BIS – styrt av administrasjonen på BI?

This content has been archived. It may no longer be relevant

BIS mener at kursene hos Aspiri ikke var forenlige med BI sine verdier, og dermed ba studenter som promoterte dette om å fjerne sine innlegg.

Dette fikk BI studenten Arielle Marie Osmundsen og andre studenter til å reagere, så de opprettet ett arrangement på Facebook som het “Friheten tilbake til BI”, der de skrev ”Det er urettferdig at BI setter sine egne interesser foran studentenes beste. BI sier de kan stille slike krav fordi de sponser BIS. Andre studentforeninger blir sponset langt mer enn BIS, men de får likevel beholde uavhengigheten sin.”

Leder for BIS i Bergen, Fredrik Knutsen Hegdal er ikke enig i utsagnene.

BI har et betent forhold til Aspiri

Hegdal forklarer at de ikke kan støtte en direkte promotering for Aspiri ettersom dette kan svekke deres avtaler med andre aktører siden de ikke har en avtale med Aspiri;

–Ingen i studentsamfunnet kan opptre som en leder eller ansvarlig for en gruppe og inngå egne avtaler, for dette vil svekke vår kraft med andre avtaler og dermed er dette illojalt mot disse

Osmundsen mener at dette er kritikkverdig, for selv foreleserne har gått ut og sagt at Aspiri har dårlige produkter;

–Forelesere har gått ut på forelesning og sagt at Aspiri tilbyr et dårlig produkt og at de som tar dette kurset stryker på eksamen. BIS kom senere og forklarte hvorfor de hadde advart mot Aspiri, men dette var først etter noen reaksjoner.

Hegdal sier at BIS ikke har hørt noe om disse hendelsene i ledelsen gjennom de vanlige kontaktkanaler som f.eks. klassekontakter. Han mener at hvis de hadde blitt informert om dette gjennom disse kontaktene så hadde de tatt opp diskusjonen med ledelsen på BI.

Hegdal forklarer videre at det som BIS har skrevet om denne saken kommer fra BI sitt syn på saken.

– BI og Aspiri har lenge hatt en betent sak fra Oslo der det har gått gjennom advokater og mange andre ledd, og derfor har vi gitt den informasjonen og slikt til de.

Han forklarer videre at deres reaksjon på promoteringen av Aspriri var på grunn av et markedshensyn og at de ikke tar stilling til om studenter deltar på dette eller ikke og legger også vekt på at denne diskusjonen går opp mot BI for studentsamfunnet ønsker ikke å ta en rolle for eller imot på det punktet som foreleser går ut og tar en stilling til.

Hør hele debatten her:

Slippen under sensur?

Osmundsen har fortsatt inntrykk av at BIS blir kontrollert av administrasjonen, og at Aspiri-saken bare er et av tilfellene som viser dette. Hun nevner blant annet at studentavisen på BI, Slippen, må godkjennes og leses gjennom av BI-ledelsen fordi dette står vedteksført.

–Slik som Fredrik sier, så har jeg selv sittet i BIS-ledelsen i ett år, og jeg var faktisk ikke klar over at dette stod vedteksført, og dette sier litt om at opplegget rundt dette må endres.

Hegdal mener at denne påstanden er rett og slett feil, og poengterer at de er en totalt uavhengig organisasjon, og alle saker som de tar opp er begrunnet av studentenes ønske gjennom generalforsamling eller landsmøte.

Men når det angår avisen Slippen, mener han at BIS er en koordinerende part.

– Man må poengtere at Slippen er uavhengig. Det står veldig klart og tydelig i vedtektene at BIS skal være en koordinerende part, for å stille med ressurser, utstyr og å hjelpe til at de kan drive videre.

Når det angår påstandene om at de kontrollerer det som publiseres i Slippen, så mener han dette stammer tilbake til da Slippen ble etablert.

–Det er ikke mange år siden, og da var det kanskje en god måte å gjøre dette på, at det var gjerne ledelsen i seg selv som ønsket å ha en avis på skolen. Gjennom landsmøtet i vår ble det godkjent gjennom at vi skulle presisere dette at vi skulle være en koordinerende part i dette virket

Osmundsen mener det er positivt at de ønsker å endre vedtektene rundt Slippen, men påstår at det fortsatt per dags dato står at alt som skal publiseres i Slippen skal leses gjennom og godkjennes av BIS-ledelsen.

“Friheten tilbake til BI”

Arrangementet som ble laget av Osmundsen og flere andre studenter ber alle BI-studenter om å gå til sine klasserepresentanter og kreve at disse sakene skal diskuteres i BIS og med administrasjonen.

–  En av de som var med på å lage arrangementet har vært i dialog med BIS-leder og avklart noen punkter om hvorfor dette arrangementet finner sted.

Hegdal mener at møtet med studentene bak arrangementet har vært svært oppklarende i den forstand at en stor del av kritikken de kommer med er rettet mot BI.

– Det var veldig fint å kunne snakke sammen om hvilke forum og hvilke kanaler man kan henvende seg i, hvis dette er ønsket hos studentene. Han sier også videre at dette er et engasjement de selvfølgelig kommer til å følge opp videre.

Svar fra BI-administrasjonen

Nyhetsuka tok kontakt med BI-administrasjonen for en uttalelse, og ga følgende respons:

Det eksistere flere aktører som tilbyr eksamensforberedende kurs. Dette har BI ingenting imot. Likevel vil vi være krystallklare på at vi aldri vil kunne ha noe samarbeid med disse aktørene. BI bedriver forskningsbasert undervisning, og vil selvsagt ikke kunne gå god for andres tilbud. BI forutsetter at alle eksterne aktører av eksamensforberedende kurs forholder seg til tre enkle kjøreregler:

Ikke driv markedsføring i våre lokaler:
BI har gjennom en årrekke gitt klart utrykk for at Aspiri ikke har vårt samtykke til å drive markedsføring i og utenfor BIs lokaler. Likevel deler de ut brosjyrer i våre lokaler og i våre klasserom i pauser i undervisningen.

Ikke bryt åndsverkloven:
Flere av BIs faglige ansatte har opplevd at deres egne powerpoint-presentasjoner har blitt brukt på Aspiri sine kurs, hvor det har fremstått som at disse er utarbeidet av Aspiri selv, merket med copyright for Aspiri. Det er selvsagt at slike åpenbare brudd på åndsverkloven er fullstendig uakseptable.

Ikke bryt markedsføringsloven:
BI har enerett til bruk av varemerket BI i næringsvirksomhet jf. varemerkeloven § 4. Det må ikke skapes et inntrykk av at Aspiri eller andre tilbydere av eksamenskurs er en del av BIs studietilbud. Dette må Aspiri og andre tilbydere av eksamensforberedendekurs respektere.

Svar fra Aspiri

Nyhetsuka tok også kontakt med selskapet Aspiri, og viderformidlet svaret fra BI til dem. Dette er responsen fra Aspiri:

Aspiri tilbyr kurs som forbereder studenter til eksamen. Vi har i flere år hjulpet tusenvis av studenter på BI-Oslo, og ønsker nå å tilby den samme hjelpen til BI-studenter i Bergen. De skal tross alt ha samme eksamen. Hvorfor da ikke få den samme hjelpen? Aspiri har fra nyttår nye eiere, som jobber med å ta over driften av selskapet. De nye eierene har gjentatte ganger kontaktet BI for å opprette dialog, og på den måten kunne skape et best mulig grunnlag for sameksistens i tiden fremover.

Vi mener dialog er en forutsetning for to fornøyde parter, noe BI til nå ikke har har hatt ønske om å imøtekomme.

“Det eksistere flere aktører som tilbyr eksamensforberedende kurs. Dette har BI ingenting imot. Likevel vil vi være krystallklare på at vi aldri vil kunne ha noe samarbeid med disse aktørene. BI bedriver forskningsbasert undervisning, og vil selvsagt ikke kunne gå god for andres tilbud.”

Vi i Aspiri har full forståelse for at BI ikke ønsker å samarbeide med andre aktører innenfor undervisning. Vi har imidlertid blitt tipset av studenter om at forelesere ved BI aktivt har benyttet forelesninger til å komme med usanne påstander om Aspiri, og med hensikt tilpasset tidspunktet for oppsummeringsforelesningen til å kollidere med våre kurs. Dersom dette stemmer mener vi det er svært alvorlig. Ikke bare er det ulovlig jfr. konkurranseloven §11(misbruk av dominant stilling), men et misbruk av den tilliten man har som foreleser for unge studenter.

Vi reagerer også på at BIs studentforening, som angivelig skal være uavhengige, hindres i å kunne samarbeide med oss. Vi tror et samarbeid her ville kunne være veldig positivt, både for studentforeningen og studentene ved BI.

“BI har gjennom en årrekke gitt klart utrykk for at Aspiri ikke har vårt samtykke til å drive markedsføring i og utenfor BIs lokaler. Likevel deler de ut brosjyrer i våre lokaler og i våre klasserom i pauser i undervisningen”.

Vi vet at BI har presisert at de ikke ønsker markedsføring i sine lokaler. Dette har vi nå respektert, og hendelsene som det refereres til er flere år gamle. Det hele fremstår for oss som at BI på et prinsipielt grunnlag har lagt Aspiri for hat. Vi fikk i forrige uke tilbakemelding fra en ansatt om at en foreleser på BI gikk langt utenfor BIs eiendom for å jage vekk vår promotør med beskjeden om at han skal gjøre alt i sin makt for å sabotere for kursene våre.

“Flere av BIs faglige ansatte har opplevd at deres egne powerpoint-presentasjoner har blitt brukt på Aspiri sine kurs, hvor det har fremstått som at disse er utarbeidet av Aspiri selv, merket med copyright for Aspiri. Det er selvsagt at slike åpenbare brudd på åndsverkloven er fullstendig uakseptable”.

Hendelsen det refereres til her er et enkelttilfelle som fant sted for flere år siden, og som for lengst er ryddet opp i. Aspiri er Nordens største leverandør av eksamensforberedende kurs og har eksistert siden 1993. Selvsagt instruerer vi våre kursutviklere til å lage unikt undervisningsmateriell.

“BI har enerett til bruk av varemerket BI i næringsvirksomhet jf. varemerkeloven § 4. Det må ikke skapes et inntrykk av at Aspiri eller andre tilbydere av eksamenskurs er en del av BIs studietilbud. Dette må Aspiri og andre tilbydere av eksamensforberedendekurs respektere”

Vi har ikke noe ønske om at det skal fremstå som at Aspiri er en del av BI sitt undervisningstilbud. Aspiri har et sterkt merkenavn og er Nordens største tilbyder av eksamensforberedende kurs. Vi har hjulpet studenter på mange ulike universiteter og på flere ulike studieretninger siden 1993.  Det BI sikter til her er at studentene kan velge BI Oslo, BI Bergen og NHH for å finne riktig kurs på nettsiden vår. Å bruke deres navn i denne forbindelse er utelukkende for at studentene skal bestille riktig kurs og vi er trygge på at dette ikke bryter med markedsføringsloven.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler