Få ditt eget radioprogram på lufta

This content has been archived. It may no longer be relevant

Studentradioen i Bergen åpner for nye eksterne programmer våren 2015. Med andre ord har du en enestående mulighet til å få din idé på eteren. Begrensningene er få og mulighetene er mange – vi legger ingen begrensninger på tema eller sjanger. Alt du trenger å gjøre er å lage en programpilot og en programbeskrivelse.

Kan jeg søke?

Du trenger ikke en gang å være student for å sende inn en pilot til Studentradioen – alle som har mulighet til å lage et ukentlig program kan søke. Erfaring med radioarbeid er ikke nødvendig, men det er en fordel. Medarbeideravtalen alle medarbeidere i Studentradioen må skrive under på, forplikter til ti timers arbeid i uken.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/105988463″ params=”color=0c0c0c” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Hva er en pilot?

En pilot er en prøvesending som viser hvordan programmet du vil lage høres ut. Det er denne sendingen som danner grunnlaget for utvelgelsen, og det er derfor viktig at piloten er godt gjennomarbeidet. Piloten forventes å være av høy kvalitet, ettersom du har lenger tid til å arbeide med denne sendingen enn sendingene som går hver uke. Du må gjerne låne både studio og utstyr av oss til å produsere pilotsendingen. Vi er primært på jakt etter programmer som varer i én time.

Matprogrammet Ettersmak sendte inn en pilot høsten 2014. (Foto: Xin Li)

Programbeskrivelse

En beskrivelse av programmet bør inneholde følgende punkter:

– Hva skal programme hete?
– Hva skal programmet handle om?
– Hvem er målgruppen, og hvordan skal dere nå ut til denne?
– Hvordan vil en typisk sending være bygget opp?
– Hvem er medarbeiderne i programmet, og hva slags erfaring har de?
– Er dere forberedt på å jobbe ti timer i uken med programmet?

Søknadsfrist

Siste pilotfrist er satt til fredag 9. januar. Søknadene vil bli behandlet innen torsdag 18. januar. Alle forslag vil bli vurdert. I vurderingen blir det lagt vekt på kreativitet og programmer som skiller seg ut fra Studentradioen i Bergens øvrige programmer.

Send inn din pilot til ansvarlig.redaktor@srib.no. Spørsmål kan rettes til ansvarlig redaktør, Marit Kristine Bjøntegård, på samme e-post, eller på tlf: 416 73 855.

Dersom du vil søke deg til et eksisterende program i Studentradioen i Bergen kan du benytte deg av vårt søknadsskjema.

Anbefalte artikler