Vivat Bacchus, Bacchus leve!

This content has been archived. It may no longer be relevant

Mozart skrev drikkeviser. Rabelais det samme. Faktisk er drikkevisene en klassisk genre.

Toner til festlige lag

Noen drikkeviser ble laget for å synges i festlig lag i ølstuer og kaffehus i det tidlig moderne Europa. På slike samlingssteder møttes folk, særlig byinnvånere, for å spise, drikke, synge, og prate om politikk, om kjærligheten, livet, døden og havet. Slike sangklubber, eller «bordklubber», ble utgangpunktet for offentligheten i opplysningstiden – det ble stedet hvor farlige idéer og trivielle hverdagsbekymringer ble snakket om og ledd bort fra dag til dag.

Et typisk eksempel på en slik drikkevise er Henry Purcells A Health to the Nut Brown Lass. Purcell var ivrig i en rekke aristokratiske klubber hvor slike sanger ble sunget, og skrev en rekke av dem.

He that drinks is Immortal,
He that drinks is Immortal,
And can never decay,
For wine still supplys,
For wine still supplys,
what Age wears away.
How can he be Dust,
How can he be Dust,
That moistens his clay?

Klubben til Purcell var flinkere til å drikke enn til å drive politikk, så de var en periode i det hemmelige politiets søkelys fordi de pratet for høylydt om å lage statskupp i England – det såkalte «kakaohuskomplottet», så kalt etter deres vante møtested.

LES OGSÅ: Berusende frihet

Ranglefanter og kjempers fødeland

Et godt norsk eksempel er Johan Nordahl Bruns sang «For Norge, Kiempers Fødeland». Den ble laget i 1772, og ble sunget i Det norske Selskab, klubben av ranglefanter og litterater i København som ryddet vei for generasjonen av 1814.

For Norge, Kjæmpers Fødeland,
Vi denne Skaal vil tømme,
Og naar vi først faae Blod paa Tand,
Vi sødt om Frihed drømme;
Dog vaagne vi vel op engang
Og bryde Lænker, Baand og Tvang;
For Norge, Kjæmpers Fødeland,
Vi denne Skaal udtømme!

Bruns sang ble uformelt brukt som Norges første nasjonalsang. Den amerikanske nasjonalsangen er også en omskrevet rangevise fra en engelsk herreklubb.

Andre drikkeviser har mer dramatisk innhold. Alt i gresk og romersk diktning er bacchusfesten og drikkelaget temaer for både høystemt og komisk behandling. Operaer fra barokken og klassisismen var ofte skrevet etter modell fra greske dramaer eller romerske komedier, og særlig i den siste genren settes det regelmessig noen ordentlige fyllesvin på scenen. Så også i Mozarts operaer.

Klassisk avsporing tematiserer den klassiske drikkevisen i sendingen 11.november. Sendingen går fra klokken 13:00–14:00.

Anbefalte artikler