Kritisk for BIFF og Cinemateket

This content has been archived. It may no longer be relevant

BA (Bergensavisen) skriver 10.april overskriften ”Katastrofe for BIFF og Cinemateket”. Overskriften berørte alle filmelskere i Bergen, og særlig oss i Kinosyndromet. Det er katastrofalt fordi Film & Kino, som har ansvar for å finansiere filmkulturelle tiltak, kutter all støtten til Cinemateket i Bergen og halverer BIFFs støtte. I kontakt med administrerende direktør i Film&Kino, Lene Løken, fikk vi tilsendt ytterligere informasjon om saken:

”Avgiftsinntektene til Norsk kino- og filmfond, som finansierer Film & Kinos arbeid, fortsetter å falle på grunn av svikt i DVD-salget. Det er nå klart at det må kuttes kraftig i Film & Kinos budsjetter for 2013 og 2014 som behandles på landsmøtet 4. juni 2013.Kuttene fører blant annet til at: Filmkulturelle tiltak for barn og unge ved de regionale filmsentrene i sin helhet faller bort i 2013

-Støtten til cinematekdrift utenfor Oslo faller bort i 2014
-Støtten til filmfestivalene halveres fra 2014
-Budsjettkuttene også vil omfatte den støtten Film & Kino gir til import og distribusjon av kvalitetsfilmer og barnefilmer på kino og DVD, samt oppsetningsstøtte
-Bygdekinoen blir dyrere for spillestedene og reduksjonen av spillesteder fortsetter.”

Hør intervjuene her:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2013/05/Kritisk-for-BIFF-og-Cinemateket.mp3]

Vil miste driften

Vi kontaktet alle involverte parter og snakket først med Ole Petter Bakken, daglig leder for Cinemateket i Bergen.

Hvilke konsekvenser har nedkuttingen for dere?

– Hvis dette blir gjennomført betyr det kroken på døra. Hvis ikke vi får støtte fra statlige hold har ikke vi midler til å drive videre, så det er en enkel konsekvens.

Har dere en plan B?

– Kulturministeren svarte på spørsmål fra Henning Warloe og spørsmålet var nettopp denne cinemateksaken, og vi har jobbet opp mot kulturdepartementet halvannet år med dette her.  Film & Kino har vi vært i dialog lenge med angående dette her, men nå har det heldigvis gått fra å være en samtale med statssekretær til å bli at kulturministeren selv engasjerer seg.

Kan tvinges til å kutte skolevisningene

I samtale med Tor Fosse, sjef for Bergen Internasjonale Filmfestival, kommer det fram at halvert økonomisk støtte vil føre til store konsekvenser for festivalens tilbud.

På hvilken måte vil nedkuttingen påvirke fremtidige BIFF?

– Det er for tidlig å si, men det er klart det får en stor konsekvens siden det er den største inntekten vi har uten om billettinntekter. Så det er klart det kan få den konsekvensen at vi må kutte ut skole visningene som har vært gratis for elevene frem til nå, som vi omtrent ikke har fått noe støtte til å drive med. Det ville ha vært veldig dramatisk i så fall fordi det er noe av det mest givende vi holder på med og ellers så må vi ha langt færre gjester fra utlandet i møte med skoleelevene.

Vil det ha noe å si for filmtilbudet deres?

– Ja, det er klart det vil det. Vi må jo gå ned i antall titler, programmer, seminarer og alt mulig som vi ikke får tilskudd til. Så det vil være veldig trist hvis det skulle skje.

DVD-salg, film på nett og piratkopiering roten til problemet

Til slutt snakket vi med Lene Løken i Film & Kino for å oppklare saken ytterligere:

Hvordan er nedgangen i DVD-salget med på å påvirke at filmkulturelle tiltak mister støtte gjennom dere?

– Det er slik at Film & Kino har sin viktigste inntekt fra en avgift på salg av DVD, og denne avgiften har sunket dramatisk de siste årene. Derfor har også våre inntekter sunket.

Hadde det kanskje hjulpet om alle studenter i Bergen hadde kjøpt to DVDer hver?

– Det er en flott tanke! Det hadde nok hjulpet litt, men ikke nok. Det er slik at salget av DVD reduseres år for år fordi folk isteden laster ned på nett eller ser serier eller filmer gjennom TVbokser.

Er nedlasting og hovedsakelig da ulovlig nedlasting roten til alt dette her?

– Både lovlig og ulovlig er roten til dette. Det er jo fullt mulig i dag å laste ned, eller streame som det heter, filmer fra nettet. Men da betales det ikke avgift på samme måte som når man kjøper en DVD eller leier den.

På nettsidene deres står det at en av deres viktigste oppgaver er å støtte import og lansering av film som ikke har kommersielt potensial, kan dere fortsatt stå for dette når dere kutter ned støtten til for eksempel Cinemateket i Bergen og BIFF som klart fronter det ikke-kommersielle? 

– Vi kan fortsatt stå for hva som er oppgavene våre, men det blir altså mindre penger til alt. Og noen oppgaver klarer vi ikke å utføre.

Er det brukt midler på å promotere for ikke-kommersiell film?

– Ja det har vi brukt midler på gjennom årene, men det hadde ikke hjulpet i denne sammenhengen. Film & Kino får avgiftsinntekter fra salget av kinobilletter for cirka 24 millioner kroner i året og som sagt omsetting av DVD, men begge inntektskilder har sunket drastisk.

Får dere støtte gjennom statsbudsjettet?

– Nei, vi får ingen støtte fra statsbudsjettet.

Har dere troen på at filmkulturelle tiltak som nå mister støtten kan ty til andre midler?

– Vi håper for alle gode filmkulturelle tiltaks skyld, at det vil være mulig for disse å skaffe inntekter på annet vis. Vi har informert kulturdepartementet om vår situasjon gjennom flere år, og de er kjent med situasjonen.

Cinemateket i Oslo er jo det eneste cinemateket i Norge som blitt finansiert gjennom statsbudsjettet, tror dere dette blir endret nå?   

– Det har vi bedt departementet om i flere år, men det er foreløpig ikke skjedd. Vi håper jo inderlig for alle gode tiltaks skyld at departementet nå ser at det er nødvendig å gjøre noe med situasjonen.

Det er håp

Etter at nyheten Film & Kino kom ut har saken blitt jobbet med i Stortinget. Kulturminister Hadia Tajik melder i følge Norsk Filminstitutt at det jobbes med tre alternative løsninger som skal redde cinematekene i Norge.

1. Det første alternativet er det vi har skallet veggen mot nå i halvannet år, nemlig at de øker avgiften til Film & Kino.

2. Alternativ to er å midlertidig finne midler og tilskudd til cinematekvirksomheten.

3. Alternativ tre er å se på en løsning som overfører cinematekene tilbake til statsbudsjettet fra Film & Kino.

Den merkelige skillelinja er jo at Cinemateket i Oslo er det eneste i Norge som siden 1994 har blitt fullfinansiert gjennom statsbudsjettet. Cinematekene utenfor Oslo fikk ikke en krone fra statsbudsjettet fram til 2004, men fikk fra 2004-2008 en halv million kroner hver. Fra 2009 ble cinematekene overført til Film & Kino og det er når de mister inntekter de kutter ned på oppgavene de er pålagt. Saken vil følges opp.

 

Anbefalte artikler