Ønsker mer fokus på klima og miljø

This content has been archived. It may no longer be relevant

Miljøvern er viktig i mange studenters hverdag, og tirsdag ble temaet tatt opp i Studentmorgen med Concerned Students Bergen-medlemmene Annika Rødeseike og Natalie Milde. De fortalte om organisasjonen og hva man kan gjøre for å «redde» verden.

Hør intervjuet:

Nyoppstartet og engasjerte

Concerned Students Bergen er en nyoppsartet organisasjon, og kaller seg selv en akademisk klimaorganisasjon. Alle studenter i Bergen er velkomne som medlemmer.

– Vi er en samling av studenter av ulik faglig bakgrunn, noe som er veldig spennende. Dette gjør at vi får nye ideer og lærer mye av hverandre. Samtidig som vi har et felles mål!

De  forteller at de vil bruke fagene de har for å finne gode miljøvennlige løsninger, som ikke bare hjelper studenter eller dem som befinner seg i Bergen, men kan hjelpe mange.

Concerned Students Bergen tenker stort, men det å begynne i Bergen er en god start.

– Faglig kunnskap er noe vi bruker for å jobbe oss frem mot et bedre miljø her i Bergen.

De ønsker at de ulike videreutdanningene her i Bergen skal ha mer fokus på miljø, og tenke seg om før de gjør ting. Concerned Students Bergen vil at man skal tenke større: Det er studentene som skal ut i arbeidslivet og de må sette krav til studiestedene de  tilhører og sine fremtidige arbeidsgiverne.Organisasjonen mener at studentene på jobbintervju bør forhøre seg om den potensielle arbeidsgiveren jobber for miljøet og hvilke retningslinjer de har for å oppnå et bedre klima og miljø.

“Vi sparer penger, ikke miljøet”

Hjelper det egentlig det lille man gjør i hjemmet, som å dusje på kort tid, slå av lys og lignende? Studentmorgens medarbeidere mener også at mange studenter ikke gjør dette for å «redde» verden, men for å spare penger. Og at de ikke nødvendigvis tenker så langt at dette også hjelper miljøet.

Concerned Students Bergen kan fortelle at alt man gjør hjelper, og om det å slå av lyset gjør at du sparer penger og sparer miljøet, så er det en vinn-vinn situasjon.

– Jeg tror veldig mange studenter som er litt nysgjerrige der ute! Og jeg tror det er mange som kanskje blir litt skremt på grunn av vi er en akademisk klimaorganisasjon.

De opplyser også om at de har et høyt ønske om å få inn noen som studerer realfag eller økonomi for å bidra til flere gode løsninger og ideer. Du finner mer informasjon om organisasjonen her

Anbefalte artikler