Full uenighet om kjøttfri dag

This content has been archived. It may no longer be relevant

Camila Cimadamore Werthein, 1. kandidat for Grønn Liste, er svært begistret for ordningen som nå endelig har kommet gjennom i Velferdstinget. Hun forklarer hvorfor det er så viktig med en kjøttfri dag i kantinene.

Redusere avtrykket

Jeg synes at vi studenter, som medlemmer av samfunnet, burde være mer oppmerksomme på miljøproblematikken og gjøre så mye som mulig for å redusere avtrykket vårt. Kjøttindustrien har en enorm påvirkning på miljøet og klimaforandringene, og vi er ikke klar over det, sier hun.

Det er altså for miljøet sin del at det framover vil være en dag i uken der en ikke kan få tak i kjøtt dersom en spiser i SiB-kantinen, men tiltaket har også helsefremmende fordeler, påpeker Werthein.

– En kjøttfri dag vil redusere kjøttforbruket. Studenter er en stor del av fremtiden. Vi skal til å få barn, og kan lære dette videre til dem. Vi kan bygge opp grunnlaget for at nye generasjoner vil ha større miljøsamvittighet, derfor er det viktig for oss å linke dette til en kampanje. En kjøttfridag uten at folk vet hvorfor, ville ikke hatt en like stor effekt. I tillegg er det også viktig for helsen å redusere kjøttinntaket, sier hun.

Andre alternativer

Delegat for Høgskolen i Bergen på Velferdstinget, Sondre Riisøen er ikke med på et dette er en god løsning. Han peker på andre alternativer.

– Jeg mener at det overordnede prinsippet i SiB-kantinene skal være at det skal være billig og god mat. Jeg tror at hver gang vi vedtar noe som dette, så tar vi et steg i motsatt retning. Det som skjer er at man flytter omsetningen fra SiB-kantinen, ned på Kiwien på hjørnet, sier han, og fortsetter.

–  Kjøttforbruket blir det samme, men vi straffer oss selv som studenter ved å gjøre kantinene dyre, mens vi forurenser like mye. Vi burde se på andre tiltak som for eksempel gjenbrukskafeer og lignende.

Werthein påpeker at vegetarmat er like god, og billigere. Hun er uenig i at omsetningen vil flytte seg og har troen på studentene.

– Jeg tror vi er smarte og at vi kan akseptere og forstå hvorfor dette er så viktig.

Frykter nedsatt omsetning

Riisøen på sin side er ikke overbevist. Til tross for at vegetarmat er billigere, tror han det vil oppstå problemer med på få hjulene til å gå rundt.

Jeg er ganske sikker på at om vi begynner å innføre vegetardag, så kommer antall folk som handler i kantinen til å minke. SiB selv har sagt at de tror at omsetningen kommer til å gå ned. Utgiftene på de som er der er det samme, og da må man hente inn den differansen et eller annet sted. Sannsynligvis ved å sette opp prisene, sier han.

Werthein tror det er dette studentene vil. Hun sier det er en antagelse at mengden folk kommer til å gå ned, til tross for SiBs egne uttalelser.

Vi vet ikke det, vi har ikke prøvd det. Det er grunnen til at vi vil at SiB skal prøve det. Vi tror at studentene vil dette, og at det ikke kommer til å komme mindre folk for å kjøpe mat.

Feil bruk av ressurser

Riisøen er enig i at det er fint at SiB prøver nye ting, men holdet fast på at andre alternativer hadde vært å foretrekke. Ressursene har blitt brukt feil.

Det er begrenset hvor mye nytt man kan prøve på en gang. Jeg mener at ressursene her skulle vært brukt på andre alternativer som har fungert andre steder, for eksempel i Oslo, der har man gjenbrukskantiner der de selger mat som nesten har gått ut på dato. Der koster det 25 kroner per middag. Det er mye bedre tiltak enn å innføre vegetardag, mener jeg.

Werthein ser imidlertid ingen begrensninger på hvor mye en kan prøve.

Kjøper det om vi liker det

– Jeg synes vi burde gjøre det også, jeg mener ikke det ene utelukker det andre. Jeg tror disse to kan komplimentere hverandre. Vi kan gjøre en større forskjell, og samtidig informere folk om at du fremdeles kan spise noen produkter, selv om de har passert utgangsdatoen.

Debatten om kjøttfrie dager i studentkantinene rundt om fikk sin kanskje spisseste formulering da Petter Kaland Melsom, 2. nestformann i FpU sa til Universitas at kjøttfri dag er tvang, etter SiO innførte dette i sine kantiner. Han mente tiltaket er en farlig tanke. Werthein stiller seg uforstående til spørsmålet om tvang.

– Jeg ser ikke hvordan det kan være tvang. Om det er thaimat en fredag, er det det samme som å tvinge oss til å spise thaimat? Det er det de tilbyr den dagen. Vi går dit og kjøper det om vi liker det. Vi ser kjøttfri dag som et av de ulike tilbudene de har i SiB-kantinene, ikke noe vi tvinger på folk, forklarer hun.

Riisøen er enig i at dette utelukkende vil være en variasjon av tilbudet i kantinene. Han har større problem med kampanjen som følger med.

Det jeg syns er litt verre er at vi skal ha denne kampanjen i tillegg. Jeg synes studenter er stresset nok som det er om man ikke skal få guilt trip for hva man spiser når man går i kantinen også, avslutter han.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler