Persen påpeker at man ikke mister retten til å studere selv om alderspoengene skulle forsvinne.

– Poenget er at man skal konkurrere på likere vilkår med folk som er yngre, og poenget med høyere utdanning må jo være at vi skal ha en dannet befolkning, men også at vi rekrutterer de best egnede menneskene til å fylle viktige jobber i samfunnet. I den forbindelse mener jeg relevant jobberfaring er mye viktigere enn å ha hatt flest bursdager, sier sentralstyremedlemmet i Unge Venstre.

Her er Sjøvoll nok en gang uenig med Hansmark Persen.

– Man konkurrerer ikke med de som kommer rett fra videregående, man konkurrerer jo med de som har ventet et par år eller studert tidligere. Da mener jeg alderspoengene bidrar til å gjøre ting rettferdig, samtidig som de er viktig for at eldre studenter skal kunne komme seg inn på studiene de ønsker, avslutter Sjøvoll.

Hør hele debatten her:

Anbefalte artikler