Jazzmusiker? Bli med på jam

This content has been archived. It may no longer be relevant

Jazzjam på Ad fontes begynte som et prosjekt for fjorårets 2. klassestudenter på Griegakademiet,
som en måte for dem å stifte band og øve på å spille repetoar innenfor jazzsjangeren.

På hver enkelt jazzjam i fjor ble det spilt en hyllest til et enkelt tiår, en jazzpersonlighet eller ulike
undersjangre som Griegakademiebandet hadde øvd inn på forhånd, og de spilte i 30-40 minutter
som en introduksjon før andre musikere kunne ta over.

Innenfor jazz finnes det et standard repetoar, og det var dette Griegakademibandet spilte og
introduserte jammene med. Om man kan repetoaret utenat er det lett å møtes for å jamme.
Repetoaret kommer blant annet fra musikaler som datidens jazzutøvere tilhørte.

I år er jazzjam blitt mer fritt og åpent, og scenen på Ad fontes er ment til øving for alle som vil komme. Hvilke åpningsband som spiller varierer og alt blir mer tatt på sparket i år enn i fjor.

Vi har snakket med Sondre Veland og Petter Asbjørnsen som har vært med fra starten av jazzjam på Ad fontes.

Hør hele innslaget:
[Audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2014/03/jazzjam.mp3]

Jazzjam finner sted på Ad fontes annenhver tirsdag kl. 20. Neste jazzjam er tirsdag 25. mars.

Anbefalte artikler