Å finne den rette

This content has been archived. It may no longer be relevant

Det er bare dager før valget til ny nasjonalforsamling i Israel, og som vanlig har sikkerhet stått høyt på agendaen. Israel står også ovenfor andre problemer og Utenriksmagasinet Mir har snakket med UIO-stipendiat Marte Heian-Engdal om dette og mer.

Høyt spill i Kongressen

I sammenheng med FNs sikkerhetsråd og Tysklands samtaler med Iran om en atomavtale, den såkalte 5 + 1-gruppen, var Israels statsminister Benjamin Netanyahu invitert av det republikanske lederskapet til å holde en tale i den amerikanske Kongressen. Netanyahu har lenge vært kritisk til disse samtalene, noe han tok opp i sterke ordlag i kongressen. Stipendiat Heian-Engdal forteller at mange også så på dette som ren valgkampstrategi.

– Det er veldig bra for Netanyahu å få den plattformen i den israelske valgkampen. Det å stå foran en samlet Kongress å snakke.

Heian-Engdal påpeker allikevel at statsminister Netanyahu er oppriktig når han sier at han ønsker at avtalen ikke skal gå fremover slik den ser ut til å gjøre, men at en kan spørre seg om det er en god linje å legge seg på ved å så åpenbart å kritisere den amerikanske administrasjonens forhandlinger med Iran.

Økonomiske problemer

Det er mange problemer som kunne ha vært diskutert i den israelske valgkampen, men som har blitt overskygget av spørsmålet rundt sikkerhet.

– Israel har jo relativt store sosiale og sosialøkonomiske utfordringer, med 1,6 millioner israelere som lever under fattigdomsgrensen.

I tillegg peker Heian-Engdal på at utdanningssystemet trenger en oppgradering, og at det er vanskelig for folk i lavere sosiale sjikt å gjøre det bra.
Hør hele intervjuet med Heian-Engdal:

Mangler visjoner

Heian-Engdal mener at av det største problemene i israelsk politikk er at det er mye personfokus og lite substans, og at politikerne ikke klarer å komme med noen konkrete løsninger på problemene.

– Det mangler helt klart en retning og en større visjon for hvor Israel skal gå, og det frustrerer nok mange israelske velgere.

For vanlige velgere, som sliter økonomisk, blir det dermed vanskelig å føle noe nærhet til politikken. Dette er noe som Netanyahu eller ny administrasjon må ta tak i etter valget.

Siste podcaster

  • Missilnedslag og Valgnedelag
    Mye har skjedd i verden siden det amerikanske mellomvalget. I dagens aktualitetsepisode av Utenriksmagasinet MIR tar vi for oss missilnedslaget i Polen, etterdønningene av mellomvalget og avviklingen av klimatoppmøtet i Egypt. I studio var Magnus Nordal Røtnes, Frida Toudal og Eirik Eitrheim. Ansvarlig redaktør er Jakob Blom Produsent er Jakob Kirkholt

Anbefalte artikler